Skapade Gud virus?

Skrivet av Lennart - 7 juni, 2020 - 18:57

I dessa tider är det inte konstigt om man funderar över varför virus finns överhuvudtaget. Fanns de från allra första början? Skapade Gud virus? Vad är de i så fall till för? Gör de någon nytta? Eller är virus djävulens och/eller människors verk? Eller Guds straff?

VirusDe flesta av oss vet att vår kropp innehåller en mängd bakterier som är nödvändiga för vår hälsa. De är en del av vår biologiska varelse och uppenbart har Guds tänkt att det skall vara så. Men denna kunskap är ändå inte särskilt gammal. Visste du att det finns fler nyttiga bakterier i vår kropp än vad vi har celler? Så är det, och det säger oss då också att bakterier är betydligt mindre än mänskliga celler, och inte är lika komplicerade som mänskliga celler.

Hur är det då med virus? Jo, en helt vanlig dag när du är fullt frisk finns det ännu fler virus i din kropp än vad det finns bakterier. Dessa har avancerade uppgifter i hela vårt biologiska system som att reglera mikroorganismer och hålla koll på bakterier så att det blir en hälsosam balans i våra kroppar. Men inom detta område saknas fortfarande mycket kunskap eftersom forskningen inte kommit lika långt här som med forskningen kring bakterier. Det kanske beror på att virus i sin tur är så otroligt mycket mindre än en bakterie. Det var först när elektronmikroskopet uppfanns som forskarna kunde börja studera virus. Virus finns även bland andra levande varelser och de finns i stora mängder i både sötvatten och saltvatten. Även där har de så klart en viktig funktion, men allt sådant är inte helt kartlagt ännu. Virus finns säkert i många andra miljöer också.

Har då Gud skapat virus? Ja, jag tycker det är uppenbart att virus är en del av hela det biologiska system som Gud designade från allra första början, då ”ALLT var gott”. Mer och mer forskning inom virusområdet visar ju att virus är en viktig del i det biologiska systemet. Men i och med syndafallet blev hela vår värld lagd under förgängelsens nedbrytande krafter, och det innebär att det ständigt dyker upp problem i systemet. Mutationer är ett sådant problem som ställer till det ordentligt. Mutationer tillför aldrig någon ny positiv information i generna. Istället är det så att mutationer antingen innebär att arvsmassan skadas eller så innebär de att genetisk information går förlorad. När t.ex. en bakterie ”lär” sig att bli resistent mot antibiotika, då beror det inte på att det uppstått ny information i dess gener som bidrar till att bakterien kan stå emot antibiotikan. Istället är det så att bakterien haft turen att förlora genetisk information som i sin tur gjort att den inte längre reagerar på antibiotika. Detta är alltså inte darwinistisk evolution det är frågan om utan istället en fråga om degeneration, ett sönderfall som beror på förgängelsen, eller entropi – om man skall uttrycka det mer vetenskapligt.

Vi kan då förstå att även funktionen hos virus kan rubbas beroende på mutationer. När sådant inträffar kan virus bli skadliga för den miljö där de befinner sig. Men skada kan också uppstå om virus lämnar sin naturliga miljö och t.ex. överförs från ett djur till en människa. Detta har inträffat flera gånger och ibland orsakat epidemier och pandemier. Virus som kan flytta från en art till en annan kallas för zoonotiska virus.

När det då gäller coronaviruset som nu orsakar sjukdomen covid-19 så är det alltså inte alls otroligt att det är ett zoonotiskt virus som överförts från ett djur till en människa och där i sin nya miljö blivit skadligt och smittosamt. Detta är en hypotes som många forskare har idag. En annan hypotes som forskare har är att coronaviruset är ett virus som man forskat på i viruslabbet i Wuhan i Kina, men som genom slarv läckte ut från detta laboratorium. Detta är de två starkaste hypoteserna bland forskare – vad jag förstått – men ingen vet exakt ännu vad som orsakat den initiala spridningen av coronaviruset. Något helt unikt virus är det dock inte frågan om eftersom det finns många typer av coronavirus.

Hur som helst, jag tycker att den kunskap om virus i allmänhet som idag finns tillgänglig – men som långt ifrån alla känner till – kan hjälpa till att nyansera bilden vi haft av virus. Vi kan t.o.m. låta oss fascineras av hur Gud satt in virus i sin skapelse som en slags kontrollmekanism för att det biologiska systemet – tillsammans med en mängd andra mekanismer – skall vara i balans och harmoni. Ofta använder vi ju ordet virus som ett nedsättande och negativt ord, och i den meningen är de allra flesta virus inte något sådant virus, egentligen. Det värsta viruset på vår jord är trots allt människans synd och ondska. Kanske vi skulle begrunda det mer och sedan ge ännu mer utrymme i tankarna åt Jesu försoningsgärning, som ju skall ställa allt till rätta igen! Amen!

Lennarts<br /><br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg