Reflektioner över året som gått och inför nya året 2022

Det gångna året 2021 har helt klart varit mycket speciellt, främst beroende på den pågående pandemin. Många har drabbats svårt och hamnat i mer eller mindre kaos, andra är knappt berörda och tycker det mesta är som vanligt. Själv känner jag ambulansförare, sjuksköterskor och läkare som fått slita något alldeles oerhört. På grund av allt detta har alla sorters media varit fullproppade med information, och där har det stundtals sett ut som om det pågår ett informationskrig mellan olika åsiktsläger. Även kristna har lagt mycket möda och tid på att vara en del i det kriget. Här kommer lite tankar som utgår från detta – sett ur ett bibelperspektiv – och jag vill dela dessa tankar just för att mana till tillnyktring, rätt fokus och en fastare bibelförankring.

Glöm inte av bibelperspektivet!

Bibeln är sannerligen en intressant och viktig bok! Utav all text i Bibeln är ca. 28 procent s.k. profetior, alltså förutsägelser om framtiden. Ett stort antal av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att kontrollera ifall Bibeln är en auktoritet att räkna med. Många av de profetior som gått i uppfyllelse handlar om Jesu ankomst. De anger när, var, hur och varför Jesus skulle dyka upp. Att Jesus verkligen dök upp är det ingen seriös historiker som betvivlar. Det finns alltför mycket annat historiskt material, alltför många vittnesmål och alltför många andra spår av Jesu tid på jorden för att betvivla detta faktum. Många andra profetior i Bibeln handlar om Israel och det judiska folket. Även i detta fall har de flesta profetior gått i uppfyllelse. Bibelns profetior hade alltså rätt om Jesu framträdande!

Nu återstår endast en mindre mängd profetior som handlar om vad som skall ske i framtiden, och det finns ju då ingen anledning att tro att Bibeln har fel med dessa. På detta sätt skiljer sig Bibeln från alla andra böcker på jorden. Ingen annan bok är så full av profetior. Ingen annan bok förutsäger historiska skeenden med den skärpa, tydlighet och träffsäkerhet som Bibeln har gjort och gör. Vad är då orsaken till det? Jo, Bibeln är Guds Ord; den utgår från det som Gud vill få sagt till oss!

Vad skall då hända framöver enligt Bibeln?

Är man ordentligt rotad i Bibeln finns ingen anledning till att känna sig oviss inför vad som skall ske i världen framöver; vi har ett slags facit i Bibeln. Vi VET att Jesus skall komma tillbaka, och det kan vi vara säkra på eftersom det står i Bibeln, den bok som prickat så rätt i allt hittills. Vi VET också vad som skall föregå Jesu återkomst, för det står det också en hel del om i Bibeln. Alltså finns det tidstecken att hålla ögonen på. Detta har Jesus själv bekräftat med nedanstående ord då han berättade för sina lärjungar vad som skall ske före hans återkomst:

Matt 24:33: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

Vi skall alltså kunna förutse – på ett ungefär – när Jesu återkomst är nära. Vi kan även komplettera bilden med bibelord från andra ställen i Bibeln, inte minst ifrån Uppenbarelseboken. Bibelorden talar samstämt och utifrån detta kan vi faktiskt säga att Jesus inte står för dörren riktigt ännu – om vi alltså skall hålla oss till Bibeln och inte till människotankar, önskedrömmar eller vilda spekulationer.

Men skall inte Jesus komma mycket SNART?

Nej, det är inte vad Bibeln egentligen säger oss. De bibelverser som talar om Jesu snara ankomst är felöversatta, för där står egentligen ”hastigt” i grundtexten. Det är som Jesus kommer; hans ankomst blir mycket hastig, och om vi utgår från idag så är det inte snart.

Om vi tittar i Uppenbarelseboken 3:11,  22:7,  22:12  och  22:20 så är det verser där det står att Jesus säger detta: ”jag kommer snart”. Men om vi kikar i den grekiska grundtexten så är det ordet tachu (ταχύ) som översatts till ”snart”. Men det förhåller sig faktiskt så att det ordet inte betyder ”snart” utan istället betyder ”snabbt” eller ”hastigt”. Det skulle även kunna översättas som ”utan dröjsmål” – vilket kan vara något helt annat än ”snart”. Är det alltså så att Jesus vill säga oss att han kommer hastigt, att han kommer plötsligt? Ja, det är ju vad det grekiska ordet säger oss och det stämmer också med andra bibelord. För de som inte tror kommer denna hastiga återkomst bli som när en tjuv plötsligt kommer in i huset. Men för de som tror blir det inte så:

1 Tess 5:4: ”Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”

Lever du i ljuset? Låter du Bibeln lysa upp din förståelse av var vi är på tidsskalan? Eller tillbringar du hellre din tid med att ta in frestande information från Nätet som fördunklar bibelperspektivet men kittlar nyfikenheten och fascinationen? Det är värt att fundera över!

Tidstecken ATT hålla i minnet och ögonen på!

Jag har tidigare gjort en ganska omfattande förteckning över Bibelns tidstecken som vi bör ha i tankarna när vi ser vad som händer omkring oss och ute i hela världen. Ta gärna en titt där innan du läser vidare. Här är den förteckningen: https://bibelfokus.se/tidstecken

Jag hoppas att du i alla fall skummade igenom texten Tidstecken att vara vaksam på som jag länkade till ovan.

Det icke bibelförankrade surrandet!

Känner du till allt surrande som varit i kristenheten om konspirationer kring pandemin, vaccin, vaccinpass, 5g, ”The great reset”, osv, osv? Hittade du i så fall något av detta bland de tidstecken som du såg i förteckningen?  Nej, inte någonting alls! Inte ett Jota! Och det finns inte på andra håll i Bibeln heller.

Jag kan med säkerhet säga att allt detta icke bibelförankrade surrande har varit helt i onödan, helt bortkastad tid! Det har inte bidragit något enda till en mer fördjupad, mogen och bibelförankrad tro. Inte heller till ett mer avspänt barnaskap inför Gud. Det bidrar inte till en sund och avspänd vaksamhet. Detta surrande för inte kristna samman i en jublande gemenskap baserad på kärlek, generositet, tacksamhet och glädje. Tvärtom har sådant istället rört till det för många, det har skapat onödig oro och vånda, det har skapat splittring i kristenheten, och det har tagit upp en massa tid som kristna kunde lagt på det vi är kallade till! Vi borde använt mer av vår tid till att istället ge evangelium till alla de som saknar tron på Gud och som oroas djupt på grund av pandemin och annat. Vi borde ha gjort oss tillgängliga för att vittna istället för att söla bort timmar framför datorerna i ett köttsligt hungrande efter mer ”hemlig” information!

Det har varit perioder av sådan hysteri tidigare som många kristna hakat på, men denna gång har tyvärr ännu fler kristna gått in i fällan. Läs gärna vad jag skrev inför år 2016 om alla förutsägelser som gällde serier av blodröda månar, dollarns krasch, oljeprisets rusning, Jesu snara återkomst, m.m. Då fick vi som skriver på BibelFokus veta att vi ”häcklade med Guds tidstecken” när vi varnade för den hysterin. Men även då var det frågan om konstruerade tidstecken eftersom de saknade förankring i Bibeln. Nu görs alltså samma misstag igen, många gånger av samma personer, eftersom de inte drog lärdom av sina tidigare misstag och bad om förlåtelse. Läs om det här: https://bibelfokus.se/blogg_2016

Men pågår ändå inte förberedelser för Antikrists rike?

Vi skall inte tro allt för mycket om människans förmåga, det har Jesus själv sagt. Bakom den förberedelse som så klart pågår (och länge pågått) står framförallt Satan, och Gud tillåter det. Det kan se ut som om människor är strategerna, men vi måste förstå att det är Satan som är chefsstrategen när det gäller det onda. Det är illa nog. Men vi behöver inte bli experter på hans jobb, det kan han vara själv. Så visst pågår förberedelserna för att Antikrist skall kunna kliva fram på röda mattan, och många vet inte ens om att de medverkar till detta. Så var inte förvånad över det som sker, inte heller fascinerad. Vi VET ju vart allting är på väg. Och om Gud tillåter detta borde vi ta det med ro – kan jag tycka – annars blir vi ju de facto kritiska mot Guds rådslut.

Vi skall alltså inte förfasa oss över vad som sker, för det skall ju ske. Skulle vi förfasa oss över allt som vi tror kommer att gynna denna man och hans diktatur, då skulle vi även förfasa oss över elektricitet, rinnande vatten, datorer, telefonnäten, och faktiskt all teknik. Så kan vi ju inte hålla på; det är inte att vara vaksam i en biblisk mening. Det som Bibeln HAR sagt att vi skall ta avstånd från och bestämt tacka nej till – när det kommer – det är att tillbe vilddjurets bild och ta emot vilddjurets märke. Men där är vi helt uppenbart inte ännu!

Om jag i detta sammanhang ändå skall säga något om vaccin och vaccinpass, så är det ju helt klart så att detta kan få oss att tänka lite på hur det kan bli om man i framtiden inte tar emot vilddjurets märke och då inte längre kan köpa och sälja, d.v.s. göra ekonomiska transaktioner. Man har pengar på kontot, och kanske t.o.m. får lön inbetald, men man kan inte använda pengarna! Man kan inte betala en enda räkning! Man kan inte köpa mat och alla andra nödvändigheter! Man måste lämna hus och hem! Det är något helt annat än att bli nekad inträde på en biograf bara för att man saknar vaccinpass! Jag tycker det är mycket långsökt att säga att vaccinpass är förberedelser för vilddjurets märke, för det har funnits liknande saker i världen tidigare. Detta kan dessutom vara temporärt, men det återstår att se. Men vaccinpasset är INTE ett tidstecken sett ur ett bibelperspektiv! Och vaccinet och vaccinpasset har INGET att göra med vilddjurets märke, det har jag skrivit om tidigare: https://bibelfokus.se/covid19 Längst ner i den sidan hittar du även länkar till bibelstudier om vilddjurets märke och talet 666.

Hur som helst, den kommande Antikrist lever säkert på jorden idag, men allt är inte klart för hans framträdande, det ser vi också utifrån Bibelns profetior. Allt är inte på plats för det; världens länder och folk är ännu alltför splittrade. Kanske krävs ytterligare kriser och kaos för att ett enande under EN politisk och religiös ledare kan komma till stånd, det är en gissning. MEN! den dag denne man kliver fram på arenan, då kommer inte Guds barn vara osäkra på vem han är! Den informationen behöver du inte leta efter, den kommer du att få till dig på många sätt, det är jag helt viss om! Här har jag skrivit om signalement på den kommande Antikrist: https://bibelfokus.se/signalement Se till att du inte fascineras av denna typ av personer!

Hur nära är vi Jesu återkomst?

Du vet säkert att det finns olika synsätt när det gäller tidpunkten för Jesu återkomst och tidpunkten då de troende får möta honom. En del menar att det sker före Antikrists period (vilket så gott som helt saknar bibelförankring). Andra menar att det sker mitt i den perioden (vilket också saknar ett gott bibelstöd). Men jag och många med mig menar att Bibeln visar att Jesus kommer i slutet på Antikrists period – som kanske är sju år lång. Att här dra till med en gissning vad gäller årtal känns inte helt rätt och bra, men jag skall ändå avslöja att jag själv lever med tanken att det idag (nyårsafton 2021/2022) måste vara minst 10 år kvar till Jesu återkomst. Det är fullt rimligt tycker jag, men det kan även dröja längre. Men även om Jesus skulle komma om en månad så måste vi ändå fortsätta med vårt huvuduppdrag, och det är att sprida kunskapen om Bibelns Gud och hans försoningsgärning i Jesus Kristus.

Är du redo när Jesus kommer? Är du redo när Antikrist kommer?

En del menar att vi nu måste göra oss redo för Jesu snara återkomst. Hur gör man det, kan man ju då fråga sig? Man kan väl inte vara mer redo än att ha överlåtit sitt liv i Guds händer och satt sin tilltro till att Jesu försoningsgärning är det enda som räknas för min frälsning? Precis så är det! Har du en sann tro på Jesus så är du frälst till det eviga livet. Jesus sa själv detta på ett mycket enkelt sätt:

Joh 6:47: ”Jag säger er sanningen: Den som tror har evigt liv.”

Observera att Jesus sa ”har evigt liv”. Han sa inte att man kanske kan få det då. Mer redo kan man alltså inte vara. Men man bör ändå fråga sig om man har den tron. Brister man i tro så kan man be Gud om den frälsande tron. Till detta hör så klart att man omvänder sig och lägger över sitt liv i Guds händer, så att HAN får vara Gud i mitt liv och inte jag själv. Gud vill inte ha några andra gudar vid sidan av sig själv i evighetens himmelrike, och faktiskt inte här heller.

Bibelläraren Sven Reichmann menade att en mer relevant fråga därför är om vi är beredda den dag då Antikrist träder fram? Bibeln är ju tydlig med att hans regim kommer att utöva förföljelse mot både judar och kristna. Han framträdande lär också bli mycket förrädiskt – om man inte lever som ett Guds barn. Jesus varnade ju starkt för falska profeter och messias-gestalter, och det var säkert med tanke på bl.a. Antikrists framträdande. Så låt dig inte förföras av vältaliga förkunnare som kommer med fantastiska berättelser men som har en förkunnelse som inte är i linje med Bibeln. Låt dig inte dras ner i en massa konspirationsteorier, oavsett om de är sanna eller ej, det kommer att göra din andliga syn dunkel. Låt dig inte heller förföras av kraftfulla och karismatiska politiska ledare som dock lever ett ogudaktigt och laglöst liv, det kan bli ditt fall!

Barnaskapet!

Låt oss istället leva ett avspänt vardagsliv inför Gud, i tacksamhet och glädje över allt det goda vi trots allt har i vårt land och det Gud lovat oss för evigheten. Låt oss ta vara på det! Vi skall inte ge oss själva och andra mer bekymmer än vad vardagen kommer med, det har Jesus sagt.

De som saknar vår tro och vårt hopp kommer inte avundas oss om de får se hur vi förfasas över saker som pandemier, vacciner, vaccinpass, hemliga sällskap, chip-implantat, osv, osv, eller om de får höra oss berätta om konspirationer eller politiska åtgärder vi inte gillar, osv, osv. Bibeln är tydlig med att vi skall sprida en Kristusdoft. Den doften sprider vi bl.a. genom att berätta om det hopp vi äger, och låta Andens frukt bli synlig i våra liv (kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning).

Jag själv går i pension den 1 februari (2022) – lite i förtid är det faktiskt :-) Och för egen del vill jag då lägga ännu mer tid på bön och bibelläsning. DET är den näring (vårt dagliga manna) som kan göra oss andligt hälsosamma och andligt klarsynta – och bidra till en sann Kristusdoft!

Observera att detta jag skrivit i denna text inte handlar om ifall man skall ta vacciner eller ej, det lägger jag mig inte i.

En sångtext av Roland Hellsten

Jag vill avsluta denna lite uppfordrande nyårstext med en sångtext som andas den friskhet som kännertecknar en sund kristen tro – och som faktiskt sprider en Kristusdoft!

Ett folk på väg
Det glimmade en glädje i deras ögonvrå, 
som inte lät sig släckas fast åren trängde på.
Det porlade en källa, så ohörbar men ljuv,
de bar den djupt inom sig på vägen hem till Gud.

De trodde på ett hemland, som ingen hade sett,
de sa det fanns en stad, som Gud åt dem berett.
De kallade sig gäster i våran värld och tid,
de sa det fanns ett löfte om evigt liv i frid.

De sjöng en sång i dalen, i landet där vi dör,
de hoppades i mörkret, dom såg ett ljus framför. 
De trodde på en morgon, som säkert skulle gry, 
de väntade på dagen, då skapelsen blir ny.

De kallade sig gäster i flyktighetens värld, 
de ville inte stanna, de sa de var på väg. 
De lät sig inte bindas av ytlighetens glans,
de löpte för att vinna en oförgänglig krans.

De sjöng en sång i dalen, i landet där vi dör,
de hoppades i mörkret, dom såg ett ljus framför. 
De trodde på en morgon, som säkert skulle gry, 
de väntade på dagen, då skapelsen blir ny.

Här hittar du sången på Spotify

Om du tog dig ända hit ner så önskar jag dig ett av Gud välsignat nytt år 2022!

/Lennart, nyårsafton 2021