Skall VI hjälpa Hjälparen??

Skrivet av Lennart - 11 juli, 2023 - 11:23

”Hjälparen”, Guds Helige Ande, har en mängd uppgifter hos oss kristna. Han skall enligt Bibelns löften ge oss kraft att vara Jesu vittnen, han skall vägleda oss i Sanningen, han skall undervisa oss och hjälpa oss att komma ihåg det Jesus har sagt, han skall överbevisa oss om synd, han skall lägga ner Guds vilja och bud i våra hjärtan, han skall ge oss försvarstal om så behövs i olika lägen, han skall ge oss nådegåvor och leda oss i hur dessa skall brukas, han skall verka god frukt och behaglig kristusdoft i våra liv, m.m. Den Helige Ande är med andra ord en hjälp utöver det vanliga: han är HJÄLPAREN! Hans närvaro i våra liv som sanna kristna innebär en garanti för att vi kan spänna av och vara Guds barn, men ändå klara av att utföra mäktiga och underbara ting för Gud och för andra människor.

Var syns Hjälparen?
När man ser sig runt i kristenheten idag, tycks det inte finnas många tecken på den utlovade Hjälparen – faktiskt. Skulle en utomjording (sådana finns så klart inte, men ändå…) objektivt betrakta kristenheten, skulle nog det första intrycket vara att hela den kristna tron tycks gå ut på att skaffa sig expertkunskaper och att lära sig trix och metoder. ”De tycks alla uppleva en enorm brist på skicklighet och kompetens” – skulle nog rymdgubben säga. För hur mycket av ”kristen” förkunnelse och verksamhet går inte ut på just ”så här gör du!”. Vi vill ha snabba lösningar och effekt direkt! Vi vill veta exakt hur man gör. Vi vill ha allt uppställt i prydliga manualer. Vi vill behärska teknikerna. Vi vill kunna lärorna utan och innan. Vi vill veta exakta tidpunkten för den yttersta tidens händelser. Vi vill förstå allt! Osv, osv… Skulle en utomstående betraktare också känna till Bibelns ord om Hjälparen, skulle denne säkerligen undra över sanningshalten i de orden. Hjälparen verkar ju ganska överflödig. Betraktaren skulle troligen tycka att det verkar som om vi kristna är tvungna att hjälpa Hjälparen med hans uppgifter. Begrunda bara utbudet av ”kristna” böcker, video, konferenser, bibelskolor, lärjungaskolor, ledarskapskonferenser, pastorsutbildningar, helandeskolor, profetskolor, kurser för gåvoupptäckande, kurser för evangelisation, osv, osv.

Fel vägval - självförgudning
Bibeln talar om denna kunskapsorienterade mentalitet bland oss i ganska nedslående ordalag. Här är några verser:

1 Mos 2:15-17, 3:6: ”Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens trädgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ’Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.’… Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt.”

2 Tim 4:3: ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.” (Bibel 2000)

1 Kor 8:2: "Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta."

Jes 30:15-16: ”Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: "Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka." Men i viljen icke. I sägen: ’Nej, på hästar vilja vi jaga fram’ - därför skolen I också bliva jagade; ’på snabba springare vilja vi rida åstad’ - därför skola ock edra förföljare vara snabba.” (1917)

Jes 56:11: ”Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.”

Man kan läsa baksidan på några ”kristna” böcker eller deras rekommendationstexter, så ser man snabbt denna mentalitet i full blom. Här är några saker som jag vid olika tillfällen klippt från sådana texter i Livets Ords och Arkens webbshop:

 • Sju steg till besvarad bön
 • Liv och död är på din tunga
 • Lär dig hur du kan…
 • Vi måste lära oss…
 • Hur vi kan avgöra Guds profetiska plan…
 • Han delar med sig av de principer han lärt sig
 • Så lär du principerna för hur du möter Gud
 • Boken är en verklig guldgruva för den som vill lära sig hur…
 • Praktisk handledning för den som själv söker lösningar på problem
 • Till dig som vill veta mer…
 • Hur du kan lära känna Jesus
 • Fatta Rätt Beslut kommer att få dig på rätt spår och hjälpa dig att ta beslut som du kan vara stolt över resten av ditt liv
 • Liv med Gud är en oumbärlig guide

Kanske du tycker att detta är taget ur sitt sammanhang. Och ja, det är det, men hela sammanhangen andas ändå exakt samma hunger efter expertkunskap, trix och metoder. Det handlar om genvägar för att kunna behärska och manipulera både den världsliga och andliga tillvaron på egen hand. Egentligen är detta exakt det samma som ockultism går ut på.  Och det här säljer ändå otroligt bra i kristenheten. För 149 kr kan du lära du HUR! För 249 kr får du lära dig de hemliga PRINCIPERNA! För 179 kr får du lära dig hur du möter Gud! Hjälparen blir alltså ganska överflödig på det här området.

Denna kunskapsorienterade mentalitet handlar om den grundläggande synden: att vi vill gå vår egen väg (Jes 53:6), vi vill själva behärska allt i tillvaron, vara vuxna och oberoende, vara proffs! Vi ger då ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess sanna kraft och innebörd (2 Tim 3:4-5). Det här är den självförgudning som satan lockade till avfall med i Edens lustgård (1 Mos 3:4).

Den sanna vägen
Men den sanna kraften och gudsfruktan är förknippad med korset. Vi har alla vårt dagliga kors att bära om vi vill gå Guds väg, den smala vägen. Denna dagliga korsvandring innebär att korsfästa den längtan efter självförverkligande och därmed självförgudning som finns i oss alla. Det handlar om att bli som barn:

Luk 9:23: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.”

Matt 18:3: ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”

Som barn blir man beroende av Hjälparen, Guds Helige Ande, i varje situation i livet. Man behöver dock inte kämpa sig till detta; det handlar bara om en enkel förtröstan och överlåtelse till Andens ledning i vardagen. En sådan överlåtelse tar sig sådana utryck som att man då inte jagar efter andliga proffskunskaper, trix och metoder. Man förlitar sig istället på Hjälparen i varje situation. Denna hjälp som Gud vill ge sina barn ger han av nåd; den är inget vi kan köpa eller förtjäna. På samma sätt är det med de andliga nådegåvorna; de är gåvor av nåd. Man behöver varken gå på kurs för att få reda på hur nådegåvor skall tas emot eller hur de skall användas; Hjälparen hjälper så klart till med båda delarna. Jämför detta med hur tungan fungerar i din mun. Du behövde aldrig gå på kurs för att få den, och den fungerar av sig själv utan att du behövde undervisning. Med tiden blev du allt skickligare i att hantera tungan, och det utan att du tänkte på det.

Hjälp från Hjälparen fungerar alltså mycket enklare och mer automatiskt än vad vi normalt tror. Ge dig därför inte på att själv hjälpa Hjälparen. Skall du kosta på dig något, så är det kanske bara lite ödmjukhet och tålamod.

Hjälparen, Guds Ande, och de gåvor som Anden delar ut efter sin vilja, finns till för var och en av Guds barn. Hjälparen är alltså inte given enbart till några utvalda förkunnare som sedan skall betjäna allmogen. Be om Hjälparen, den Helige Ande, så skall du få det. Sedan har du samma övernaturliga kraft och hjälp som vilken förkunnare som helst. Krångligare är det inte.

1 Kor 12:7: ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”

Luk 11:13: "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

Kasta sten i glashus?
Om vi skall syssla med undervisning och bibelstudier i kristenheten, så tror jag att detta främst måste peka på Jesus Kristus, evangeliets sanna innebörd, barnaskapet, friheten i Kristus och det eviga livet. Undervisandet måste ha som mål att frigöra alla Guds barn till fria kristna som knallar på i vardagen med en barnslig förtröstan på Hjälparensspontana ledning, det Bibeln kallar för "vandringen i Anden"!

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg