"Se till att ingen bedrar er"

Varg i fårakläderSkrivet av Lennart - 11 juni, 2011 - 14:22

Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta: enhetssträvanden, globalisering, avfall i kristenheten, ökande omoral, krig och inbördeskrig, naturkatastrofer, svajande ekonomiska system, osv. Detta är sådant som Bibeln nämner i sina profetior. Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid? Jo, vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade honom om just den yttersta tiden.

Matt 24:3-4: När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

Tänk att det första Jesus sa i sitt svar var detta: ”Se till att ingen bedrar er”. Det är mycket tänkvärt! Just orden ”Se till” betyder ju att vi själva måste vara aktiva för att inte bli bedragna. Jesus sa inteJag skall se till” utan han sa ”Se till”. Läs gärna hela kapitel 24 och motsvarande text i Mark 13. Vi ser där att Jesus gång på gång upprepar orden "Var på er vakt!" och "vaka!". Alltså uppmanar han oss kraftfullt att själva vara vaksamma och arbeta på det här med att inte bli bedragna. Självklart kan vi räkna med Guds Andes hjälp här, men inte minst initiativet måste komma från oss själva.

Sedan måste vi fråga oss: bedragna av vad? Jo, det ser vi resten av kapitlet. Jesus pekar ut falska messiasgestalter och falska profeter, villoläror, tecken och under som leder vilse osv. Och han sa också att många kommer att bli bedragna av detta och gå vilse. Jesus sa också att vi inte skulle låta oss skrämmas av krig etc, för antagligen gör det oss mer öppna för t.ex. falska messiasgestalter. Så att ”se till” att inte bli bedragen är alltså en av de absolut viktigaste frågorna för oss kristna idag och framöver.

Hur känner man igen det äkta och avslöjar det falska?

Hur ser man då till att inte bli bedragen? Hur är man vaksam så att man inte bli vilseledd?
Svaret är enkelt: studera först det äkta!

500-sedelFör att kunna avslöja en falsk 500-lapp måste man noga veta hur en äkta ser ut. Det kan i viss mån hjälpa oss att studera falska sedlar, men utan att veta hur en äkta ser ut kan vi inte vara säkra när vi hanterar pengar.

Det är intressant att läsa på Sveriges Riksbanks hemsida om hur man känner igen äkta sedlar och hur man därmed kan avslöja falska. Du kan själv läsa om detta på deras sida. Men jag vill citera ett tänkvärt avsnitt därifrån. Ha även villoläror i åtanke när du läser detta:

”En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar kan vara straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan tagit emot sedeln ska försöka komma ihåg hur han eller hon kan ha fått den och göra en polisanmälan.”

Efter denna text följer ett antal punkter som vägleder i hur man ser att en sedel är äkta. När man sedan vet detta kan man så klart mycket enklare avslöja en falsk sedel, och det kan då vara bra, eftersom det kan vara brottsligt att hantera falska sedlar.

Man kan säga att det även är ”brottsligt” att hantera villoläror. Så tänk då om vi kristna hade en liknande lista över hur sann kristen tro ser ut och hur man avslöjar villoläror och falska profeter! Olika försök har gjorts för att sätta samman sådana ”manualer” och jag kanske är en av de som arbetat med det via BibelFokus. Men vi får inte glömma av att det främst är Bibeln vi har som en resurs för att vi skall kunna gå säkra inom trons område. Vi kan också räkna med vägledning från Guds Helige Ande, men han arbetar så klart ihop med Guds Ord. Så för att ”se till att ingen bedrar er” måste vi studera Bibeln så att vi vet vad som är sann kristen tro och vad som står för dörren i den yttersta tiden. Detta är faktiskt lite av ett måste om vi skall klara oss från att inte bli lurade av förrädiska villoläror och falska förkunnare. Vi måste rota oss i Bibelns sanningar om vi skall vara ”vaksamma” så som Jesus uppmanade oss att vara. Vi kanske i viss mån också bör studera det falska för att veta på vilka sätt och vägar detta kommer och hur det ser ut. Det kan också vara bra att hänga med i utvecklingen i världen och matcha vad som händer med Bibelns profetior. Detta för att hålla vaksamheten uppe.

Skall man alltså ”se till att ingen bedrar er”, så kan man inte ta för givet att allt som serveras i kristenheten stämmer med Guds vilja och därmed med Bibeln. Det vore väldigt naivt att göra så. Vi måste våga vara kritiska, vaksamma och ifrågasättande. Det är inte otillåtet, Gud uppskattar att vi är kritiska om det är sanningen vi är ute efter. Det ligger en kärlek till sanningen i det, och det är genom en sådan kärlek vi kan undgå att bli förförda. Det ser vi t.ex. här:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

I en annan översättning står det: ”de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem”. Kärleken till sanningen är alltså avgörande, och den tycks vara något som Gud vill ge oss. Sätter jag sanningen i främsta rummet? Är jag mer intresserad av sanningen än av tecken och under? Vill jag ha sanningen även om den är obekväm? Detta är viktiga frågor att rannsaka sig själv med!

Våga att ifrågasätta!

Jag anser att alla vi kristna, i denna förvirrade tid, måste våga pröva vad alla förkunnare kommer med. Vi måste också pröva vår egen tro, och ställa oss själva frågor som de nedan för att se efter om vi står på Guds sanningar eller kanske rent av redan tagit in villfarelser:

  • Vem är Jesus? Vad betyder det att han är Messias/Kristus?
  • Vad är en människa i relation till Gud?
  • Vad är evangelium? Vet jag vad det sanna evangeliet innehåller och innebär för mig?
  • Hur lever jag i enlighet med Guds evangelium?
  • Vad är en sann pånyttfödelse? Vad betyder det och vad innebär det?
  • Vad är ett äkta andedop? Vad innebär det? Vad är tecknen för det? Hur tar jag emot det?
  • Vad är sann enhet bland troende?

I dessa frågor finns väldigt missbrukade ord, begrepp och tolkningar. Vi behöver därför ta reda på vad Bibeln säger. Vad är det GUD vill ge oss i dessa ting? Det är viktigt att veta! Så svälj inte bara allt som serveras i kristenheten idag, utan våga ifrågasätt och våga var kritisk – så länge det är sanningen du är ute efter. Söker du sanningen i Bibeln så lever du inte farligt. Söker du i annan litteratur – även sådan som kallas kristen – så går du mycket mer osäker. Springer du hellre på möten än att läsa Bibeln, ja, då lever du också farligt. Det blir nämligen allt färre församlingar som är fria från villfarelser. Men Bibeln är fri från villfarelser!

KorsetGör ett test

Vad skall jag då göra om jag t.ex. vill kontrollera hur det står till med min pånyttfödelse? Kan jag då peka på en upplevelse eller känsla och säga att: ”jag minns den där enorma känslan jag fick i magen när den eller den förkunnaren bad för mig, och DÅ blev jag pånyttfödd”? Nej, det håller tyvärr inte, för sådana känslor kan man även få inom t.ex. New age. Känslor håller inte som bevis för att det står rätt till med vår tro, för tron utgår från Guds Ord. Tron ges oss av Gud, och den föds till liv när vi hör/läser Guds Ord, begrundar det, och beslutar oss att förtrösta på det som Gud erbjuder oss genom sitt evangelium, dvs det som Jesus gjort genom sitt försoningsverk på korset. Vi måste således ALLTID kontrollera med Bibeln om vi funderar på något inom trons område. Där står det t.ex. om den pånyttfödda människan:

2 Kor 5:17: ”Alltså, OM någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”

Bibeln säger att OM du ”är i Kristus” är du en ny skapelse, dvs pånyttfödd. Du är det inte enbart för att du hade en upplevelse eller fick en handpåläggning. Du är/du kan räkna dig som född på nytt om du lever ”i Kristus”, och då måste man så klart söka vidare i Bibeln och kolla vad det betyder att leva ”i Kristus” – om man är noga med sanningen och vill ha ett korrekt svar, vill säga. Kort kan jag säga att leva ”i Kristus” tolkar jag som det samma som att förtrösta på och leva i enlighet med Guds evangelium, så som Gud erbjuder det. Vill du läsa vad jag har skrivit om att leva ”i Kristus” kan du göra det via denna sida: https://bibelfokus.se/friheten_i_kristus. Så finner man Guds sanningar och kan känna sig mer och mer trygg i sin tro. Så finner man trons vila. Och finner man det sanna evangeliet kommer man också in i det barnaskap hos Gud som han vill ge oss.

På samma sätt kan man testa hur det står till med sitt andedop. Är jag sant döpt i Guds Helige Ande för att jag vid ett möte ramlade omkull och låg och skakade på marken? Nej, det är inget tecken som Bibeln nämner för andedopet. Och andedop är inget man åker iväg 50 mil och ställer sig i kö för att få av en upphöjd förkunnare. Istället nämner Bibeln att den som ber om Guds Ande skall få det (Luk 11:13), och att främsta syftet med andedopet är att vi skall få kraft att bli Jesu vittnen i ord och handling (Apg 1:8). Några tankar om andedopet har jag skrivit här: https://bibelfokus.se/qa/q4.

Så ”se till” att du inte blir bedragen! Ta inte emot okritiskt när du lyssnar, läser och är till inom kristenheten. Var kritisk, våga att ifrågasätta, och kontrollera mot Bibeln. Och sist men inte minst, be Gud om att få den kärlek till sanningen som kan rädda dig (2 Tess 2:9-10)!

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg