Johannine Comma och 1 Joh 5:7-8

När det gäller tron på Guds treeniga natur (och därmed Jesu gudomlighet) har få bibelverser vållat sådan debatt som 1 Joh 5:7-8. Om vi läser verserna från en bibelöversättning baserad på den grekiska grundtext som kallas Majoritetstexten står det följande:

1 Joh 5:7-8: ”Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga.”
Reformationsbibeln

Om vi läser samma verser från en bibelöversättning baserad på den manipulerade grekiska grundtext som de två engelska professorerna Brooke Foss Westcott och Fenton John Anthony Hort gav ut 1881 så står det:

”Ty tre äro de som vittna: Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.”

Som du ser är textavsnittet som förmedlar treenighetsläran raderad i den senare varianten. Detta textavsnitt har pga alla strider fått ett eget namn: Johannine Comma (alt. Comma Johanneum). Jag vill mena att det ligger en medveten strategi bakom att detta textavsnitt tagits bort i senare översättningar. Wescott och Hort var motståndare till tron på Jesu gudomlighet och treenighetsläran, och de såg därför till att denna fulla text som vi ser i Reformationsbibeln (och t.ex. i King James Bibel) inte kom med i deras nya sammanställning av de grekiska grundtexterna (läs mer om dessa båda herrar i denna text https://www.bibelfokus.se/oversattningar). Därför saknas också den fulla texten i t.ex. 1917-års Bibel, Bibel 2000 (även NT81) och i Svenska Folkbibeln. Alla dessa har sitt NT översatt (indirekt) från Wescotts och Horts grundtext.

Personer som bekämpar tron på Jesu gudomlighet (konstig kallelse man tagit på sig!) hävdar att Johannine Comma är tillagd till Bibelns text, kanske någon gång på 400-talet (Johannine Comma syftar alltså på textavsnittet: ”…i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden…”). Man menar därför att treenighetsläran är en efterkonstruktion och att apostlarna minsann inte trodde på det sättet. Nu är ju inte Johannine Comma det enda i Bibeln som pekar på Jesu gudomlighet och treenigheten. Läs gärna min text Jesus – sann Gud och sann människa så skall du få en mängd bibelord som stärker tron väsentligt på Jesu gudomlighet.

MEN det finns betydligt mer att säga om detta. Ytterligare bevis för att Johannine Comma skall vara med är bl.a. följande:

  • Tertullianus (omkr. 200) citerade 1 Joh 5:7-8 i sin helhet.
  • Cyprianus, biskopen i Kartago, skrev (omkr. 250) enligt följande: "...angående Fadern och Sonen och den Helige Ande är det skrivet: de Tre äro Ett."
  • På 300-talet citerades 1 Joh 5:7-8 i sin helhet av spanska biskoparna Priscillian och Idacius Clarus.
  • På 400-talet citerades 1 Joh 5:7-8 i sin helhet av ortodoxa afrikanska skrivare
  • På 500-talet citerades 1 Joh 5:7-8 i sin helhet av Cassiodorus i Italien.

(uppsnappat från Svenska Refomationsbibelsällskapet)

Somliga som är särskilt kunniga i grekiska menar att 1 Joh 5:7-8 blir grammatiskt felaktigt om man tar bort Johannine Comma. Larry Brigden har studerat hebreiska och koine-grekiska (forngrekiska) på Reformerade teologiinstitutet, Geelong, Victoria Australien och klassiska språk (latin och grekiska) på universitetet i Queensland, Australien. Där tog han också examen i klassisk grekiska med Don Barrett som översyningsman. Han har också en first class Honours-examen och universitetsmedalj i klassisk grekiska från universitetet i Queensland, Australien. Efter detta började han med sin doktorsexamen i klassisk grekiska på universitetet i Queensland under professor John Whitethorne. Han arbetade som föreläsare i klassiska språk innan han började arbeta på Trinitarian Bible Society där han nu är deras projektansvarige för utgivningar. Han säger bl.a. så här om det grammatiska problemet med att ta bort Johannine Comma:

”Dr Hills pekar på ett grammatikaliskt problem som kommer fram i texten i 1 Joh:5:7-8 där Johannine Comma är borttaget. Han var inte den förste att göra det, och inte heller den förste med kunskaper i grekiska som gör så. Det har påpekats av flera lärde, bl.a. Robert Dabney (1820-98) ända tillbaka till den infödde grekisktalande Gregorius av Nazianus (390 e.Kr.). Det måste medges, att det även med ett ytligt ögonkast blir något ologiskt med bibelstället, då Johannine Comma är borttaget, något som åtminstone fordrar ett försök till förklaring. Det är sannerligen inte någonting som man kan förbigå utan en grundlig kommentar till texten. Ingen som är grundligt lärd i klassiska språk skulle missa att kommentera en sådan konstruktion i en klassisk grekisk text. Vad som måste prövas är därför inte Dr Hills argument utan förklaringarna till den grammatikaliska oregelbundenheten. Bevisbördan ligger på dem som hävdar att texten är oproblematisk med Johannine Comma borttaget, att förklara ett uppenbart grammatikaliskt problem. Det är inte nog att bara framhålla en förklaring om oregelbundenheten, förklaringen måste även vara rimlig och visas vara rimlig. Om det inte sker, kommer förklaringen bara att vara en ohållbar, spekulativ hypotes.”
Svar till Svenska Reformationsbibelsällskapet på ställd fråga


Gå vidare

Läs mer om Johannine Comma i denna mycket omfattande och seriösa uppsats (på engelska):

A Defence of the Johannine Comma


/Lennart