Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves

Skrivet av Lennart - 12 september, 2022 - 15:23

Efter detta val i september 2022 ser det ut att bli ett maktskifte i Sverige. Är man äventyrligt lagd kanske det kan kännas spännande. Men som bibeltroende kristen tror jag inte att endast politik kan göra ett land friskare och bättre. Sveriges historia visar med all tydlighet att det var en omfattande och sund evangelisk väckelse som gjorde vårt land till ett av de mest ärliga och ett av de minst korrumperade länderna i världen, och därmed ett av de bästa att leva i. Men i takt med att kristenheten har avfallit från troheten till sin Gud och sekularisering brett ut sig, desto mer har vi förlorat av alla de välsignelser som Gud en gång gav vårt land. Där är vi idag, och därför är det inte endast politik som kan vända på utvecklingen.

Att enbart sätta sitt hopp till det ena eller andra partiet kan vi därför likna vid händelserna då det judiska folket på Gamla testamentets tid vände sig till Egypten för att få hjälp mot hotande fiender. Det var inget Gud uppskattade eftersom det var Han som skulle vara deras borg och värn. Därför sände Han sina profeter för att tala om för folket att hjälpen fanns hos Honom. Det var omvändelse från trolöshet, laglöshet och avguderi som krävdes.

Ps 127:1: ”Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves.”

Ovanstående bibelord säger oss att vi anstränger oss i onödan om inte Gud får vara Herre över det vi arbetar för. Det kanske inte ser ut så i det korta perspektivet, men historien lär oss att det är så det fungerar långsiktigt. När en stor del av en befolkning ger Gud det rätta utrymmet i alla sina gärningar, då kan ett helt land bevaras och få en väldigt positiv utveckling.

En del politiker kan helt klart framstå som mer förnuftiga än andra. Men en människas åsikter och tankegångar är en osäker tillflykt. Vi vet aldrig om en politiker har rätt i det långsiktiga perspektivet. Så vi behöver all Guds hjälp till att vara visa och fatta rätt beslut. Det ser vi i detta bibelord (som inte handlar om att vara rädd för Gud utan istället om att respektera Honom och att sätta sin förtröstan till Honom):

Ps 111:10: ”Att frukta Herren är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter.”

Vi svenskar har fortfarande oerhört mycket att vara tacksamma för; vårt land är än idag ett av de bästa länder man kan leva i (själv kan jag bara tänka mig Norge som ett alternativ). Visst är det mycket som är uppochner idag, men de flesta av oss har det oerhört bra jämfört med majoriteten av jordens befolkning. Vi borde därför rusta oss med både tacksamhet och förnöjsamhet, något som jag tror är hälsosamt både för en själv och andra – kanske för en hel nation! Om vi ständigt vill ha mer och struntar i att det blir problem i samhället, då tror jag det leder till konflikter och splittring.

Ords 17:1: ”Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv.”

Så vad gör vi nu? Jo, Bibeln visar oss att det är omvändelse som gäller när ett land drabbas av stora problem och hot. Så låt oss söka Bibelns Gud, ge Honom ära och makt, och be att Han skall drabba landets nya beslutsfattare med vishet och kloka beslut! Be också för ett andligt uppvaknande i kristenheten och en sund väckelse bland de som ännu inte hittat hem till Bibelns Gud.

I samband med valet 2018 delade jag ungefär samma tankegångar, men lite utförligare. Vill du läsa det så finns den texten via denna länk.

Lennarts<br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg