Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd?

Jordens befolkning är nu (10 april 2024) ca. 8,1 miljarder människor (https://www.worldometers.info/se/). År 2000 var befolkningen ca. 6,1 miljarder och år 1900 1,6 miljarder (Wikipedia). Som du ser har jordens befolkning ökat väldigt mycket det senaste århundradet.

Om vi utgår från Bibelns berättelse om den världsvida översvämning som endast lämnade åtta personer kvar (Noa, hans söner och deras hustrur), och att översvämningen vid Noas tid skedde för 4328 år sedan (räknat från 2024, se uträkning här), så kan man ju undra om det är möjligt att Noas tre söner resulterat i en befolkning på 7,8 miljarder. Är det matematiskt möjligt?

Svaret är JA, och detta går ganska lätt att räkna ut. Vi utgår från att det var Noas tre söner och deras respektive hustru som jordens nuvarande befolkning utgått från, alltså sex personer. Sedan tar man en formel för exponentiell tillväxt som ser ut så här:

Nt = N0 x at

Nt = jordens aktuella befolkning, alltså 8,1 miljarder

N0 = befolkningen vid startpunkten 0 som vi alltså sätter till 6 personer

a  = förändringsfaktorn i procent. Vi kan här räkna med 1% vilket inte är överdrivet mycket jämfört med de runt 2% som varit modern tid.

Nu skall vi då lösa ut vad t:et i  at  är. Då får vi fram hur många år det tar för 6 personer att bli 8,1 miljarder. Vi kan då ställa upp formeln så här:

8.100.000.000 = 6 x 1,01t    vi delar med 6 på båda sidor för att förenkla och får då

1.350.000.000 = 1,01t    sedan kan ”t:et”  i  1,01t  kan lösas ut med denna beräkning:

t = lg1.350.000.000/lg1,01 ≈ 9,130/0,00432 ≈ 2113 år

Med en befolkningsökning på 1% som utgår från 6 personer tar det endast ca. 2113 år att uppnå en befolkning på 8,1 miljarder! Och då skall vi minnas att Bibeln säger oss att Noas söner steg ur arken för 4327 år sedan (räknat från 2024, och floden varade i ca ett år). Man kan då vända lite på beräkningen och istället räkna ut hur stor befolkningsökningen har varit i procent om vi sätter in dessa 4327 år i formeln och alltså räknar ut vad ”a” blir. Vi hamnar då på ca. en halv procent.

Beräkningen blir så här:

8.100.000.000 = 6 x a4327     vi delar med 6 på båda sidor för att förenkla och får då

1.350.000.000 = a4327    ”a”  kan sedan lösas ut med denna beräkning:

lg a = lg 1.350.000.000/4327   vilket ger att a ≈ 1,0049

Så med en startbefolkning på 6 personer, med en tidsrymd på 4327 år, och med en slutlig population på 8,1 miljarder, då krävs endast en procentuell tillväxtökning på ca. 0,48%! Mer behövs inte!

Slutsats
Det är med andra ord fullt förnuftigt, logiskt och matematiskt okey att tänka att Noa och hans söner är våra förfäder! Detta var till dig som vill hålla fast vid en bibelbaserad skapelsetro och för att du inte skall behöva känna att det är löjligt att tro så när befolkningsökning kommer på tal :-)

/Lennart

Källor
Tidningen Genesis, mars 2020, sid 54
Wikipedia
https://www.worldometers.info/se/
https://bibelfokus.se/skapelsen_och_floden