Covid-19, Vaccin, Bill Gates och Vilddjurets märke

Jag får många mail från olika personer som vill tipsa mig om det ena och andra. En del tips är helt klart intressant och användbar information (tack för det), annat är riktiga lågvattenmärken. Inte sällan får jag tips om helknasiga saker som är långt utanför vad en kristen borde hålla på med.

Ett stort problem idag är att många kristna primärt bildar sig en uppfattning om det vi kallar för den yttersta tiden utifrån vad man hittar på Nätet. Man väljer då att omfamna sådan information som synkar bra med uppfattningar, värderingar och den världsbild man redan har. Sådan information lägger då grunden till den teologi man lägger sig till med när det gäller den yttersta tidens olika händelser. När de sedan läser Bibeln (eller ställs inför olika bibelord) så gör man tolkningar av bibeltexterna i ljuset av vad man ”lärt” sig via Nätet. Bibeltolkningen blir då mycket mer allegorisk och bildlig än vad Bibeln själv påbjuder. En sund tro bör fungera tvärtom, att man ser vad Bibeln har att säga om den yttersta tiden och så observerar man vad som sker i världen och tolkar det i Bibelns ljus. Detta bibelfokuserade sätt att observera världshändelserna menar jag är något som gör oss betydligt mer vakna, nyktra och klartänkta. Och när vi behöver göra tolkningar av bibelord, då skall vi främst låta text tolka text, dvs. att vi söker förklaringar i andra bibeltexter än de vi för tillfället brottas med.

Det jag vill förmedla här handlar återigen om att vi måste bli mer synkade med Bibelns budskap. Vi skall vara mogna och nyktra kristna som inte kastas hit och dit av all information som väller över oss. Vi skall stå stadigt på sanningens mark. Det innebär att vi skall kunna avgöra vad som är viktigt eller oviktigt för vår tro, vad som är sant och vad som är falskt, vad som är vinklat eller objektivt, vad som bygger upp vår tro eller gör den förvirrad, vad som stärker vår gemenskap med Herren Gud och vad som tar bort vårt fokus på Herren, och vad som är bibliskt och vad som är obibliskt, osv.

Petrus skrev i sitt första brev:

1 Pet 5:8: ”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.”

Det här tror jag inte handlar om att vara nykter från alkohol eller att låta bli att sova. Det handlar istället om att vara vaksam, om att kunna pröva och tänka kritiskt, att använda förnuftet och ett logiskt tänkande i kombination med bibelkunskaper. Självklart får vi också räkna med Guds Andes hjälp, men det Petrus här vill trycka på är att vi måste se till att vara förnuftiga, klartänkta, resonerande, sansade. Om vi är slarviga med detta och med sanningen, då blir vi ett lätt byte för Satan och hans påfund; då slukar han oss lätt som en plätt! Och tyvärr är det vad som sker i ganska stor skala i kristenheten i vår tid, just för att man slarvar på detta område. Man blir helt enkelt slö och försoffad framför TV:n och/eller datorn. Många är idag vakna över villoläror men faller ovaksamt ner i ett annat dike tack vare ett onyktert omdöme. Är det kanske ett slags ”väktarens” högmod som är orsaken? Jag anar det, och här måste jag så klart också vakta på mig själv.

Kärlek till sanningen

Jag ser att många kristna har blivit otroligt slarviga med sanning och fakta. Många tror på första bästa påstående som man hittar på Nätet och som passar med den egna världsbilden – utan att rannsaka och pröva. Detta är ett mycket farligt beteende eftersom det uppenbarligen är just kärlek till sanning som kommer att vara avgörande för var vi hamnar i den absolut yttersta tiden. Paulus skrev detta:

2 Tes 2:9-12: ”Den laglöses [Antikrist] ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” (SFB 2015)

Ser du allvaret i texten? Har du sådan kärlek till sanning att du är mycket noga med vad som är sant och falskt i all information som du utsätter dig för? Om inte, då lever du uppenbarligen farligt. Men du kan få ta emot denna kärlek från Gud, och därför bör vi alla be om den. Jag tycker alla vi kristna borde ha ett ordentligt mått av sanningspatos. Det skulle göra vår trovärdighet betydligt större.

Se till att du inte blir bedragen!

Med tanke på yttersta tiden sa Jesus detta till sina lärjungar – vilket inte minst gäller oss som uppenbarligen lever mycket nära den yttersta tiden:

Matt 24:4: ”Se till att ingen bedrar er.”

Observera att Jesus här uppmanar oss att se till att vi inte blir bedragna. Han säger inte att han skall se till så att vi slipper det. Vi skall göra det! Efter detta talade Jesus om falska profeter och falska messiasgestalter.  Det har jag tagit upp flera gånger tidigare, men här vill jag använda Jesu ord som en varning när det gäller annat som sprids via främst Internet. Jag skall gå igenom några just nu rykande färska exempel (december 2020). Med hjälp av dessa skall vi öva oss i bibeltrohet.

Vilddjurets märke

Du som läst Bibeln känner troligen till profetian i Uppenbarelsebokens kapitel 13 där det står att den kommande regimen under världsledaren ”Antikrist” (i den texten kallad ”vilddjuret”) kommer se till att alla människor måste ta emot ett märke för att kunna köpa och sälja. Eftersom alla profetior i Bibeln så här långt prickat rätt – och det återstår nu bara en mindre del – då finns ju all anledning att ta även denna profetia på fullaste allvar.

Det är nu ganska många kristna som ute på Nätet idag sprider information om att vaccinet mot Covid-19 är eller kommer att bli vilddjurets märke, och att Bill Gates är inblandad i denna soppa. Många tror på detta och jag har också fått flera mail där man vill göra mig uppmärksam på det här. Men låt oss nu vara nyktra, resonerande, sansade och bibelfokuserade en liten stund, som en slags övning. Vi utgår då från Bibelns vittnesbörd, och i ljuset av detta funderar vi över vad somliga menar sig se i världen just nu.

Låt oss läsa lite ur Uppenbarelsebokens kapitel 13 där det står om ”vilddjurets märke”.

Upp 13:11-18: ”Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det1 och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret2som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild3. Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handeneller pannan4, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som harmärket5, vilddjurets namn eller dess namns tal6. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666”.

Covid-19-vaccinet

Om nu Covid-19-vaccinet (eller något som kommer med det) skulle vara vilddjurets märke, då borde man ju som bibeltroende kristen genast fråga sig: MEN VAR ÄR SJÄLVASTE VILDDJURET??? Men vi tar detta i punktform, så därför har jag satt in siffror i texten ovan som motsvaras av numreringen av styckena nedan.

1) I texten ser vi ett andra vilddjur dyka upp på världsscenen. Detta vilddjur kallas även för ”den falske profeten”. Det kommer efter det första vilddjuret, som även kallas Antikrist. I den absolut yttersta tiden träder alltså dessa två vilddjur fram, fyllt synliga för hela världen. Du behöver inte snoka runt på Nätet för att få reda på vilka de är. De kommer att vara offentliga personer som garanterat alla tidningar och nyhetskanaler kommer att rapportera om eftersom människorna kommer att flockas runt dessa i djup beundran och dyrkan. Observera nu då detta: dessa två vilddjur har ännu inte dykt upp! Det förstår vi även från andra verser i Uppenbarelseboken. Alltså en första anledning till att sansa sig och nyktra till.

2) Det andra vilddjuret (den falske profeten) kommer att säga till alla människor att göra sig en bild åt det första vilddjuret (Antikrist). Detta har inte heller skett ännu. Alltså en andra anledning till att sansa sig och nyktra till.

3) Det andra vilddjuret låter sedan döda alla som inte tillber det första vilddjurets bild. Detta har inte heller skett ännu. Alltså en tredje anledning till att sansa sig och nyktra till.

4) Därefter tvingar* det andra vilddjuret alla människor att ta emot ett märke på högrahanden eller i pannan.  Observera att vaccin aldrig ges på händerna eller i pannan; inte heller detta nya vaccin. Alltså en fjärde anledning till att sansa sig och nyktra till. I Sverige är det dessutom så att vår grundlag hindrar myndigheterna från att tvinga oss att ta emot vaccin.
* Enligt grundtexten handlar det mer om att människor förmås ta emot märket. Människor tar emot märket utan större protester eftersom det underlättar vardagen genom att man kan köpa och sälja som vanligt. Men vilddjurets märke är inte en vaccination i sig, även om utdelningen av märket kommer att att kräva en enorm logistik lik den vi sett vid en massvaccinationer. Därför kan självklart nationerna hämta erfarenheter från sådana insatser.

5) Vi ser också i bibeltexten att ingen kan köpa och sälja om man inte tagit emot märket. Detta har inte heller inträffat och det finns ju inget sådant kopplat till Covid-19-vaccinet (många har ju redan fått en vaccination). Att det eventuellt kan bli rese-/inreseförbud i det fall man inte är vaccinerad eller kan uppvisa immunitet, det stämmer absolut inte in på Bibelns profetia om de villkor som är kopplade till vilddjurets märke. Så av detta förstår vi också att Covid-19-vaccinet inte har något som helst att göra med vilddjurets märke.

Sedan vill jag bara kort nämna att Bibeln inte säger att människor måste köpa och sälja med vilddjurets märke. Det enda som Bibeln säger är att är man inte får handla om man inte tagit emot märket. Märket är alltså troligen inte ett betalningsmedel i sig, utan istället en förutsättning för att människor skall blir godkända till att utföra ekonomiska transaktioner. Därför utgör detta märke nog ”endast” ett synligt märke och inget annat. Läs mer om detta via länkarna sist i sidan.

6) Vi läser vidare. Vilddjurets märke skall utgöra dess namneller ett tal för hans namn, och det talet är 666. Vaccin som sprutas in i din kropp är varken ett märke på handen eller pannan, eller ett namn, eller ett tal som representerar ett namn på en person – som dessutom inte dykt upp ännu. Och studerar man den grekiska grundtexten bakom dessa ord, då ser man att märket kommer att bestå av någon form av rispa, etsning eller tatuering. Läs mer även om detta via länkarna sist i sidan. Här finns alltså ytterligare en anledning att lugna ner sig och att dämpa oron.

Det finns alltså väldigt mycket kvar som skall ske INNAN vilddjurets märke införs!

Bill Gates och osynlig identitetsmärkning

Nu skall vi titta närmare på två rykten som berör Bill Gates, Microsofts grundare, och vilddjurets märke.

Det är idag många på Nätet för fram rykten om att Bill Gates håller på att införa en osynlig identitetsmärkning tillsammans med Covid-19-vaccinet, och så menar man att detta är vilddjurets märke. Men det man troligen fått den idén ifrån, är att Bill Gates Foundation runt 2016 sponsrade forskning på Massachusetts Institute of Technology. Denna forskning handlade om hur barn skulle kunna få en märkning med ett slags osynligt bläck tillsammans med olika vaccin. Denna märkning skulle då visa om vaccinerna fortfarande var aktiva. De som arbetar inom sjukvården kan så klart se fördelar med att snabbt kunna avläsa sådan information i händelse av olika sjukdomsscenarior, inte minst i fattiga länder där man saknar journalsystem. Och om du nu tittar tillbaka i bibeltexten ovan, då förstår du att en sådan osynlig märkning inte har något som helst att göra med vilddjurets märke. Ändå hänger många ut Bill Gates pga detta utan att själva ha funderat en stund kring fakta och kring bibelorden som berör märket. Att någon säger en sak gör inte det automatiskt till en sanning, men tyvärr räcker det för många att höra ett påstående en gång för att tro på det.

Någon sådan här identitetsmärkning finns alltså inte kopplat till Covid-19-vaccinet idag. Men om det ändå skulle komma något sådant, då har det inte att göra med vilddjurets märke. Det förstår vi från Bibeln, och det är vad jag vill stryka under här.

Bill Gates och ”patent 060606”

Många har också gjort väsen av att Bill Gates sägs inneha ett patent som har numret 060606 och som handlar om att plantera in mikrochip i människor. Man menar då att detta patent egentligen har siffran 666 och att detta chip är vilddjurets märke. Det fulla och korrekta patentnumret är WO2020060606A1 (inte särskilt likt 666) och det är Microsoft Technology Licensing som äger detta patent. Det handlar om Cryptocurrency system using body activity data. Läs mer om detta patent via denna länk.

Bill Gates lämnade posten som Microsofts VD år 2000 och har därför lämnat det dagliga arbetet inom Microsoft. Han står inte ens med som en av uppfinnarna bakom patent WO2020060606A1. Dessutom nämns inget om något ”chip” eller märkning i patentansökan utan enbart ”device of a user”. Det kan alltså lika gärna handla om smartphones eller smarta armband med sensorer. Vad jag förstått handlar detta patent om att registrera människors förbättrade hälsa och belöna dem med att generera en typ av kryptovaluta (typ Bitcoins) som de sedan kan spendera. Detta kan ses som en slags utveckling av de olika belöningstriggers som finns i olika hälso- och motionsappar idag. Om vi nu skall titta på detta patent ur ett bibliskt perspektiv, då finns inget underlag för att tro att det handlar om vilddjurets märke. Inte heller att Bill Gates skulle vara vilddjur nummer ett eller nummer två. Så personligen berör det mig inte särskilt just nu.

Vad som dock kan inträffa, är så klart att den kommande antikristliga och världsomspännande regimen kan komma att använda all möjlig ny men även gammal teknik för sina syften. Men bara för att denna kommande regim använder viss teknologi gör ju inte teknologin i sig djävulsk. I så fall vore ju våra elnät, datanät och avloppssystem också djävulska. Det är inte fel att tänka lite förnuftigt här. Men det vi verkligenbör fundera över, är vad i våra liv som kan komma att måla in oss i ett hörn och som kan göra att vi sitter riktigt trångt till när det kommer svåra tider. Är vi våldsamt beroende av olika saker kan det bli svårt. Då är det förnuft, bibeltrohet och främst en frisk kanal till vår Herre som avgör hur det skall gå!

Onödigt mörk världsbild

Jag vill också peka på att alla dessa felaktiga konspirationsteorier och rykten kan ge en onödigt mörk världsbild. Sådant kan ställa till det för människor som har svårt att hantera den typen av negativ information och som kanske inte har så många glädjeämnen i livet. Detta bör man begrunda om man sprider sådant här vidare till andra. Det kan skapa en oro som inte en sund kristen skall behöva leva med. Bibeln har helt klart avsnitt med mycket allvarliga förutsägelser, men det är ju ändå vad Gud gett oss och därför tror jag också att han kommer att hjälpa oss att hantera det. Men att med en massa spekulationer och rykten gå utöver vad Bibeln ger oss när det gäller den yttersta tiden, det tror jag är mycket vanskligt!

Avslutningsvis vill jag belysa detta ännu en gång:

Den dag Antikrist träder fram på världsarenan, då kommer alla att se honom. Du behöver inte snoka runt på Nätet för att försöka hitta information om vem han möjligen kan vara. Denna person är en ovanligt offentlig person som kommer att uppskattas enormt mycket av de flesta människor, troligen även av många onyktra kristna som avfallit från troheten till Herren och hans Ord. Det står i Uppenbarelseboken att ”hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det” (Upp 13:3) och ”Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok”. Antikrist kommer inte i hemlighet eller smygande. Han träder fram öppet och imponerar på de flesta. Han är en person som vill bli sedd och hyllad. MEN! Om du skall förstå att denna person är den Antikrist som Bibeln talar om, varifrån skall du då hämta underlag till den förståelsen? Från Bibeln så klart! Det ingår i nykterhetsmedicineringen att vara ordentligt rotad i Bibeln och att gärna läsa den dagligen – om du har den möjligheten. Guds Ord är vårt dagliga manna som kan hjälpa oss med både vaksamhet och nykterhet. Bibeln är vår Antabus!

Läs gärna berättelsen om Daniel och Nebukadnessar och om Sadrak, Mesak och Abednego (Daniels bok, kapitel 1-3). Jag är övertygad om att den texten är en profetisk berättelse som har något att säga oss om yttersta tiden och Antikrist.

Nu finns det så klart många andra knasiga myter från Nätet att ta upp och jämföra mot Bibelns vittnesbörd, men det kanske blir en annan gång. Men gör gärna själv sådana här bibelstudier hemma på din kammare, det är en bra träning. Vi avslutar med att läsa om de föredömliga judarna i Berea:

Apg 17:11: ”Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.”

/Lennart


Läs vidare:

• Några tankar om talet 666 och "vilddjurets märke”

• En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke

• Signalement på den kommande Antikrist

• Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike?