Så konverterar då Ulf Ekman till sist till katolicismen!

Skrivet av Lennart - 9 mars, 2014 - 11:37

redikan på Livets Ord den 9 mars 2014 meddelade så Ulf Ekman till sist det som många misstänkt under en längre tid: han och hans fru Birgitta konverterar till Katolska kyrkan. (Läs artikeln i Världen idag) Detta innebär också att paret lämnar församlingen Livets Ord.

 

Nya uppdrag?
Det jag personligen nu undrar är vilken roll den Katolska kyrkan kommer att ge Ulf Ekman i Sverige. Jag vill inte vara konspiratorisk, men det vore ju inte konstigt om en sådan maktinstitution som Katolska kyrkan de facto är, av rent strategiska skäl insätter Ulf Ekman i en viktig uppgift i Sverige i syfte att återföra ännu fler av ”de förlorade fåren till lydnad under Petri stol” (dvs påven). Paret Ekman har ett stort inflytande på många i vårt land och ute i världen, och de har ett stort kontaktnät. Det är klart som korvspad att Katolska kyrkan vill utnyttja detta! För Ulf Ekman själv innebär hans konvertering i det närmaste ett obegränsat utrymme att verka, med oändliga resurser bakom sig. Här finns möjligheter att klättra ännu högre!

En vidare åhörarskara
En undran som kommer så sakta, är varför Ekman gick ut så offentligt med sitt "avhopp"? Han valde ju t.ex. att släppa en debattartikel i DN samma söndag som han tillkännagav konverteringen. Jag tror inte han gjorde detta för att han vill synas. Man skall minnas att de flesta svenskar har ringa kunskap om Katolska kyrkan och de flesta tycker nog att det är en "fin" kyrka med allt sitt tingel-tangel och alla sina fromma ritual. Man skall också minnas att Ekman fått mycket skit i massmedia för allt det han gjort på Livets Ord. Därför skall man nog förstå denna "sekulära informationskampanj" i ljuset av just ordet "avhopp". Ulf Ekman hoppar av!! Nu kommer troligen många svenskar att tro att det blivit folk av Ulf  Ekman. Nu kommer han att bli rumsren i mycket vidare kretsar och vinna många fler lyssnare. Det finns ju t.ex. ca. 150.000 katoliker i Sverige. Ulf Ekman är inte dum; han är strateg och en lurig figur! Ja, den som lever får se...

Ett nytt teologiskt institut
Jag undrar också vart färden bär med Livets Ords nerlagda teologiska seminarium, och därtill flera kristna ledares rop efter en ny ekumenisk teologisk utbildning. Tar Ulf Ekman kanske tag i denna puck? Gör man kanske gemensam sak med jesuiterna och deras teologiska seminarium i Uppsala, Newmaninstitutet?

Håll dig nära Herren!
Vill du vara och förbli en bibeltrogen kristen, så ta nu ett förnyat hårt tag om din Bibel. Förförelsens vindar kommer helt klart att börja blåsa ännu mer framöver! Jesus hjälp oss!

Kristna bloggare kommer med all säkerhet att återkomma i dessa frågor.

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg