Babels torn i vår tid

Babels torn/EU

Ett bibelstudium om Babels torns profetiska budskap för vår tid

Vi studerar enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike. Vi ser på hur olika kristna grupper synkroniserar sig till ekumenik över gränser som Gud satt upp till vårt beskydd. Vi ser på olika "adaptrar" till antikristlig enhet.

Materialet är baserat på det föredrag som Lennart höll under Temadagen i Alingsås den 4 april 2009. Arrangör var Nätverket för information om nyandlighet och mystik.