Glasklart att Bethel Church bygger en bro till New age!

En genomgång av boken The Physics of Heaven till vilken Bill Johnson, Beni Johnson, och Judy Franklin – alla tre från Bethel Church – bidragit med innehåll.

Inledning

Bethel Church i Redding, Kalifornien, är idag en extremt populär församling att åka till, inte minst för kristna ungdomar från hela världen. De lockas av den spektakulära undervisningen och särskilda fysiska manifestationer. Den främste pastorn i Bethel Church är Bill Johnson. Han har varit i Sverige vid flera tillfällen, och hans böcker säljer bra även i vårt land. Detta betyder dock inte att undervisningen är sund, det är tyvärr helt tvärtom. Undervisningen har sina rötter i Kenneth Hagins trosförkunnelse och de andliga manifestationerna har bl.a. sitt ursprung i den s.k. Torontoväckelsen (som också har sina rötter hos Kenneth Hagin).

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:physics.jpgPå senare tid har det blivit helt uppenbart att Bethel Churchs förkunnare krokat arm med New age. Detta framkommer inte minst i boken The Physics of Heaven till vilken Bill Johnson och hans hustru Beni Johnson är några av medförfattarna (Beni dog av cancer i juli 2022). Huvudförfattaren Judy Franklin är Bill Johnsons sekreterare, och mycket av hennes idéer kommer från Bills undervisning. Boken är från början utgiven på förlaget Destiny Image som gett ut flera av Bill Johnsons helt egna böcker. Boken har också sålts i Bethel Churchs bokaffär. Jag har publicerat texter om detta tidigare, men vi behöver lyfta fram detta igen och igen och igen, eftersom denna sortens andlighet kanske är en av de allra största farorna för svensk kristenhet i denna tid.

Så jag delar här en genomgång av boken The Physics of Heaven med många citat som tydligt visar att Bethel Church inte bara sprider villoläror med rötter i Kenneth Hagins trosförkunnelse och andlighet, utan även sår in idéer som helt klart faller inom New age-domänen. Det är inte endast denna bok som undervisar New age-doktriner, undervisning vid Bethel Church genomsyras av dessa tankegångar, men det är särskilt tydligt dokumenterat i boken. En annan bok med likartat allvarligt innehåll vill jag passa på att nämna här, det är boken Experiencing the Heavenly Realm Expanded Edition: Keys to Accessing Supernatural Encounters som skrivits av Bill Johnsons hustru Beni och hans sekreterare Judy Franklin. Bill har själv skrivit förordet till den boken. Många frikyrkor i Sverige tar nu in denna form av andlighet, men faktiskt även präster inom Svenska kyrkan.


Genomgång av boken

The Physics of Heaven är tänkt att ge läsaren ”nycklar” till hur man som kristen skall kunna ta del av ”allt det Gud har för oss”, men dess innehåll leder istället läsaren bort från sann kristen tro – men även bort från vetenskapliga fakta. Ett huvudbudskap är att det finns så mycket mer att ta till sig av Guds kraft, mer än vad t.o.m. apostlarna fick vara med om – vilket vi ser följande citat från boken (alla citat är översatta från engelskan till svenskan av mig):

”…från den första pingstdagen fram till idag, har inget Guds barn fullständigt insett vilken kraft Han har lagt ner i oss… Även om vi är extremt glada och tacksamma över den kraft som vi verkat i, har det inte på något sätt nått upp till den nivå som han har avsett för oss.”
The Physics of heaven, s.2

Enligt författarna till boken har alltså har ingen av apostlarna, eller någon annan kristen efter apostlarna, någonsin verkat i Guds kraft fullt ut (!). Detta är författarnas vilseledande tolkning av Romarbrevets kapitel 8, verserna 18-21, som inte alls handlar om vad vi som kristna skall få/bli här och nu. Dessa verser handlar istället om hur vi skall förvandlas den dag då Jesus kommer tillbaka! Vi skall läsa detta bibelord samt ett par andra som visar oss detta:

Rom 8:18-21: ”Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.”

Kol 3:4: ”När Kristus träder fram, han som är vårt liv, skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

1 Kor 15:51-54: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.”

 

”Ljudet”
Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:vibrationer.jpgI boken talas det om att ett speciellt ”ljud” kan förvandla kristna och göra underverk, t.ex. som att stoppa enorma oväder, översvämningar och tsunamis. Detta har man liksom expanderat ut ifrån att Jesus talade till vinden och fick den att sluta, men kom då ihåg att Jesus är Gud! Ändå menar författarna att detta ”ljud” är något som alla kristna kan få ha i sin ägo för att göra under. Visst känns detta som om det kom från New age!?

Ja, och det gör det också. Författarna menar att vi kristna skall studera de övernaturliga krafter som florerar inom New age för att ”ta tillbaka dessa” till kristenheten där de hör hemma. Vi tar ett första citat om detta här, men du skall få se att det blir värre ju längre i in i boken vi kommer. Här ser vi att man försöker sopa undan kristnas naturliga spärr mot att närma sig New age, och det är något som återkommer i hela boken

”För nästan varje gång som Gud ’går vidare’, tar han oss in på okänt territorium som verkar farligt och ibland tycks motsäga vad han har gjort tidigare... Det finns många förväntade stötestenar när vi utvinner ’dyrbara’ sanningar från det ’undermåliga’, men jag vägrar att låta en av dessa stötestenar vara min rädsla som på något sätt kommer att befläckas eller fångas av djävulen när jag försöker återvinna och uttrycka dessa sanningar.”
The Physics of Heaven, s.17 och 18

Jag hoppas du ser hur långt utanför de ramar Bibeln sätter för ett sunt kristen liv detta tankesätt ligger. Och helt klart kommer det inte heller från Bibeln eftersom det är vad som står i författarnas tack i boken (engelskans: acknowledgements):

”läsaren skall vara medveten om att denna information inte är avsedd som ett andligt råd, doktrinär ståndpunkt eller omfattande vetenskapliga fakta, utan snarare är avsedd att vara ett delande av kunskap och information från författarnas och bidragsgivarnas forskning och erfarenhet.”

Alltså, det som författarna för fram i boken har ingen grund i Bibeln. Det här är istället frågan om nya ”kunskaper” som författarna fått fram genom att experimentera och uppleva saker och ting. En ”andekunskap” skulle man kalla detta inom New age. Eller mysticism.

Författarna spinner vidare på detta med undergörande ”ljud” och menar att det är outforskade krafter, krafter som skall komma, och att det hör ihop med ”vibrationer”:

”Det här kommande nya ljudet är inte bara något som du fångar upp med dina öron, utan det är större än något du kan förstå, det kan förändra DNA så att vi genetiskt växer upp. Vi håller på att bli som ett instrument som stäms, där vår genetik blir i linje med Faderns genetik, i harmoni med Honom.”
The Physics of Heaven,  s.26.

”Du har frågat mig, ’Vad tror du att ljudet var som kom?’ och du har nämnt en vibration. Jag tror att vibrationen äger rum i oss. Det finns negativa och positiva vibrationer. En positiv vibration är som en portal till himlen. En negativ vibration är som cancer. När kraften kommer, då kommer det positiva att döda det negativa. Det är en vibration. Allt vibrerar... stenar, träd, allt vibrerar. När vi vibrerar tror jag att det öppnar en portal."
The Physics of Heaven, s.23-24.

Oj, oj, oj, vad mycket New age-tankegångar detta är, och det är vad man undervisar i kyrkan Bethel Church! Det här handlar om att kristna skall gå in i ”kvantmystiken” för att förstå vår tillvaros djupheter. Alltså inget som Bibeln vägleder oss att göra, tvärtom. Citaten nedan visar på mer om detta flummande kring ett särskilt ”ljud”. Det första citatet menar författarna dessutom kom som en profetia:

” ’Precis som människorna i den övre salen på första pingstdagen, när det plötsligt kom ett starkt ljud från himlen, ett ljud som av en stormande vind, kommer det att bli ett nytt ljud som jag [Gud] skall frigöra från himlen. Detta starka ljud kommer att frigöras, och precis som personerna i den övre salen förvandlades, kommer människor som hör detta ljud som jag skall frigöra att förvandlas. Men jag kallar inte någon av mitt folk att sitta i ett övre rum och vänta, jag kallar dem till en plats där deras andar är i en övre rumsposition för att ta emot det jag ska frigöra. Detta ljud som jag skall frigöra kommer att få folk att tänka annorlunda…’
Vi är på upptäcktsresa in i domäner som kan innehålla mysterier från Gud…”
The Physics of heaven, Introduktion, s.20

”Vi håller på att förberedas för en andra pingstdag.
Herren skall snart använda ljud, ljus och energi på sätt som vi aldrig drömt om, men som vi först måste få grundläggande kunskap om.
Gud säger: 'Det finns mysterier att förstå, arv som är vanskött, försummat, ledigt. Men det finns där att ta emot.”
The Physics of Heaven, Introduktion, s.22, s.38

Nu var det ju inte ett ”ljud” som förvandlade Jesu lärjungar på den första pingstdagen. Egentligen blev de inte heller förvandlade. Därför kan det inte varit en profetia från Gud i det första citatet. Det som hände vid den första pingstdagen var att lärjungarna blev uppfyllda av Guds Helige Ande, och då kunde de predika frimodigt och med kraft, dessutom på flera olika existerande språk som folk omkring dem kunde förstå. Så det som författarna skriver om i boken är helt utanför Bibelns ramar och hamnar istället helt naturligt inom New age-domänen. Att placera våra ”andar i en övre rumsposition” låter dessutom väldigt likt sådan mystik som förekommer inom olika meditativa övningar. Dessa ”insikter” menar författarna sig ha fått via uppenbarelser, från vetenskap och via många års grävande studier och experiment. Skall vi som kristna ta del av sådant? Nej, absolut inte, eftersom det är helt utombiblisk information och helt bibelstridiga tillvägagångssätt!

Plocka ”dyrbara” ting från det ockulta
I nästa citat från boken ser vi att författarna menar att vi skall plocka godsaker från det som kristna vanligen sett som orena områden, och här avses då New age, vilket vi ser i det andra citatet – och även citat längre fram:

”I Jeremia 15:19 säger Gud: 'Om du utvinner det värdefulla från det undermåliga, kommer du att bli min talesperson'. Vi kanske måste utforska områden som vi tidigare ansåg vara förbjudna, att utvinna det 'dyrbara' från det ’undermåliga’ och återvinna förlorade sanningar som tillhör Guds folk.”
The Physics of heaven, s.11

”Jag beslöt mig för att söka igenom tankar och tillämpningar inom New age efter allt ’dyrbart’ som kunde utvinnas ur det ’undermåliga’.
The Physics of heaven, s.15

I Svenska folkbibeln står det inte ”det värdefulla från det undermåliga”, det står ”det äkta från det oäkta”. Men detta bibelord handlar ändå inte om att vi skulle ge oss in i t.ex. det ockulta för att där utvinna ”ädelstenar” som hamnat där och som egentligen skulle tillhöra kristenheten. Det finns istället många varningar i Bibeln som handlar om att inte ta till sig något från andra domäner. Dessutom utgör denna bibelvers ord som Gud sa till Jeremia, inte till hela kristenheten (eller alla judar). Gud ville använda Jeremia som sin profet. Så även här vilseleder Bethel Church genom att snedvrida enstaka bibelverser för att få sagt det man vill få sagt, nämligen att vi kan plocka från New age. Men det finns mer som gör detta tydligt i boken. En av huvudförfattarna till The Physics of heaven, Judy Franklin, flyttade in till ett New age-center för att där lära sig saker som hon menar att vi kristna gått miste om.

”Jag flyttade till Sedona helt inställd på att bortse från att allt jag såg och hörde där skulle komma från en annan källa än den Gud jag kände och älskade. Men som vetenskapsman [det är hon inte!], blev jag fascinerad av vad jag upptäckte där. Jag såg helande och mystiska upplevelser och uppenbarelser som kunde tävla med allt jag hade sett och upplevt i kyrkan. Jag mötte en förståelse av den naturliga världen och hur den interagerar med det andliga som jag hade uppfattat men som jag aldrig hade blivit undervisad om i någon av mina naturvetenskapliga kurser. Det var inte det att jag ville bli en New age:are, jag ville bara ta reda på om de kanske hade avslöjat några sanningar som kyrkan inte hade. Det konstiga var att mycket av det jag såg och hörde förkroppsligade bibliska principer som kan få stöd Skriften.
The Physics of heaven, s.14

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:sedona.jpgCenter for the New age i Sedona, är ett otroligt flummigt ställe i delstaten Arizona i USA. Där kan man ta del av det mesta från det nyandliga smörgåsbord som erbjuds inom New age: bli spådd via Tarot-kort, spåkula, astrologi, pendel, siffror m.m., man kan få sin ”aura” tolkad, man kan få genomgå helandeprocedurer via reiki-healing och olika sorters massage, man kan få en guidad UFO-tur, man kan få lära sig att böja på metaller med tankekraft, och mycket, mycket annat. Härifrån menar en av författarna till The Physics of heaven att man kan hämta djupa andliga insikter och kunskap! Detta är tydligt även i dessa citat:

”Nu börjar vi höra mer och mer uppenbarelser som är i linje med vad New age:are har sagt hela tiden, och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ’tar tillbaka sanningar’ från New age som egentligen tillhör Gudsrikets invånare.

De [alla författare i boken] är också överens om att det finns värdefulla sanningar gömda i New age som tillhör oss kristna och som måste utvinnas från det undermåliga.”
The Physics of Heaven, s.15

”Många i kyrkan har tenderat att utpeka allt flörtande med kvantmystik som hädiskt och demoniskt inspirerat. Men det finns några få modiga kristna som börjat säga ifrån och som säger: 'Vänta lite, det kan finnas sanningar ifrån Gud i det här som verkligen tillhör oss och som vi borde känna till!'. Dessa kristna går före i ett försök att utvinna det värdefulla från det undermåliga och att göra dessa sanningar tillgängliga för kyrkan i stort.”
The Physics of Heaven, s.16, 17

I boken säger man alltså att vi inte skall vara rädda för att hämta inspiration från New age eftersom det är kopior på det som är äkta och detta skall vi återta, menar man. Det här är ett återkommande tema i boken. Vi läser vidare:

”…närhelst det finns något äkta, så kommer det helt säkert finnas en förfalskning. Vi ska inte vara rädda för att undersöka förfalskningarna eftersom Guds kraft att bevara oss är mäktigare än djävulens makt att förleda oss. …vi måste vara mycket mer engagerade i att kräva tillbaka stöldgodset från fienden än att vara rädda för att bedras av förfalskningar.”
The Physics of Heaven, s.41

”De bästa exemplen jag har hittat finns i New age-rörelsen. De har under en längre tid hanterat kyrkans stulna gods. Jag har i Bibeln funnit minst 75 exempel på saker som New age har förfalskat, som t.ex. att ha en andlig guide, extas/trans, meditation, auror, kraftobjekt, klärvoajans, höra röster och annat. Dessa tillhör egentligen kyrkan, men de har blivit stulna och skickligt ompaketerade. När du ser en förfalskning, vik inte undan i rädsla, låt istället detta rop stiga upp i ditt hjärta: DETTA ÄR MITT OCH JAG VILL DET TILLBAKA!”
The Physics of Heaven, s.49

"Så, vad betyder detta för oss? Jag tror att många av New Age-rörelsens andliga upptäckter skulle kunna liknas vid tiden i Gamla testamentet när filistéerna stal förbundsarken från Israel. I båda fallen, då och nu, föll det som tillhör de troende i händerna på otroende. Så för att vara förberedda på Guds nästa drag, måste vi likt kung David ta tillbaka det som är vårt. Särskild dynamik som synestesi, kvantfysik och vibrationer är Guds saker, och vi får inte vara rädda för att ta i besittning allt det som tillhör Skaparen."
The Physics of Heaven, s.103

Nu måste vi gå till Bibeln och konstatera att förbundsarken var byggd exakt efter Guds instruktioner och att den inte gjordes om av filistéerna när de hade stulit den! Inte heller var det David som tog tillbaka förbundsarken, det var filistéerna som skickade tillbaka den eftersom de drabbades av straffdomar från Gud när arken fanns hos filistéerna.

Men författarna menar alltså att man kan lära sig något nyttigt och behövligt genom att hos fienden studera sådant som är falskt, något som är av djävulen, för att på så sätt hitta något som från början var från Gud, och sedan ta det tillbaka! Men det finns INGET i Bibeln som pekar på att man skall ge sig in på något sådant, tvärtom! Jag hoppas du förstår att det här verkligen är att vilseleda kristna in på mycketfarliga områden, farliga för tron och därmed för kristnas eviga frälsning! Här är ett passande och varnande bibelord:

5 Mos 12:29-31: ”När Herren, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ’Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.’ Så skall inte du göra när du tillber Herren, din Gud, ty allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära

Så vi kan ju inte hoppa in på en New age-konferens och skrika ”det där är mitt och jag vill ha det tillbaka!” när de t.ex. vandrar på glödande kol. Det finns inte heller något att kräva tillbaka när New age-folk talar med avlidna personer, gör auraanalyser, lägger tarotkort eller har tantrayoga, osv. Det är inte så som Gud har tänkt att vi skall utvecklas som kristna; det är t.o.m. förbjudet från Guds sida om vi vill vara hans folk! Här är istället vad vi bör göra:

Apg 19: 18-19: ”Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt”

Dessa nyomvända kristna behöll alltså inte sin ockulta litteratur för att där se ”vad de kunde ta tillbaka”. Men författarna till boken som vi här synar skulle alltså ha sett ett värde i de ockulta böcker som brändes!

”Nästa andeutgjutelse, Pingst 2.0”
Som så många andra falska förkunnare lever Bethel Church med en föreställning om att det skall komma aldrig tidigare skådad andeutgjutelse över världen. Ofta grundas den tanken i en helt felaktig tolkning av profetian i Joels bok i GT. Men i den aktuella boken som vi synar här, framkommer det att författarna rör sig med inte bara en felaktig tolkning av Joels profetia (och bristande bibelstöd i övrigt), utan nu har man utökat sina idéer om denna tänkta andeutgjutelse med ting som har sina rötter i New age:

"tänk om Gud väljer att tala oftare i färger och siffror i denna nästa andeutgjutelse? Tänk om han använder färger, siffror, lukt, känsla och ljud samtidigt? Eller talar till oss i en kombination av modaliteter som är fysiska, mentala och känslomässiga, eller till och med vibrationella? Är vi verkligen öppna för ’nya saker’ från Gud?"
The Physics of Heaven, s.105

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:kvantum.jpg

Observera att detta INTE handlar om ”nya saker från Gud”. Det nya är New age! Vill du veta mer om Joels profetia så finns en länk i slutet på denna sida.

Kvantmystik
Jag har berört kvantmystik tidigare i texten. Men vad är egentligen kvantmystik för något? Här är en förklaring som jag hittat:

Kvantmystik är en uppsättning metafysiska föreställningar och tillhörande praktiker som försöker relatera medvetenhet, intelligens, andlighet eller mystiska världsbilder till kvantmekanikens idéer och dess tolkningar. Kvantmystik anses av de flesta forskare vara pseudovetenskap eller kvacksalveri.

Nedan drar författarna till med ett ganska löjeväckande uttalande om vetenskap, men som i själva verket är tankegångar från kvantmystik och New age:

"Många vetenskapsmän är övertygade om att dessa erfarenheter tyder på att tankar och känslor, såväl som ord, bär vibrationsfrekvenser som strålar ut i vår omgivning och inte bara påverkar våra egna tankar och känslor utan också påverkar allt och alla omkring oss."
The Physics of heaven, s.62

Helt klart är detta något som ligger helt utanför Bibelns undervisning, men även vetenskap. Ändå menar författarna att detta är något som gått förlorat i kristenheten. Vi ser det i följande citat:

"Jag tror att ett stort verk av Gud är på gång när han återställer kunskap och insikter som har gått förlorade för kristna men som nu är gömda i kvantmystikens läror och praxis.
The Physics of Heaven, s.17

Här kan man ju undra om författarna alltså menar att apostlarna hade kunskaper om kvantfysik? Så klart hade dom inte det. Men de var helt klart bekanta med den form av ockultism och österländsk andlighet som fanns vid deras tid och som nu återfinns inom New age, och detta tog de helt uppenbart avstånd från. Apostlarna visste också vad som hade skett med det judiska folket på GT:s tid:

Jes 2:6: ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filistéerna. De ingår förbund med främmande folk.”

Astrofysikern och docent Marin Krause har gjort en 24 sidor lång analys av det författarna till The Physics of Heaven påstår i boken gällande kvantfysik och kvantmystik. Det är intressant att få en vetenskapsmans åsikter om det som sägs i boken. Här är ett par exempel på felaktigheter som Krause hittat:

"The Physics of Heaven hävdar att det fanns en betydande överlappning och överensstämmelse mellan kvantfysik, New age och kristendomen. Men deras bild och tolkning av kvantfysiken innehåller allvarliga fel som urholkar motiveringen för eventuella andliga slutsatser."
Martin Krause, Book Review: The Physics of Heaven, s.1

"Ellyn David ... hävdar i kapitel 12 att en medveten mänsklig observatör är nödvändig för att elektronen ska kunna göra övergången från ett icke-lokalt tillstånd ... detta är fel."
Martin Krause, Book Review: The Physics of Heaven, s.3

Här är några riktigt New age:iga tankegångar från The Physics of Heaven som de försöker koppla till kvantfysik:

"Vad som var ännu mer chockerande var att världen på kvantnivå inte längre agerade som en maskin utan verkade agera mer som något levande som känner av observatörens önskan och svarar på den."
The Physics of Heaven, s.110

"Kvantfysik innebär att allt som existerar, även atomer och subatomära partiklar, har en form av medvetande (ibland kallat ett ’sinne’) och är sammankopplat genom ett universellt medvetande (det Enda Sinnet)."
The Physics of Heaven, s.123

Vad säger då astrofysiker Marin Krause om detta:

"Davis verkar ta Einsteins uttryck ’spöklik handling på avstånd’ bokstavligt. Emellertid är kvantsammanflätning precis motsatsen till medvetna handlingar. När tillståndet för en av de sammanflätade partiklarna fixeras genom mätningen, är även det andra tillståndet fixerat. Det finns inget ’beslut’ att fatta längre, ingen slumpmässig faktor inblandad: den andra partikeln kommer alltid att ha exakt de egenskaper som krävs för att komplettera de uppmätta egenskaperna hos den första.
Den överväldigande majoriteten av litteraturen inom fysik ser den fysiska världen som livlös (bortsett från biologiska livsformer)."
Martin Krause, Book Review: The Physics of Heaven, s.4

"New Age-kvacksalveriet gör verkligen sådana påståenden. Men det finns ingen vetenskaplig grund för detta.”
Martin Krause, Book Review: The Physics of Heaven, s.5

Ingen av författarna till The Physics of Heaven har någon som helst utbildning inom fysik!

Kopplingen till Trosförkunnelsen och Torontoväckelsen
Jag vill här i slutet ta med några citat som tydligt visar att undervisningen vid Bethel Church inte bara har koppling till New age idag utan har sina rötter i Kenneth Hagins Trosförkunnelse och i den s.k. Torontoväckelsen (det var i Torontoväckelsen som Bill Johnson fick en ”ny-tändning”). I citaten ser vi sådant som varit grundläggande läror och manifestationer inom Trosrörelsen men även inom New age, nämligen kraften i det uttalade ordet; att vi kan skapa med ord. Detta är alltså något som Bethel Church undervisar om:

”Gud började undervisa mig – genom denna ängel [vad var det för ängel?!] – om ljud och kraften i det talade ordet. Han sa att eftersom Gud talade sin skapande vilja, kan människan också tala ord som skapar.”
The Physics of Heaven, s.92

"En Gudomlig sanning: Genom tro kan vi tala saker till existens. Kristna tror att vi genom tro (som kan betraktas som en form av ’intension’) kan påverka förändringar i den materiella världen, och som Romarbrevet 4:17 säger, ’kallar på det som inte är, som om det vore till’. Vi vet också att ord och intensionen bakom dem har en sådan otrolig kraft att Bibeln säger till oss: ’Tungan har makt över död och liv.’ "
The Physics of Heaven, s.127-128

Beni Johnson berättar: "En kväll efter mötets slut var vi på väg till baksidan av kyrkan och det låg folk utspridda över hela golvet och skrattade och hade alla typer av fysiska manifestationer. Jag höll fast i Bills arm och jag märkte vad som såg ut som en mycket berusad man som vacklade runt och rörde vid människor. Jag hade hört talas om detta tillstånd tidigare och visste att den här mannen var ’berusad av den helige Ande’. Det som hände sedan förändrade mitt liv för alltid, och jag kommer alltid att vara tacksam mot den mannen för hans fylleri [ !!! ]. Han och jag fick ögonkontakt och han gick rakt mot mig. När han nådde mig rörde han vid mig med fingret på min underarm. Det var allt, och det var nog. En helig ström gick rakt in i mig, inte bara på utsidan av mig utan också på insidan. När den strömmen slog mig började jag skaka så häftigt att min man var tvungen att släppa min arm. Jag föll till marken och den nästa halvtimmen såg jag ut som om jag var ansluten till ett eluttag.”
The Physics of Heaven, s.153

NEJ, tro är inte en form av intension! En sann biblisk tro handlar istället om maktlös trofasthet, förtröstan och att man tror att det Gud har sagt är sant! Och NEJ, kristna har ingen makt att skapa med ord! Och NEJ, det finns inget i Bibeln som överhuvudtaget handlar om att apostlarna och lärjungarna kunde vara berusade av den Helige Ande! Det är en förfärlig feltolkning av/ett våldsamt övergrepp på Apg 2:13 att mena att de raglade omkring ”fulla av den Helige Ande”. Det var bespottare som sa att lärjungarna var berusade av sött vin när lärjungarna talade om ”Guds väldiga gärningar” på många olika språk som de tidigare inte hade kunnat tala. Lärjungarna var helt sansade och utförde det uppdrag Jesus hade talat om tidigare: att när den Helige Ande skulle komma över dem, då skulle de få kraft att bli Jesu vittnen utöver hela världen (Apg 1:8). Att förkunna Evangelium var det viktiga och centrala!

Två avslöjande citat som avslutning
Jag har i denna text tagit fram väldigt många citat från den engelska video som jag utgått ifrån (se Källor nedan), men det finns väldigt mycket mer att ta del av i den videon. Hur som helst tycker jag nedanstående citat från The Physics of Heaven får sammanfatta bokens demoniska budskap:

"Det kanske mest betydelsefulla vi kan göra för att positionera oss för det ’nya ljudet’ är att börja återvinna de sanningar som för närvarande hålls fångna av många icketroende. Många New age:are, till exempel, har redan börjat utforska fenomenet synestesi [när flera sinnen är sammanlänkade] och försöker desperat att ’ratta in’ olika världar av spirituella verkligheter. Många har lyckats i denna andliga strävan, i en mindre skala.”
The Physics of Heaven, s.103

”Beni Johnson delar att Gud ger oss ett gällt och klart ljud som uppmanar oss att ge oss in i nya världar, inklusive himlens vibrationer."
The Physics of Heaven, s.163

detta är alltså något av det mest betydelsefulla Bethel Church har att förmedla! Jag hoppas du nu förstått att det inte handlar om Evangelium eller något annat som Bibeln undervisar oss om.


Slutsats

Boken som vi här har gått igenom är INTE en udda företeelse. Flera ledande personer inom Bethel Church har bidragit till innehållet och budskapet är helt integrerat i den undervisning som ges i Bethel Church.

Det är glasklart att Bethel Church förvränger både Bibelns budskap, kristen tro och även vetenskap för att föra ut det budskap som man konstruerat. Deras budskap är en mix av kristna föreställningar, villoläror inom kristenheten, förvrängd vetenskap och New age-doktriner. Det är med andra ord helt uppenbart att Bethel Church bygger en bro till New age! Om du tagit in något av den orena andlighet som Bethel Church sprider, så låt då alla citat du sett i denna text stå som en skrift på din vägg med texten:

Lämna dessa falska profeter och förkunnare snarast möjligt om du är mån om var du skall tillbringa din evighet!!!

/Lennart


Källor

• Den mesta informationen i denna text har jag tagit från en video av pastor Mike Winger där han går igenom den aktuella boken: https://www.youtube.com/watch?v=weHo7pO6cmQ

I videon (runt 1:45:00) finns ett exempel på hur en förkunnare vid Bethel Church använder ett laserljus i samband med profeterande, för att liksom föra ut denna ”profetia”. Det är LÅNGT utanför sann, sund och sansad kristendom!

Mike Winger tar i samma video även upp en hel del som Judy Franklin skrivit tillsammans med Bill Johnsons hustru Beni i en annan bok med titeln Experiencing the Heavenly Realm: Keys to Accessing Supernatural Experiences (Att uppleva det himmelska riket: Nycklar för att komma åt övernaturliga upplevelser). Jag kan tillägga att Bill Johnson har i förordet till boken Experiencing the Heavenly Realm skrivit att han ser Judy Franklin och sin hustru Beni som citat: ”de mest kvalificerade människorna jag känner för uppgiften att skriva en bok om att uppleva Gud”. Är det ok för dig att lyssna till engelska så rekommenderar jag dig att lyssna igenom hela Mike Wingers video i det fall du upplever att du bör känna till mer om hur våldsamt snett ute Bethel Church är.

Martin Krause, Book Review: The Physics of Heaven


Läs vidare

Vad definierar en sann kristen tro?

Trosrörelsen, Toronto, New Wine mfl - alla hör de ihop!

Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT

Villfarelsen om Holy Drunkness (helig fylla)

Yttringar av Helige Ande eller Kundalini-krafter?