Reflektioner över året som gått och inför nya året 2024

Vilket jobbigt år!

Detta år 2023 har sannerligen varit ett jobbigt år för många! Minst lika jobbigt som 2022! Ett krig i vår närhet som rör till det mesta och som ger många en oro för ett eskalerande och mer utbrett krig. Sveriges Nato-krångel. Hybridkrigföring! Ovanligt höga priser på det mesta. Skyhöga bränslepriser! Dalande priser på villor och lägenheter. Ännu högre boräntor! Många har fått det väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop. Sedan har så klart var och en av oss personliga jobbiga saker som vi kämpar med. Detta gör ju att man kan tycka att framtiden känns oviss och mörk.

MEN vi kristna får inte glömma att bortom mörkret finns en ljus och lycklig framtid! Forna tiders väckelsekristna levde mycket mer i det hoppet än vad de flesta kristna gör idag. Så vi har något att lära av dem. Det är ingen dum idé att plocka upp de sånger som skrevs på detta tema förr i tiden (knepigt att det inte skrivs några sådana kristna sånger idag…). Det finns mycket hopp och glädje i dessa gamla sånger!

Det kommer i SMÅ steg!

Många i kristenheten har under de senaste åren pekat ut det ena och andra som skulle starta upp Antikrists rike. Coronapandemin var en sådan sak. Coronavaccinet skulle förslava oss och även ta död på en stor del av jordens befolkning. Vaccinpass skulle låsa in oss. Vaccinet sades t.o.m. vara vilddjurets märke! Och en del menade att den nya mobilnätstandarden 5G var det som spred coronasmittan! Sedan sades mycket om ”The Great Reset” som var tankegångar lanserade av Klaus Schwab, han som förestår World Economic Forum. Dessa tankegångar, som han skrev om i en bok med titeln The Great Reset, skulle vara starten på Antikrists rike, menade somliga. Ja, det surrades om mycket annat också.

MEN, jag tror inte den yttersta tidens antikristliga rike kommer i ett huj på det sättet, genom en enskild händelse. Om vi läser i Uppenbarelsebokens kapitel 13 så ser vi att jordens befolkning kommer att dyrka den person som blir enväldig härskare i detta rike. Därför kan vi med stor säkerhet gissa att han kommer att träda fram som en demokratiskt vald person. Och hur blir då folk beredda att ta detta steg och rösta fram en sådan person?

Personligen tror jag att det måste ske i små, små steg som tillsammans leder fram till detta. Det sker inte genom en enda pandemi, inte heller genom ett enda vaccin. Inte genom en ny standard för mobiltrafik. Inte heller genom vad en person skrivit i en bok. Det sker genom många mindre förändringar i världen som troligen triggas av många olikaformer av kaosartade skeenden och händelser. Genom sådana händelser blir folk skärrade och avtrubbade, och därmed villiggjorda att acceptera tidigare otänkbara förändringar. I detta kan en pandemi, med allt vad en sådan kan innebära, utgöra ett sådant litet, litet steg som tar världen närmare Uppenbarelseboken 13, men inte hela steget! Krig, terrorism, ekonomiska kriser, miljökatastrofer, oväder, översvämningar, jordbävningar, kriminalitet, etc, utgör alla sådana saker som kan trigga speciella beslut och förändringar i världen i en gemensam riktning. Och människor accepterar sådana förändringar på grund av rädsla för kaos, okunskap, lathet, kanske girighet, m.m. Men de beslut som fattas på grund av olika kriser i samhället och världen, kommer inte enskilt men tillsammans bidra till det pussel som när det är färdiglagt blir det antikristliga rike som människor kommer att hylla med orden: ”fred och trygghet” (1 Tess 5:3) och "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" (Upp 13:4). Men vi måste också förstå, att varje bit i pusslet inte behöver vara ond i sig. Alla diktaturer är t.ex. beroende av elnätet, men det betyder inte att elnätet i sig är ont och antikristligt. Så är det med mycket.

Så vad kan vi vänta oss under 2024? För mig är det uppenbart att vi inte kommer att se ett färdiglagt pussel; det är allt för många bitar som saknas. Men vi kommer att få vara med om att ännu fler små beslut fattas som utgör små pusselbitar i det stora antikristliga pusslet (alla beslut ingår så klart inte i detta pussel). Och hur kommer man att reagera på det? De flesta kommer inte att bry sig och några få kommer att protestera mot besluten i sig. Men de allra flesta ser inte helhetsbilden, alltså vart vi är på väg. Det beror på att man inte är rotad i Bibelns profetiska ord. Och mitt i allt detta kommer vi med säkerhet få höra virriga kristna återigen yra om att "här är vilddjurets märke" och "nu börjar vedermödan", samtidigt som falska profeter ännu en gång kommer att uttala falska profetior om stora väckelser. Detta är inget nytt, men det upprepas hela tiden.

Låt dig inte luras!

Ord 14:15: ”Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg.”

Här vill jag uppmana dig som är kristen till sans och balans, och inte okritiskt svälja allt så fort någon förmedlar information om något ”helt otroligt fantastiskt” eller "makalöst hemskt", och kanske drar väldigt långtgående slutsatser utfrån detta. Jesus sa till oss: ”Se till att ingen bedrar er” (Matt 24:4). Och aposteln Paulus skrev:

”Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.” (Apg 20:30-31)

Det är lätt att bli lurad av information idag; många går i den fällan. Men lever man med tankarna rotade i Bibeln och alltid bedömer skeenden i världen utifrån det, då är risken betydligt mindre att bli bedragen. Sedan har Gud gett oss förmågan att begrunda, tänka kritiskt, rannsaka och att tänka logiskt. Dessa gåvor skall vi också bruka. Det är väl vad Paulus bl.a. avsåg med dessa ord:

1 Tess 5:19-22: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.”

Läser man den grekiska grundtexten till dessa bibelverser är det en punkt mellan varje uppmaning, och det blir då tydligare att orden om att ”pröva allt” inte nödvändigtvis handlar om att pröva profetior, och absolut inte om att ”pröva på” allt. En vad jag tycker bättre översättning är denna:

”Undertryck inte Anden. Förakta inte profetior. Rannsaka allt. Håll fast vid det goda.”

Det här är då uppmaningar som är mycket bredare än att bara handla om profetior. Så ett gott beslut inför detta nya år är att bli bättre på att rannsaka information som möter oss, och då använda Bibeln jämte kritiskt tänkande, förnuft och logik. Att kolla upp källor och att jämföra informationen med andra informationskanaler kan också vara en metod – men alla kanaler skall så klart rannsakas.

Sedan får vi inte förhasta oss och tro att vi kan stoppa eller försena att pusslet jag pratat om blir klart. Allt sker inom Guds tidsplan. Dessutom är det ju så, att ju mer färdigt pusslet blir, ju närmare är vi Jesu återkomst, och ju mer angeläget är det att människor blir frälsta till evigt liv!

Lev i tacksamhet!

Men före Paulus ord om att rannsaka saker och ting så skrev han även detta:

1 Tess 5:16-18: ”Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.”

Själv har jag under 2023 haft ett av de jobbigaste åren i mitt liv: tre jobbiga infektioner som i slutet av året mynnade ut i en stor operation som tog 7,5 timmar. Läkarnas prognos var att jag ganska säkert skulle drabbas av flera, av varandra oberoende, jobbiga konsekvenser. Men vi bad, och många vänner bad – stort TACK för det! Och genom Guds nåd och omsorg fick jag vara med om ett underbart gudomligt ingripande som innebar att ingen av de jobbiga konsekvenserna drabbade mig! Tack käre Jesus för detta! När Herren på detta sätt förde mig ut ur den mörka perioden föddes en ny tacksamhet och glädje! Detta gör att jag kan se betydligt ljusare på det kommande året – även om det är, har varit och även kommer att bli mycket elände i både vårt land och världen i övrigt. Jag nämnde inledningsvis gamla kristna sånger som besjunger hoppet om den eviga saligheten hos Gud. Under jobbiga stunder har det gett mig mycket uppmuntran, hopp och glädje att lyssna till de gamla kristna sångerna i TV-serien Minns du sången. Alla tre säsonger finns på YouTube.

Men oavsett om vi fått vara med om Guds ingripande i våra liv eller inte, så har vi fortfarande mycket att vara tacksamma för. De flesta av oss har det ju så otroligt bra om vi jämför oss med majoriteten av jordens befolkning. Vi har fred! Vi har ett varmt och torrt hem att bo i. Vi har en säng, vi har ett överflöd av både mat och annat, pengar att spendera, rent vatten, avlopp som fungerar, osv, osv. Vi har en stor frihet! Detta är inga självklarheter för de flesta i världen.

Jag tror att det är mer hälsosamt för vår kristna tro att vara tacksam över allt det goda vi fortfarande har, än att sucka över det elände som dagligen flödar mot oss. Kanske vi borde stänga av ”eländeskanalerna” istället för att djupdyka i eländet? Jag tror fortfarande att Sverige är ett av de allra bästa länderna man kan leva i. Det vore väl gott om vi kunde vara betydligt mer tacksamma till vår Herre och Gud än vad vi ofta är i vardagen? Det kan vara något att tänka på och att göra under det nya år som ligger framför oss alla. Och tänk vad gott det vore om vi alla blev duktigare på att leva i tacksamhet över det hopp vi har om en evig, ljus och underbar framtid som Guds barn i Guds närhet! Då skulle fler icketroende undra vad det är som vi har som de inte har!

Så önskar jag dig som orkade läsa ända hit ner, ett av Herren vår Gud rikligt välsignat och Gott Nytt År!

/Lennart