Tidstecken att vara vaksam på

Jag skall dela en del egna tankar kring några av de tydliga tidstecken Bibeln ger oss. Med ”tidstecken” avser jag här saker som Bibeln pekar på skall ske alldeles före eller under den absolut yttersta tiden. Och med ”den yttersta tiden” avser jag den tid när Antikrist träder fram och tiden alldeles före hans framträdande, då saker och ting kommer på plats för hans ”formidabla” entré. I slutet av allt detta infaller denna tidsålders avslutning då Jesus kommer tillbaka och en ny tidsålder, Fridsriket bryter in! Det är ju främst för att vi kristna längtar efter Jesu återkomst som vi intresserar oss för just tidstecken.

När det gäller att vara vaksam på tidstecken så är det som med så mycket annat i kristenheten: det finns två diken. Dessa diken innebär antingen att man har ett allt för stort intresse för tecken i tiden, eller så har man inget intresse alls. Båda är så klart fel. Ägnar man tolkandet av tidstecken allt för stor tid, då kan huvuduppdraget bli lidande – alltså Missionsbefallningen – men även mycket annat. Man kanske då även kommit in på olika villfarelser kopplade till att tolka tecken i tiden. Ägnar man tidstecknen för lite tid, ja, då följer man ju inte Jesu uppmaning om att vara vaksam, och då ser man dessutom förbi det faktum att Bibeln ger mycket utrymme åt olika tidstecken. Jag tror dessutom att båda dikena kan innebära att man missar de tidstecken som Bibeln ger oss och att man då riskerar att inte vara beredd på de skeenden som hör ihop med de olika tidstecknen; man är då dåligt förberedd på det som skall komma.

Låt oss därför nu se på några tydliga tidstecken som Bibeln ger oss, tecken som inte kräver djupa kunskaper eller spekulationer, och som det absolut inte är fel att vara vaksam på. Dessa är så tydliga att man inte heller behöver dammsuga internet och vara inbiten YouTube-tittare för att förstå sig på dem. När dessa tecken dyker upp är det ingen större risk att missa dem. Bibelläsning och allmänt nyhetsintagande kan räcka. Kanske man även hänger med lite i några kristna tidskrifter och sajter och därigenom får den input man eventuellt saknar. Svårare än så skall det inte vara.

1. Hot och hat mot Israel skall öka (Sak 14:2)

I Sakarjas bok i Gamla testamentet (GT), kapitel 14, ser vi att ALLA jordens folk skall dra ut i strid mot Israel. Innan detta kan bli möjligt måste illviljan och hatet mot Israel öka allt mer och även USA släppa sitt stöd för Israel. ALLA folk skall bli emot Israel! Visst går utvecklingen i denna riktning, men vi är inte framme vid detta tidsteckens slutliga fullbordan ännu. Helst skulle jag inte vilja se detta alls!

2. Fikonträdets knoppning (Matt 24:32)

Att fikonträdet handlar om Israel kan man förstå av flera bibelställen (t.ex. Hos 9:10 och Joel 1:6-7). Knoppningen är Israels/judarnas andliga uppvaknande. Detta är den väckelse som vi kan läsa om i Sak 12:10-14, Jesaja 66:8 och Joel 2:28-30. Ett andligt uppvaknande i denna skala har vi ännu inte sett, men många rapporterar om att judarna i Israel blir allt mer intresserade av evangeliet och Jesus som Messias. Detta utgör ett tecken på att vi närmar oss det som bibelorden ovan förutsäger.

3. Tio kungar (Dan 7 samt Upp 17:3,12)

I Daniels bok i GT och kapitel 7, ser vi tio kungar/regenter som träder fram och med tiden även krigar mot de heliga (kristna och judar). I Uppenbarelsebokens kapitel 17 talas också om tio kungar som har makt tillsammans med ”vilddjuret” (Antikrist). Vilddjuret skall träda fram ur denna grupp av tio kungar/regenter. De skall tillsammans förgöra den stora Skökan (som troligen symboliserar den Katolska kyrkan eftersom mycket av beskrivningen stämmer in). För att vi skall förstå att vi är på väg in i den absolut yttersta tiden måste ett sådant tiostatsförbund uppstå och vara tydligt. Ännu ser vi inte något som motsvarar detta förbund mellan tio regenter som agerar i enlighet med bibelorden. Men när något sådant dyker upp, då är det ett starkt tecken för den absolut yttersta tiden.

4. Det stora avfallet (2 Tess 2:1-12)

I Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 talas om att det skall ske ett stort avfall före det att Antikrist kan träda fram. Avfaller gör man ju från en sann tro, så det måste vara ett stort avfall i kristenheten som avses. Detta avfall från sann evangelisk tro ser vi nu på en mycket bred skala i alla samfund och i många församlingar. Och det eskalerar ständigt. Detta är ett mycket tydligt tidstecken som förebådar vad som skall komma. Här har jag tagit upp några allvarliga saker i Sveriges kristenhet som vittnar tydligt om detta eskalerade avfall: https://bibelfokus.se/eskalerande_avfall (ytterligare saker finns att lyfta fram).

5. Jesu varningar inför den yttersta tiden (Matt 24)

I Matteusevangeliets kapitel 24 ger Jesus oss en hel radda av tidstecken att vara vaksamma på. Han talar om:

 • Många falska messiasgestalter och falska profeter som gör stora tecken och under.
 • Krig och hungersnöd, jordbävningar.
 • Förföljelser.
 • Laglösheten tilltar och kärleken kallnar hos de flesta.
 • Det skall bli som i Noas dagar. Detta syftar inte främst på den ökande ondskan, utan istället på att vardagslivet rullar på och att människor är blinda för att slutet närmar sig – precis så som människorna var vid tiden före syndafloden. Folk struntar i varningarna, även många troende!
 • En ”förödelsens styggelse” skall ställas upp på helig plats. Detta kan syfta på att något som kan jämställas med en avgudabild ställs upp på Tempelplatsen i Jerusalem eller på annan plats i Jerusalem.

Vi kan nog säga att alla utom den sista punkten är sådant som både skett och sker. Inte minst den första punkten är ju något som riktigt exploderat i vår tid och som vittnar om var vi befinner oss. Helt klart kommer det att bli ännu värre med alla dessa punkter. Men när den sista punkten infaller, då är vi högst troligt mitt inne i den absolut yttersta tiden.

6. Gudlöshet och laglöshet tilltar (2 Tim 3:1-4)

I Paulus andra brev till Timoteus ser vi att människorna i den yttersta tiden kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Även kristna drivs mer och mer av sina begär och ser inte tidens tecken – eller struntar i dem. Visst är det på detta sätt redan idag, men det hinner troligen bli ännu värre innan vi är mitt uppe i den allra yttersta tiden. Det är bara att följa med i vanliga tidningar för att se detta.

7. Folk hånar dem som tror på Jesu återkomst (2 Petr 3:3)

I sitt andra brev skriver Petrus att de troende i den yttersta tiden skall bli hånade för sin tro på Jesu återkomst. Man kan helt klart säga att det inte är särskilt enkelt att stå för en biblisk syn på den yttersta tiden och Jesu återkomst idag. Allt färre kristna talar därför om detta. Man blir vanligen ansedd att vara en komplett idiot om man ändå vågar yppa något om yttersta tiden och Jesu återkomst. Detta är ett tecken i tiden. Men det kommer säkert att bli värre även med detta; hånandet blir mer utbrett och öppet.

8. Uppenbarelsebokens kapitel 13

I Uppenbarelsebokens kapitel 13 har vi en mängd mycket tydliga tidstecken att vara vaksamma på. Några tidstecken följer också som helt logiska konsekvenser av det som står där. Här är vad jag själv kan se:

 • En global enhet under en karismatisk ledargestalt (Antikrist) som talar hädiskt mot Bibelns Gud.
 • Alla människor (förutom de sant troende) dyrkar denne Antikrist. Detta förutsätter en ekumenik mellan världens religioner. Alla religioner accepterar då en gemensam ”Messias”, men kanske ändå behåller sina särarter vad gäller lokalt ledarskap, gudstjänster, riter, ritualer, sakrament, etc.
 • Ett andra ”vilddjur” (även kallad ”den falske profeten”) marknadsför Antikrist med stora tecken, som t.ex. eld från skyn. Han gör en ”bild” av Antikrist, en bild som blir levande och kan tala.
 • Ingen skall kunna köpa och sälja utan att ha accepterat vilddjurets märke. Ett helt kontantlöst samhälle är nödvändigt för denna kontroll av all handel/alla ekonomiska transaktioner.
 • Av texten (och grundtexten) att döma handlar vilddjurets märke troligen om ett synbart märke (kanske tatuering) som signalerar tillhörighet till Antikrist. Svenskarnas förtjusning över tatueringar är en god förberedelse på att acceptera ett sådant märke i så fall. Se mer information om detta tecken via de två sista länkarna nedan.
 • Antikrist kommer att förfölja och strida mot de heliga (judar och kristna).

Ett enhetssträvande i global skala ser vi redan många olika krafter och grupper arbeta hårt för i hela världen, men ännu har ingen lyckats fullt ut. Det kontantlösa samhället är inte långt borta i Sverige, men ännu verkar det återstå några år innan vi är helt framme. Nya sedlar har nyligen kommit ut i handeln. Det kommer dessutom gå långsammare att införa det helt kontantlösa samhället i många andra länder. Hur som helst är dessa två saker tydliga tidstecken. De andra punkterna är inte på plats ännu, men alla dessa punkter är mycket tydliga tecken att hålla utkik efter. Man behöver som sagt inte skanna av Nätet för att kunna se när detta är på gång.

(Om kapitel 11 i Daniels bok talar om den kommande Antikrist, så är det intressant att där står att: "Han kommer inte att visa någon aktning för sina färders gudar". Observera att ordet "gudar" står i plural, vilket antyder att han inte kan vara kristen, jude eller muslim, eftersom dessa religioner inte dyrkar flera gudar. Läs mer via första länken nedan.)

9. Israel och en eventuell fred före det sista kriget

I Hesekiels bok i GT, kapitel 38 och vers 8, står det om judarna att:

"De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet."

Detta anser jag inte vara helt uppfyllt ännu. Israels befolkning lever inte i trygghet! Vers 11 ger en vink om att Israel har haft fred en tid:

"Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar."

Denna fredssituation där Israel bor i trygghet och inte behöver murar, bommar eller portar har vi ännu inte sett.

Efter en tid av fred kommer dock stunden då alla världens länder drar upp mot Israel för att – som de tänker – en gång för alla förgöra dem. Detta visade jag tidigare från Sakarjas bok, kapitel 14 och vers 2. Hes 38:18 handlar om Guds vrede mot hednafolken:

"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."

Guds vrede över folken som drar upp mot Israel kommer just vid slutstriden vid Harmagedon (Upp 16:16). Sedan står det om en stor jordbävning, hagelstenar och eld, vilket är precis det som även beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 11 och vers 19:

"Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel."

I Hes 39:4 står det:

"På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur."

Detta är precis det som händer vid Harmagedon, som vi även ser i Upp 19:17-18:

"Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

Detta återkommer i Hes 39:17-20:

"Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Samla er och kom hit, kom tillsammans från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag gör i ordning åt er på Israels berg. Ni skall få äta kött och dricka blod. Ni skall få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som om de vore baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Basan. Ni skall få äta er mätta av fett och dricka till dess ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag gör i ordning åt er. Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN". 

Men sedan kommer Israels slutliga räddning! Vi läser om detta i Hes 39:25-26:

"Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem".

Vid denna tid punkt kommer Jesus tillbaka och blir Israels/judarnas rättmätige kung! Då skall de se upp till sin Gud som de genomborrade för 2000 år sedan, då skall de sörja vad de en gång gjorde mot Honom!

Sak 12:9-12: ”På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig…”

Sak 14:9: ”Herren skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: Herren är en och hans namn är ett.”

Ja, detta var lite tankar om en del tidstecken som Bibeln beskriver, men det finns så klart fler. För egen del upplever jag inte att Antikrist står precis bakom husknuten, redo att göra entré. Detta med stöd i de tecken jag beskrivit ovan; det är en hel del saker som måste komma på plats innan han kan träda fram som ensam världsledare. Men han lever säkert i vår värld idag och har redan inlett sin – kanske politiska – karriär. Det är en otäck tanke! Men var inte orolig om du är ett Guds barn. Vår Gud är ju vår Far, och han skall ta hand om sina barn! Räknar du dig inte till Guds lilla barnaskara, så se till att bli det snarast, innan det är för sent. Sista tåget har inte gått ännu, men den dagen är inte allt för långt borta!

/Lennart


Läs vidare: