Mikä Israel?

Onko tämän päivän moderni Israel se, josta Raamattu profetoi, että se perustetaan lopun aikoina? Onko tärkeää se, mitä kristittynä uskoo Israelista?

Mutta minä myös uskon, että Raamattua täytyy lukea tietyllä varovaisuudella ja harkinnalla. Monethan ovat omista "totuuksistaan" käsin ruuvailleet kokoon Raamatun tukea ajatuksilleen ja tavallisesti silloin joidenkin harvojen, lyhyiden Raamatun tekstirivien kautta. Tässä meidän täytyy kaikkien olla varovaisia! Raamattuhan sanoo itsestään, että "Sinun Sanasi on kokonansa totuus" (Ps. 119:160). Joten täytyy lukea siis koko Raamattu nöyrästi etsien, jotta saa käsityksen koko raamatullisesta totuudesta. Sen tekee parhaiten rukoilemalla Jumalaa, että Hän johdattaa meidän lukemistamme Pyhän Henkensä kautta. Mutta meidän täytyy myös rukoilla, että hän nöyryyttää meidät hyväksymään Hänen totuutensa, vaikka ne olisivat epämiellyttäviä ja haastaisivat omat tunteemme, ajatusrakennelmamme ja meidän mielipiteemme. Älä usko, etteivät maailma ja erilaiset harhaopit tartuttaisi meitä!

Jumala on historian Jumala

Raamatun perusteella uskon, että Jumala on historian Jumala. Hän johtaa koko maailman historiaa eteenpäin suunnitelmansa mukaan. Raamatusta voimme nähdä, mitä Hän on aiemmin tehnyt ja me voimme myös nähdä, mitä tulee tapahtumaan – suuressa mittakaavassa. Jumala ei tee yhtään virhettä, Hänellä ei ole mitään A- tai B-suunnitelmia, kaikki etenee niin kuin Hän haluaa. Mutta Jumala on myös antanut ihmiselle vapaan tahdon, ja siksi me näemme niin paljon kurjuutta ympärillämme maailmassa. Tästä ei meidän tule syyttää Jumalaa, sillä me itse luomme oman ympäristömme monessa asiassa; se kuuluu meidän vapauteemme. Mutta Jumala ohjaa kuitenkin historiaa siihen suuntaan, johon Hän on sen suunnitellut sen alusta alkaen.

Raamatun mukaan myös paholainen on otettava huomioon maailman ja ihmiselämän eri vaiheissa. Hänellä ei kuitenkaan ole enempää valtaa ja vaikutusvaltaa kuin mitä Jumala sallii (Jeesushan sanoi "minulle on annettu kaikkivalta"). Paholainen on valehtelija ja kiusaaja, joka yrittää houkutella ihmistä pois Jumalasta ja sokaista hänet Jumalan tieltä ja Jumalan lupauksista iankaikkisesta elämästä. Yhtäältä Jumala vetää meitä totuuteen hienotunteisella tavallaan markkinoidakseen tarjoustaan. Toisaalta paholainen toimii (Jumalan säätämien pelisääntöjen sisällä) raivoisasti saadakseen ihmiset mukaan valheeseen ja perikatoon. Tämän hän tekee houkutusten, uhkan, mielistelyn, valheiden ja kaikkien muiden paholaisen työkalujen kautta. Tämä voi vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta ympäristöltä ihmisen elää, mutta valinta on meidän alusta alkaen. Ja sen on myös ajateltu olevan ympäristö, jossa meillä on mahdollisuus vapaaseen valintaan valheen ja totuuden välillä. Jos olisi vain yksi mahdollisuus, ei olisi mitään mahdollisuutta tehdä valintaa.

Siitä huolimatta, mitä ihmiset sitten valitsevat puolekseen, niin Jumala kuljettaa kuitenkin historiaa eteenpäin suunnitelmansa mukaan. Mutta aivan ilmeisesti useimmat ihmiset eivät valitse totuutta ja elämää vaan valitsevat uskoa valheeseen ja seurata sen laveaa tietä. Siitä myös Raamattu todistaa:

Matt. 7:13–14: "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät."

Tämä tarkoittaa, ettei tätä maailmaa voida ohjailla kokonaan totuuden ja rakkauden mukaan, koska se ei ole se tie, jota useimmat ihmiset kulkevat. En halua sanoa, että Jumala siksi ohjaa historian kulkua pahuudella, sillä Jumalassa ei ole pahuutta. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että Jumala on tekemisissä sellaisen maailman kanssa, joka isossa mittakaavassa on kääntänyt Hänelle selkänsä. Hänen siksi täytyy ohjata tätä maailmaa siitä mielentilasta, jota ihmiskunnan enemmistö edustaa – muutenhan Hän tekisi väkivaltaa meille antamallaan vapaudella. Siksi usein maailman historia piirtyy konflikteista, sodista ja monesta muusta pahuudesta. Se ei ole Jumalan virhe vaan ihmiskunnan oma valinta.

Lisäksi eräs asia, joka on ilmeistä Raamatussa, että Jumala myös ohjailee joitakin suuria tapahtumia maailmanhistoriassa juutalaisen kansan kautta. Heillä on erityinen rooli, etenkin sen takia, että he synnyttivät pelastajamme Jeesuksen Kristuksen. He ovat myös elävä todiste Raamatun Jumalasta. Ja juuri näitä elämäntehtäviä varten paholainen tekee kovasti töitä parjatakseen, häväistäkseen, vastustaakseen ja monta kertaa yrittääkseen tuhota tämän Jumalan valitun kansan. Kerrotaan, että Preussin Fredrik Suuri kysyi erään kerran lääkäriltään (lääkäri oli uskova) nopeaa todistetta Jumalan olemassaolosta. Lääkäri vastasi heti: "Juutalaiset, Teidän Majesteettinne!".

Israel on Jumalan ja juutalaisten kansa

Raamatun perusteella minulla on siis vakaa vakaumus siitä, että juutalainen kansa on ja pysyy Jumalan valittuna omaisuuskansana ja että Israel on heidän oma maansa ikuisesti (1.Moos.17:7–8; 5. Moos.7:6, ym.). Tämä on liitto juutalaisen kansan ja Jumalan välillä, jonka tosin juutalaiset rikkoivat, mutta ei Jumala (Room. 11:28–29).

Kun juutalaiset rikkoivat liiton alkamalla palvoa epäjumalia, silloin Jumala kuljetti heidät pois Babylonian vankeuteen – ei siis kaikkialle maailmaan. Tämä oli ensimmäinen kotimaasta poissaolo, mutta kansa tuli takaisin Israeliin 70 vuotta myöhemmin. Juutalaiset siis olivat edelleen Jumalan omaisuuskansa huolimatta tästä ensimmäisestä rangaistuksesta. Mutta Jumala varoitti taas kansaansa profeettojensa kautta, ja tällä kertaa raskaamman varoituksen kautta: jos he lankeaisivat ja palvoisivat epäjumalia uudelleen, niin heidät hajotettaisiin kaikkialle maailmaan, kaikkiin kansoihin ja maihin. Mutta Jumalan profeetat lupasivat myös, että juutalaiset noudettaisiin takaisin "heidän omaan maahansa".

Hes. 22:14–16: "Minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen. Minä hajotan sinut pakanain sekaan ja sirotan sinut muihin maihin ja poistan sinusta saastaisuutesi. Sinä tulit saastaiseksi oman itsesi tähden kansojen silmissä, mutta sinä tulet tietämään, että minä olen Herra."

Jes. 11:12: "Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkotetut miehet; ja Juudan hajotetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä."

Aamos 9:14–15: "Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi."

Aamoksen sanoista Raamatussa näemme, että kyseessä ei ole Babylonian vankeus, koska siinä sanotaan "eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka annoin heille". Eikä juutalaisia siis kuljetettaisi myöskään takaisin millekään uudelle maa-alueelle – oltuaan hajaantuneina kaikkialle maailmaan – vaan "heidän omaan maahansa", minkä myös seuraavat Raamatun sanat vahvistavat:

Hes. 39:27–28: "Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä..."

Kristikunnan sokeutuminen

Juutalaisen kansan ylpeydestä ja luopumuksesta johtuen Jumala salli sokeutumisen tulla heidän päällensä niin, etteivät he nähneet, kuka Jeesus oli (Jes.6:9–10). Kristikunta ei millään tavoin ole ollut parempi Jumalan lapsi vaan sitä on myös kohdannut kopeus ja luopumus. Ja siksi sokeutuminen on tullut kristikunnan ylle, mikä aiheuttaa sen, ettei nähdä, mitä Israel ja juutalaiset ovat. Monet eivät tule myöskään huomaamaan, kuka Antikristus on. Tämä on tuomio kristikunnan ylle. Tässä meidän täytyy muistaa Jeesuksen sanat "vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan". Toisin sanoen on vaarallista omaksua hieman harhaoppia, sillä ihan oikein silloin sokeutuu kokonaan ja harhautuu yhä enemmän.

Jos haluamme välttää tämän sokeutumisen, meidän täytyy rukoilla Jumalalta nöyryyttä ja että saisimme rakkauden koko totuuteen, aivan kuin 2.Tess 2:9–12 näyttää meille. Meidän täytyy myös juurtua paremmin "koko Jumalan Sanaan", siis tulla Raamatun marinoimaksi ja rukoilla Jumalan Hengen johdatusta tässä. Jeesus rukoili puolestamme:

Joh. 17:17: "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus."

Mikä Israel?

Ehkäpä tunnet käsitteen, jota kutsutaan "korvausteologiaksi". Se teologia lanseerattiin varhain katolisessa kirkossa ja siellä nk. "kirkkoisä" Augustinus oli vauhdittaja. Sillä tarkoitetaan, että Jumalan A-suunnitelma pelastushistoriassa oli juutalaisen kansan kanssa, mutta että se suunnitelma epäonnistui. Nyt Jumalan pitää järjestää koko juttu B-suunnitelmansa kautta, mihin me kristityt sisällymme: juuri kristityt ovat nyt sen sijaan Jumalan valittu kansa ja aito Israel sen mukaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa Raamatun mukaan.

Korvausteologiaa on myös protestanttisessa kirkossa ja jopa osissa helluntai-karismaattisia piirejä, mutta siellä sillä ehkä voi olla toisenlainen vivahde. Niin kutsuttu "Myöhäinen Sade-oppi" on yksi sellainen korvausteologian muoto, jossa ymmärretään maailmanlaajuisen herätyksen tulevan lopun aikoina. Ja että kristityt silloin juhlivat voitokkaasti kuin kopioina Jeesuksesta, tämän perustaen Raamatun kohtiin, jotka oikeastaan käsittelevät juutalaista kansaa lopun aikoina ja myös Tuhatvuotisen valtakunnan aikana. On oltava huomiokykyä havaita näitä vähän petollisia korvausteologian muotoja, jotka hiipivät esiin vähän siellä täällä. En käsittele tätä enempää, vaan viittaan kolmeen tekstiin/nauhoitukseen, jotka olen aiemmin tehnyt Israelista ja juutalaisesta kansasta (linkit ovat viimeisenä tässä artikkelissa).

Nyt on myös tullut esiin eräänlaista "Kevyttä korvausteologiaa", joka voi esiintyä hieman enemmän raamatullisena, mutta joka aivan kirkkaasti on yhtä pahaa kuin raskaampi versio. Tämä tarkoittaa, että tämän päivän Israelin valtio ei ole se jälleen rakennettu Israel, jonka Jumala on luvannut vaan tämän päivän Israel on sionistinen, ateistinen, sekulaari ja inhimillinen projekti, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan profeettojen kautta lupaamalla asialla. Argumentteina sille, että asiat ovat tällä tavoin, ovat juuri nämä adjektiivit ja että maa on vallattu ja ylläpidetty asevoimin. Tuodaan myös esiin, että Israelin valtion syntymiselle tärkeillä ihmisillä oli yhteyksiä vapaamuurareihin, okkultisteihin, kommunisteihin, kapitalisteihin jne. Joskus suorastaan sanotaan tai ilmaistaan kiertäen, että tämän päivän Israel on Saatanan työtä. Silloin tarkoitetaan, että Saatana on saanut tuoda esiin oman Israelinsa ennen kuin Jumalan Israel jälleen rakennetaan, kuten myös, että Antikristus tulee esiintymään ennen todellista Pelastajan paluuta. Kaikessa tässä on useita ajatusvirheitä ja kokonaisuutta ei ole ankkuroitu Raamattuun. Jos haluamme, että meillä on Raamattuun ankkuroitunut usko, täytyy meidän laittaa syrjään tunteemme, mielipiteemme, aggressiomme jne. Otan esiin neljä virhettä, jotka tehdään, kun kristityt tuovat esiin eräänlaista "Kevyttä korvausteologiaa".

Ensimmäinen virhe tämän lajin korvausteologiassa on se, että sanotaan, että juutalaisten täytyy esiintyä vanhurskaasti ja esimerkillisesti saadakseen takaisin oman maansa. Tässä pitää muistaa, etteivät juutalaiset 40-vuotisen erämaavaelluksensa aikana esiintyneet tällä täydellisellä tavalla. Mutta Jumala antoi juutalaisen kansan ottaa maa haltuunsa joka tapauksessa. Emme me kristityt saa pelastusta ja ikuista elämää siksi, että olemme niin erinomaisen hyviä, vaan me saamme tämän puutteistamme huolimatta, armosta, sillä Jumala on luvannut sen! Juutalaiset kansana on Jumalan valitsema omaisuuskansa ja Israel on heidän maansa kaikista heidän puutteistaan huolimatta – sillä Jumala on luvannut sen!

HUOMAA NYT TÄMÄ TÄRKEÄ ASIA: Totuus on, että Jumala ei ole hakenut (ja jatkaa hakemistaan) juutalaista kansaa takaisin "heidän omaan maahansa" sen takia, että he olisivat sen ansainneet. Jumala sen sijaan tekee sen siksi, että Hän haluaa pitää korkealla pyhän nimensä. Ja kun Hän on sitten tuonut heidät takaisin "maan neljältä kulmalta", SILLOIN Hän pesee heidät puhtaiksi synnistä ja velasta ja myös vuodattaa Henkensä heidän päälleen ja pyhittää heidät (kuten sanotaan luvuissa Jooel 2 ja Sakarja 12). Tämä sanotaan hyvin selvästi seuraavassa Raamatun tekstissä:

Hes. 36:1–32: "Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Israelin vuorista ja sano: Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra: Koska vihollinen on sanonut teistä: 'Kas niin!' ja: 'Ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi', sentähden ennusta ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Koska - niin, koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansain omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahain kielten ja kansan panettelun alaisiksi, 4. sentähden, Israelin vuoret, kuulkaa Herran, Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille raunioille ja hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi muille kansoille, mitä ympärillä on.

5. Sen tähden sanoo Herra, Herra näin: Totisesti, kiivauteni tulessa minä puhun muita kansoja vastaan ja koko Edomia vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja sielu täynnä ylenkatsetta ottaneet omakseen minun maani karkottaaksensa siitä ihmiset ja ryöstääksensä sen. 6. Sen tähden ennusta Israelin maasta ja sano vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa. 7. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä kohotan käteni: totisesti saavat pakanakansat, jotka teidän ympärillänne ovat, itse kärsiä oman pilkkansa.

8. Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa. 9. Sillä katso, minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puoleenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään. 10. Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti - kaiken Israelin heimon kokonansa - ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. 11. Ja minä lisään teille ihmisiä ja karjaa runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmälliset. Minä teen teidät asutuiksi, niin kuin olitte muinaisina päivinänne, ja teen hyvää vielä enemmän kuin alkuaikoinanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.

12. Minä annan teidän kukkuloillanne kulkea ihmisten, kansani Israelin; ja he ottavat sinut omaksensa, ja sinä tulet heille perintöosaksi, ja sinä et enää tästä lähin riistä heidän lapsiansa.

13. Näin sanoo Herra, Herra: Koska teille on sanottu: 'Sinä olet ihmissyöjätär, oman kansasi lasten riistäjätär'
14. sen tähden et sinä ole enää syövä ihmisiä etkä enää riistävä lapsia omalta kansaltasi, sanoo Herra, Herra.

15. Enkä minä enää anna sinun joutua kuulemaan pakanakansojen pilkkaa, eikä tarvitse sinun enää kärsiä kansojen herjauksia, et myöskään sinä enää omaa kansaasi kaada, sanoo Herra, Herra." 16. Ja minulle tuli tämä Herran sana: 17. "Ihmislapsi, kun Israelin heimo asui maassansa, he saastuttivat sen vaelluksellaan ja teoillaan. Niin kuin kuukautistilan saastaisuus oli minun edessäni heidän vaelluksensa.
18. Niin minä vuodatin kiivauteni heidän ylitsensä veren tähden, jota he olivat vuodattaneet maassa, ja heidän kivijumalainsa tähden, joilla he olivat sen saastuttaneet. 19. Ja minä hajotin heidät pakanakansojen sekaan, ja heidät siroteltiin muihin maihin. Vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin.

 20. Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa'. 21. Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin.

22. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. 23. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.

24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. 26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. 27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. 28. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. 29. Minä vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi enkä anna teille nälänhätää. 30. Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon, niin ettette enää joudu kärsimään kansojen seassa herjausta nälän takia. 31. Niin te muistatte huonon vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet hyvät, ja teitä kyllästyttää oma itsenne rikostenne ja kauhistustenne tähden. 32. En minä teidän tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra: se olkoon teille tiettävä. Hävetkää ja tuntekaa häpeätä vaelluksenne tähden, te Israelin heimo."

Toivottavasti luit koko edellä olevan Raamatun tekstin. Siinä näemme monia niitä asioita, jotka ovat tapahtuneet nykyaikana Israelin maan suhteen, kuinka se on kasvanut ja tullut rehevämmäksi. Mutta teksti sanoo meille myös, että ei suinkaan läpeensä vanhurskas kansa tule takaisin "heidän omaan maahansa". Siksi emme voi odottaa näkevämme, että Israel on kuin jumalanvaltio tänä päivänä, jossa olisi täysin raamatullisesti hurskaita juutalaisia. Sen asian Jumala hoitaa heidän kansaan ajan mittaan, kun he asuvat siellä. Se tulee luultavasti tapahtumaan monien vastoinkäymisten, vaikeuksien, ahdistuksen ja koetuksien kautta, joita Israel on saanut käydä läpi ja tulee käymään. Täydellisen jumalanvaltion Israelin saamme nähdä vasta Jeesuksen paluun yhteydessä ja Tuhatvuotisen valtakunnan synnyn aikana, mutta se on toinen tarina.

Toisella virheellä, jonka jotkut tekevät päättelyssään, tarkoitetaan sitä, ettei todellista Israelia voida perustaa asevoimin. Tämä argumentti on mm. yksi syy siihen, miksi johdannossa kirjoitin hieman historian Jumalasta. Mutta meidän tulee tässä muistuttaa itseämme siitä, että muinainen Israel valloitettiin asevoimin ja monien sotien kautta. Ei Jumala pyytänyt niitä kansoja, jotka siellä asuivat, rauhallisesti siirtymään pois, jotta juutalaisille tilanne olisi "olkaa hyvä ja muuttakaa tänne". Se, että moderni Israel on tarkoittanut sotia, ei ole mikään este sille, että tämä on se Israel, jonka profeetat ennustivat. Tässä monet kristityt tarvitsevat syvemmän Raamatun tuntemisen, mutta myös parempaa tuntemusta modernin Israelin historiasta kuin mitä massamedia loihtii eteemme. Suosittelen Sven Reichmannin kirjan "Maailman keskipiste – Modernin Israelin historia" (on ostettavissa osoitteesta bokus.com tai ehkä käytettynä bokborsen.se -linkin kautta).

Kolmas virhe on uskoa, että väärä Israel perustetaan ennen kuin todellinen tulee. Missä sellaista on kirjoitettu Raamatussa??? Me voimme lukea, että Antikristus tulee ennen kuin Jeesus palaa takaisin, ja siitä Jumala on antanut meille selvän varoituksen. Mutta emme näe jälkeäkään siitä, että tulisi väärä Israel ensin ja sitten aito. Tämä väittämä on siis kokonaan otettu ilmasta ja siltä puuttuu sekä Raamatun että logiikan tuki. Ettäkö Raamatussa olisi joku malli, joka tukee tätä käsitystä "väärästä ennen aitoa" on hyvin ontuva väite, sillä ei sellainen malli ole mikään Raamatussa jatkuvasti esiin tuleva malli. Enkä usko, että Jumala on tarkoittanut meidän etsivän kätkettyjä malleja tai koodeja Raamatun teksteistä, vaan Hän haluaa, että me luemme niin kuin on kirjoitettu (Jeesus vastasi saatanalle: "Se on kirjoitettu!"). Tämä on myös linjassa sen kanssa, mitä Paavali kirjoitti:

2. Kor. 1:13: "Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte."

Neljäs virhe on antaa tunteiden ohjata teologiaansa. Omasta puolestani voin joskus arvailla, että Israel toimii epäviisaasti tietyissä tilanteissa, kun esim. sellaiset ihmiset saavat vammoja, jotka päälle päin ovat syyttömiä, tai kun Israel etsii liittolaisia maailmasta sen sijaan, että olisi kokonaan liitossa Jumalan kanssa. Mutta oikeastaan: kuka minä olen tuomitsemaan tätä minun mukavasta asunnostani Ruotsissa? Olen tosin työskennellyt Israelissa joitakin kuukausia, mutta opin silloin puhumaan hyvin varovasti siellä vallitsevasta tilanteesta. Ei todellakaan ole helppo tehtävä, joka Israelin valtiolla on käsissään!

Oli miten oli, on ilmeistä, että monet itseään kristityksi nimittävät kantavat vihaa Israelia kohtaan. Mihin silloin perustetaan tunteet, on se, mitä nähdään ja kuulaan mediasta. Ruotsi on yksi eniten Israeliin vihamielisesti suhtautuvista länsimaista ja paljon johtuu siitä, että mediamme raportoi ennen kuulumattoman negatiivisesta näkökulmasta ja harhaanjohtavasti. Media pimittää meiltä myös paljon tietoa. Pitää asettaa itselleen tämä relevantti kysymys: voivatko uutiset Israelista olla todella objektiivisia ja totuudenmukaisia maailmassa, jossa juutalaiset eivät vaikuta olevan tervetulleita?

Tässä haluan myös varoittaa antisemitistisistä julistajista ja sivuista, joita siis netissä on. Älä anna johtaa itseäsi satimeen kaikella sillä, mitä kirjoitetaan juutalaisten salajuonista, pankkiireista, maailmanhallituksista, okkultisteista jne. Vaikka joku näistä ilmenisi olevan totta, niin se EI tee tyhjäksi Jumalan lupauksia, kutsumuksia, valintaa tai profetioita! Ja edelleen, anna kaiken, mitä teet, ajattelet ja uskot, olla syvästi ankkuroitua Raamatun teksteihin! Todellisina kristittyinä meidän täytyy rukoilla Jumalalta johdatusta, nöyryyttä ja totuutta. On muitakin kanavia, joista saa poimittua uutisia, on olemassa historiaa, jota voi lukea (kuten vinkki edellä) ja kuten sanottua, Raamatussa on paljon, jonka voi omaksua ja jota voi tutkistella.

Tämän päivän Israel

Israel. Joten yllä olevaan taustaan viitaten en voi omasta puolestani nähdä mitään muuta kuin, että se Israel, joka nyt on olemassa Lähi-Idässä, on se Israel, jonne Jumala jo monet vuodet on kuljettanut paljon juutalaisia pyhän nimensä tähden. Raamattuun uskovana kristittynä ei ole mitään syytä uskoa toisin. Jos sekoitat kristillisen uskosi salaliittoteorioihin ja antisemitismiin You Tubesta, niin silloin et ole samaa mieltä kanssani, mutta silloin olet myös lähtenyt hyvin vaaralliselle tielle. "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" ja niinpä olet sokeutunut täydellä voimalla. Silloin pelkään, että sinä tulet taputtamaan käsiäsi Antikristukselle, kun hän tämän aikakauden lopussa ryhtyy tuhomaan "väärää Israelia". Siitä, kuinka se loppuu, voimme lukea myös Raamatusta, mutta se on ihan toinen juttu.

Yhteenveto

Nyt haluan päättää tämän artikkelin tähdentämällä, että kyse ei ole erilaisten yksittäisten tapahtumien ja ihmiskohtaloiden arvioimisesta Lähi-Idässä. Kyse on siitä, mikä näkökanta meillä tulee olla Jumalan tapaan toimia historiassa ja raamatullinen perspektiivi tämän päivän Israeliin ja juutalaiseen kansaan.

Samanaikaisesti haluan selvästi sanoa, että minun mielestäni voi tuntua hieman ylimieliseltä istua tässä näppäimistön ääressä ja puhua siitä, mitä oikeutusta ja historiallista merkitystä Israelilla on jne. Voin vain arvata, mitä juutalainen henkilö ajattelisi siitä – kaikella oikeutuksella. Ajattele, jos israelilainen istuisi ja kirjoittaisi Ruotsista ja ruotsalaisten olemisesta tai ei-olemisesta ja mitä oikeutta meillä on maahamme jne. Monet ruotsalaiset olisivat sitä mieltä, että olisi aivan kauheaa, jos israelilaiset puhuisivat MEILLE, mikä koskee MEIDÄN isänmaatamme! Minun tarkoitukseni ei ole opettaa juutalaista kansaa, vaan yrittää johdattaa horjuvia ja harhautuneita kristittyjä siinä, minkä käsitän todellisena ja Raamattuun ankkuroituneena näkemyksenä Israelista ja juutalaisesta kansasta. Sellaisen näkemyksen uskon olevan terveyskuuri kristilliselle uskolle ja osittain suoja antikristuksen henkeä vastaan.

Israel ja juutalaiset tarvitsevat tukemme ja rukouksemme! Mutta ole varma, Jumala johtaa historiaa sinne, mihin Hän haluaa kaikista konflikteista huolimatta!

/Lennart

Suomennos 26.12.2016 Sylvi Hänninen


Lue lisää:

• Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket Raamatullinen, kristillinen suhtautuminen Israeliin ja juutalaiseen kansaan (EI suomennettu)
· Osa 1: "Juutalaiset – Jumalan liiton kansa"
· Osa 2: "Israel – juutalaisten kansa"
· Osa 3: "Jeesus – juutalaisten Kuningas"

• William Branham och Latter rain