Några ord om ”guilt by association”

Skrivet av Lennart - 24 oktober, 2016 - 19:01

I BibelFokus hittar du en hel del texter om olika ”kristna” förkunnare som bedrar många med villoläror och falsk andlighet. Ett korrekt sätt att rannsaka dessa förkunnare är att granska deras verksamhet, andlighet och teologi i ljuset av Bibelns undervisning. Till detta kan man peka på vilka andra som den man granskar samarbetar med, är polare med eller står i kontakt med på olika sätt. Att peka ut sådana relationer kallas i en del bloggar för att döma dessa förkunnare utifrån ”guilt by association”, vilket är ett engelskt uttryck som ungefär betyder ”skuld utifrån samröre”.

Det finns en del bloggare som inte gillar vad som skrivs här i BibelFokus, och då är en anklagelse mot oss att man inte alls kan bedöma förkunnare utifrån ”guilt by association”. Men då vill jag be dig att inte genast svälja ett sådant argument, för det är inte hållbart. Självklart är det mycket viktigt att se efter vilka en viss förkunnare är lierad med, varifrån man hämtat inspiration, vem man samarbetar med, vilka man bekräftar med egna lovord, vilka man har som polare, osv, osv. Varför det då? Jo, det skall jag försöka förklara.

Ha inget med dem att göra!
Bibeln är tydlig med att vi inte skall ha att göra med de som har ett budskap som skiljer sig från Bibelns budskap. Här är några verser från aposteln Paulus brev som pekar på detta:

Ef 5:6-7: ”Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.”

1 Tim 6:20: ”Käre Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det .”

Rom 16:17-18: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.”

Gal 1:8-9: "om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse."

Visst är det ganska uppenbart hos Paulus att man inte skall ha något att göra med folk som står för ett främmande ”kristet” budskap? Men varför skriver då Paulus på detta sätt? En anledning är helt klart att det är riskabelt för vår tro att umgås med dem som inte håller sig till den sunda läran utan sysslar med tomt pladder och villoläror. Man blir lätt påverkad. Tänk bara på hur barn blir lika sina föräldrar genom att de umgås mycket med dessa. Man påverkas av stilen i det gäng man är med i, av de kompisar man har, osv. Och självklar påverkas då förkunnare av dem som de umgås med och kanske samarbetar med, även om de skulle stå för lite olika typer av teologi. Därför är ”guilt by association” något vi helt klart kan räkna med. Ett ord från NT och ett från GT kan nog också vara vägledande i detta:

2 Kor 11:3-4: "Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl."

2 Mos 34:12, 15: "Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig... Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer."

Olydnad mot Bibelns vägledning
Jag tycker alltså inte vi kan säga att Bibeln är otydlig när det gäller hur vi skall förhålla oss till villolärare. Vi skall vända oss bort från dem! Jesus sa att vi skall akta oss för vargarna ( = villolärare och falska profeter) och då måste vi så klart också varna andra för vargarna om och när vi ser dem. Här kan vi då verkligen tala om skuld (”guilt”) om en förkunnare vi granskar inte tar alla dessa bibelord på allvar utan istället frotterar sig med dem som kommer med villoläror. Så i detta fall är verkligen ”guilt by association” giltigt fullt ut!

Lojalitetskonflikt
En annan sak vi måste vi begrunda i detta sammanhang är detta: När du är vän eller kollega med någon så hamnar du i en lojalitetsställning till den personen, mer eller mindre. Detta gör att förkunnare som umgås med förkunnare i andra sammanhang helt klart kan hamna i en lojalitetskonflikt i vissa lägen. Om någon kritiserar vännernas teologi, vem skall de då stödja? Vännerna eller kritikerna? Här har vi också ett problem som gör att ”guilt by association” är något vi måste räkna med. Detta är faktiskt ett stort problem i Sveriges kristenhet; en ankdamm som vi kan kalla för ”den kollegiala korruptionen” (mer om det sist).

Ett tyst accept
Ännu ett problem finns när förkunnare på något sätt har samröre med andra förkunnare som har vilseledande teologi. Om detta samröre är officiellt, då ger man dessa vilseledande förkunnare ett tyst accept ut i offentligheten genom enbart själva samröret. Detta har jag i en annan text beskrivit som att man då är en ”förvirrare” i kristenheten. Du kan läsa mer om det via denna länk. Här är alltså också en sak som gör att vi definitivt måste räkna med ”guilt by association”.

Var drar man gränsen?
Om nu ”guilt by association” inte skulle kunna bevisa någon skuld hos de förkunnare vi kritiserar, är det då alltså inga som helst problem om denne förkunnare är god vän med ledaren för satanist kyrkan på orten? Inte heller om denne är gift med en ledare för nynazisterna, eller? Och blir det då inga problem om man framöver kommer att vara sponsrad av självaste Antikrist?? Självklart skulle de flesta kristna säga att inga sådana relationer vore ok, för det skulle säga väldigt mycket om den personen som hade sådana relationer. Alltså ”guilt by association”!

Detta var några tankar som jag hoppas hjälper dig att förstå att vi inte bara kan vifta bort vilka tvivelaktiga element som våra förkunnare kanske umgås med. ”Guilt by association” är helt klart en faktor att räkna in när vi prövar ledare i kristenheten!

Här kan du ta del av lite mer tankar inom samma område:
Den kollegiala korruptionen i kristenheten

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg