Kristen enhet och ekumenik

Här hittar du sådant material i vilket vi vill visa på att Guds främsta önskan inte är en ohejdad enhet och ekumenik för de kristna. Guds främsta önskan för alla människor är att de skall bli frälsta och allt mer leva efter hans Ord och vilja. Vi försöker också visa på på vilken grund kristen enhet måste bygga och på vilken falsk grund den yttersta tidens antikristliga ekumenik kommer att byggas.