Ajanmerkkejä valveilla oloa varten

Aion jakaa joitain ajatuksia niistä monista selvistä ajanmerkeistä, joita Raamattu meille antaa. ”Ajanmerkeillä” tarkoitan tässä asioista, joihin Raamattu viittaa ja jotka tapahtuvat aivan juuri ennen viimeisiä aikoja tai niiden aikana. Ja ”viimeisillä ajoilla” tarkoitan sitä aikaa, kun Antikristus astuu esiin ja aikaa aivan ennen hänen esiin astumistaan, jolloin asiat loksahtavat paikoilleen hänen ”hirveälle” esiinmarssilleen. Kaiken tämän lopussa päättyy tämä maailmanaika, kun Jeesus tulee takaisin ja uusi ajanjakso, Rauhanvaltakunta, murtautuu esiin! Me kristitythän ennen kaikkea kaipaamme Jeesuksen paluuta ja olemme kiinnostuneita juuri ajanmerkeistä.

Mitä tulee siihen, että on valveilla ajanmerkkien suhteen, niin se on samaa kuin moni muu asia kristikunnassa: on olemassa kaksi ojaa. Nämä ojat merkitsevät sitä, että on joko liian suuri kiinnostus ajanmerkkejä kohtaan tai sitten ei ole mitään mielenkiintoa lainkaan. Molemmat ovat tietenkin väärin. Jos käyttää liian paljon aikaa ajanmerkkien tulkintaan, silloin voi päätehtävä kärsiä – siis Lähetyskäsky – mutta myös moni muu asia. Ehkäpä silloin eksytään erilaisiin harhaoppeihin, jotka liittyvät ajanmerkkien tulkintaan. Jos käyttää liian vähän aikaa, no silloin ei seurata Jeesuksen kehotusta olla valveilla ja silloin ohitetaan se tosiasia, että Raamattu antaa paljon tilaa eri ajanmerkeille. Minä luulen sitä paitsi, että molemmat ojat voivat merkitä sitä, että kuljetaan niiden ajanmerkkien ohi, joita Raamattu meille antaa. Ja silloin on riskinä se, että ei olla valmiina niihin tapahtumiin, jotka kuuluvat yhteen eri ajanmerkkien kanssa; ollaan huonosti valmistautuneita siihen, mitä on tulossa.

Katsotaanpa nyt siksi joitakin selviä ajanmerkkejä, joita Raamattu meille antaa; merkkejä, jotka eivät vaadi syviä tietoja tai spekulaatioita eikä niiden huomaaminen ole ehdottomasti väärin. Nämä ovat niin selviä, ettei myöskään tarvitse imuroida nettiä ja olla vannoutunut YouTube – katsoja ymmärtääkseen niitä. Kun nämä merkit ilmestyvät, ei ole suurta riskiä jäädä huomaamatta niitä. Raamatunluku ja yleinen uutisten seuraaminen voivat riittää. Ehkäpä voi seurata myös hieman joitakin kristillisiä aikakauslehtiä ja nettisivuja ja sen kautta saada sen tietopanoksen, mikä mahdollisesti puuttuu. Tämän vaikeampaa sen ei pidä olla.

Uhka ja viha Israelia kohtaan tulevat lisääntymään (Sak. 14:2)

Sakarjan kirjassa Vanhassa Testamentissa (VT) luvussa 14, näemme, että KAIKKI maapallon kansat lähtevät taisteluun Israelia vastaan. Ennen kuin tämä voi tulla mahdolliseksi, täytyy Israeliin kohdistuvan pahan tahdon ja vihan lisääntyä jatkuvasti ja myös USA:n lopettaa tukensa Israelille. KAIKKI kansat tulevat olemaan Israelia vastaan! Tottakai kehitys kulkee tähän suuntaan, mutta emme vielä ole tämän ajanmerkin lopullisen toteutumisen kohdalla vielä. Mieluiten kuitenkin en haluaisi nähdä tätä ollenkaan!

Viikunapuun silmujen puhkeaminen (Matt. 24:32)

Sen, että viikunapuu käsittelee Israelia, voimme ymmärtää useista Raamatun kohdista (esim. Hoos. 9:10 ja Jooel 1:6–7). Silmujen puhkeaminen on Israelin/juutalaisten hengellinen herääminen. Tämä on se herätys, josta voimme lukea Sak. 12:10–14, Jesaja 66:8 ja Jooel 2:28–30. Tämän laajuista hengellistä heräämistä emme vielä ole nähneet, mutta monet raportoivat siitä, että juutalaiset Israelissa ovat yhä enemmän kiinnostuneita evankeliumista ja Jeesuksesta Messiaana. Tämä tekee yhden merkin siitä, että lähestymme ylläolevan Raamatun kohdan ennustusta.

Kymmenen kuningasta (Dan. 7 sekä Ilm. 17:3,12)

Danielin kirjassa VT:ssä ja luvussa 7 näemme kymmenen kuningasta/hallitsijaa, jotka nousevat esiin ja ajan mittaan myös sotivat pyhiä (kristittyjä ja juutalaisia) vastaan. Ilmestyskirjan luvussa 17 puhutaan myös kymmenestä kuninkaasta, joilla on valtaa yhdessä ”pedon” (Antikristuksen) kanssa. Peto tulee nousemaan esiin tästä kymmenen kuninkaan/hallitsijan ryhmästä. Ne yhdessä tuhoavat suuren Porton (joka luultavasti symbolisoi katolista kirkkoa, koska iso osa kuvauksesta täsmää siihen). Jotta ymmärtäisimme olevamme matkalla ehdottomasti viimeisiin aikoihin, täytyy sellaisen kymmenvaltioliiton syntyä ja olla selvä. Emme vielä näe mitään sellaista, joka vastaa tätä liittoa kymmenen hallitsijan kesken, jotka menettelevät Raamatun sanan mukaisesti. Mutta kun jotain sellaista ilmenee, silloin se on voimakas merkki ehdottomasti viimeisistä ajoista.

Suuri luopumus (2. Tess. 2:1–12)

Toisen tessalonikalaiskirjeen luvussa 2 puhutaan siitä, että tulee tapahtumaan suuri luopumus ennen kuin Antikristus voi nousta esiin. Luopuminenhan tapahtuu todellisesta uskosta, joten sen täytyy olla suuri luopumus kristikunnassa, jota tarkoitetaan. Tätä luopumusta todellisesta evankelisesta uskosta näemme nyt hyvin laajassa skaalassa kaikissa yhteisöissä ja monissa seurakunnissa. Ja se eskaloituu jatkuvasti. Tämä on hyvin selvä ajanmerkki, joka ennustaa sitä, mikä on tuleva. Tässä olen ottanut esille joitakin vakavia asioita Ruotsin kristikunnassa, jotka selvästi ilmentävät tätä eskaloituvaa luopumusta: http://bibelfokus.se/eskalerande_avfall (on muitakin asioita, joita voi nostaa esiin).

Jeesuksen varoitukset viimeisinä aikoina (Matt. 24)

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Jeesus antaa koko joukon ajanmerkkejä, joiden suhteen tulee olla valveilla. Hän puhuu:

 • Monet väärät messiashahmot ja väärät profeetat, jotka tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä.
 • Sotaa ja nälänhätää, maanjäristyksiä
 • Vainoja
 • Laittomuus lisääntyy ja useimpien rakkaus kylmenee.
 • Tulee olemaan niin kuin Nooan päivinä. Tämä ei viittaa ensisijaisesti lisääntyvään pahuuteen, vaan sen sijaan siihen, että arkielämä kulkee eteenpäin ja ihmiset ovat sokeita sen suhteen, että loppu lähestyy – aivan kuin ihmiset aikana ennen vedenpaisumusta. Ihmiset viis välittävät varoituksista, jopa monet uskovat!
 • ”Hävityksen kauhistus” nostetaan esiin pyhään paikkaan. Tämä voi viitata johonkin sellaiseen, joka voidaan samaistaa epäjumalan kuvan esille asettamiseen Jerusalemin Temppeliaukiolla (-paikalla) tai muussa paikassa Jerusalemissa.

Voimme kyllä sanoa, että kaikki paitsi viimeinen kohta, ovat sellaisia, jotka ovat sekä tapahtuneet että tapahtuvat. Etenkin ensimmäinen kohtahan on jotain, joka on oikein räjähtänyt esiin meidän aikanamme ja joka todistaa siitä, missä olemme menossa. Aivan selvästi asiat tulevat huononemaan vielä kaikkien näiden kohtien kohdalla. Mutta kun viimeinen kohta tulee ilmi, silloin olemme mitä luultavammin keskellä ehdottomasti viimeisintä aikaa.

Jumalattomuus ja laittomuus lisääntyvät (2. Tim. 3:1–4)

Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle näemme, että ihmiset viimeisinä aikoina tulevat olemaan itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita (=ruots. jumalattomia), rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia ja pöyhkeitä. He tulevat rakastamaan hekumaa enemmän kuin Jumalaa ja heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Myös kristittyjä vetävät enemmän heidän halunsa eivätkä he näe ajan merkkejä – tai eivät välitä niistä. Totta kai asiat ovat tällä tavoin jo tänä päivänä, mutta asiat luultavasti kerkeävät pahentua ennen kuin olemme tulleet kaikkein viimeisempiin päiviin. Tarvitsee vain seurata tavallisia sanomalehtiä nähdäkseen tämän.

Ihmiset pilkkaavat niitä, jotka uskovat Jeesuksen paluuseen (2. Piet. 3:3)

Toisessa kirjeessään Pietari kirjoittaa, että viimeisinä päivinä uskovia tullaan pilkkaamaan uskostaan Jeesuksen paluuseen. Voidaan aivan selvästi sanoa, että ei ole aivan yksinkertaista kannattaa raamatullista näkemystä viimeisistä ajoista ja Jeesuksen paluusta nykyään. Yhä harvemmat kristityt puhuvat siksi tästä. Tavallisesti sinua pidetään täydellisenä idioottina, jos uskallat ilmaista jotain viimeisistä ajoista ja Jeesuksen paluusta. Tämä on ajanmerkki. Mutta tämäkin tulee varmasti vielä pahenemaan: pilkkaamisesta tulee laajempaa ja avoimempaa.

Ilmestyskirjan luku 13

Ilmestyskirjan luvussa 13 näemme monta erittäin selvää ajanmerkkiä, joiden suhteen tulee valvoa. Jotkut ajanmerkit ovat myös aivan loogisia seurauksia niistä asioista, joista siellä kerrotaan. Näin minä itse näen:

 • Globaali ykseys karismaattisen johtajahahmon (Antikristuksen) alaisuudessa. Hän puhuu pilkkaavasti Raamatun Jumalaa vastaan.
 • Kaikki ihmiset (paitsi todella uskovat) palvovat tätä Antikristusta. Tämä edellyttää ekumeniaa maailman uskontojen välillä. Kaikki uskonnot hyväksyvät silloin yhteisen ”Messiaan”, mutta ehkä kuitenkin säilyttävät omaleimaisuutensa siinä, mitä tulee paikalliseen johtoon, jumalanpalveluksiin, riitteihin, rituaaleihin, sakramentteihin jne.
 • Toinen ”peto” (kutsuttu myös ”vääräksi profeetaksi”) markkinoit Antikristusta suurin merkein, kuten esim. tulella taivaasta. Hän tekee ”kuvan” Antikristuksesta, kuvan, josta tulee elävä ja joka voi puhua.
 • Kukaan ei voi ostaa eikä myydä ilman, että on hyväksynyt pedon merkin. Yhteiskunta ilman käteisrahalla maksamisen mahdollisuutta on välttämätön, jotta pystytään kontrolloimaan kaikkea kauppaa/kaikkia taloudellisia maksutapahtumia.
 • Tekstistä (ja perustekstistä) päätellen pedonmerkissä on kyse luultavasti näkyvästä merkistä (ehkä tatuoinnista), joka viestittää Antikristukselle kuulumisesta. Ruotsalaisen ihastuminen tatuointeihin on hyvää valmistautumista hyväksymään sellainen merkki siinä tapauksessa. Katso myöhemmin tässä tekstissä kahden viimeisen linkin kautta kerrottavaa informaatiota tästä merkistä.
 • Antikristus tulee vainoamaan ja taistelemaan pyhiä(juutalaisia ja kristittyjä) vastaan.

Pyrkimystä ykseyteen globaalissa mittakaavassa näemme jo monien eri voimien ja ryhmien työstävän kovasti koko maailmaa varten, mutta kukaan ei tähän mennessä ole onnistunut siinä täydellisesti. Käteisetön yhteiskunta ei ole kaukana Ruotsissa, mutta vielä vaikuttaa olevan muutama vuosi siihen ennen kuin asiassa ollaan valmiita. Uusia seteleitä on vastikään tullut käyttöön. Sitä paitsi monissa maissa tulee kokonaan käteisettömän yhteiskunnan esiintuominen tapahtumaan hitaammin. Muut kohdat eivät ole paikoillaan vielä, mutta kaikki nämä kohdat ovat hyvin selkeitä ajanmerkkejä, joita voi tähystellä. Ei siis tarvitse skannata nettiä voidakseen nähdä, milloin tämä on käynnissä.

(Danielin kirjan 11.luku puhuu tulevasta Antikristuksesta, joten on mielenkiintoista, kun siellä lukee: "Hän ei välitä isäinsä jumalista". Huomaa, että sana ”jumalista” on monikossa, mikä antaa ymmärtää, että hän ei voi olla kristitty, juutalainen tai muslimi, koska näissä uskonnoissa ei palvota monia jumalia. Lue enemmän tekstissä myöhemmin olevasta linkistä.)

Israel ja mahdollinen rauha ennen viimeistä sotaa

Hesekielin kirjassa VT:ssä, luvussa 38 ja jakeessa 8 lukee juutalaisista, että:

"Se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni."

Minun mielestäni tämä ei ole kokonaan täyttynyt vielä. Israelin väestö ei elä turvallisuudessa! Jae 11 antaa vinkin siitä, että Israelilla on ollut rauhallista jonkun aikaa:

"Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.."

Tätä rauhantilannetta, jossa Israel asuu turvallisena eikä tarvitse muureja, puomeja eikä portteja (suom. =ovia), emme ole vielä nähneet.

Rauhan ajanjakson jälkeen tulee kuitenkin hetki, jolloin kaikki maailmaan maat nousevat Israelia vastaan ajatellen, että kerta kaikkiaan tuhoaisivat heidät. Tämän osoitin jo aikaisemmin Sakarjan kirjan luvusta 14, jakeesta 2. Hes. 38:18 käsittelee Jumalan vihaa pakanakansoja kohtaan:

"Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo HERRA, HERRA, nousee minun vihani hehku."

Jumalan viha niitä kansoja kohtaan, jotka nousevat Israelia vastaan, tulee juuri Harmagedonin lopputaistelussa (Ilm.16:16). Sen jälkeen kerrotaan suuresta maanjäristyksestä, kiven kokoisista rakeista ja tulesta, mikä on aivan tarkalleen myös Ilmestyskirjan 11 luvun jakeessa 19 kerrottua:

"Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.”

Hes. 39:4 kertoo:

 ”Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi.”

Tämä on juuri sitä, mitä tapahtuu myös Harmagedonilla, kuten myös näemme kohdasta Ilm. 19:17–18:

"Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten".

Tämä esiintyy myös kohdassa Hes. 39:17–20:

"Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra, Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta. Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. Syökää itsenne kylläisiksi rasvasta ja juokaa itsenne juovuksiin verestä, teurasuhrista, jonka minä teitä varten uhraan. Tulkaa kylläisiksi minun pöydässäni ratsuista ja vaunuhevosista, sankareista ja kaikenkaltaisista sotamiehistä, sanoo HERRA, Herra."

Mutta sitten Israelille tulee lopullinen pelastus! Luemme tästä Hes. 39:25–26:

”Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta. Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta.”

Tässä vaiheessa Jeesus tulee takaisin ja Hänestä tulee Israelin/juutalaisten laillinen kuningas! Silloin he katsovat Jumalaansa, jonka he lävistivät 2000 vuotta sitten, silloin he surevat sitä, mitä erään kerran tekivät Häntä vastaan!

Sak. 12:9–12: ”Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen,

Sak. 14:9: ”Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.”

No, tässä oli muutamia ajatuksia joistain ajanmerkeistä, joita Raamattu kuvaa, mutta niitä on tietenkin enemmän. Omasta puolestani koen, ettei Antikristus ole vielä talon nurkan takana valmiina astumaan esiin. Tämä saa tukea niistä merkeistä, joita yllä kuvailin; on koko joukko asioita, joiden täytyy loksahtaa paikalleen ennen kuin hän voi esiintyä ainoana maailmanjohtajana. Mutta hän elää varmasti meidän maailmassamme tänä päivänä ja on jo aloittanut – ehkä poliittisen – uransa. Se on kammottava ajatus! Mutta älä ole levoton, jos olet Jumalan lapsi. Jumalammehan on meidän Isämme, ja Hän pitää huolen lapsistaan! Ellet lue itseäsi Jumalan pikkuiseen lapsijoukkoon, niin huolehdi siitä, että olet sitä mitä pikimmin ennen kuin on liian myöhäistä. Viimeinen juna ei ole vielä mennyt, mutta se päivä ei ole aivan liian kaukana!

/Lennart

Suomennos 20.11.2016, Sylvi Hänninen

Lue myös: