Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - festen är snart slut

Predikan av Lennart J i Alingsås EFS-kyrka söndagen den 24 september 2006

Innehåll
Evolutionen har aldrig kunnat bevisas. Sannolikhetsberäkningar visar - redan på enkel nivå - att det inte existerar någon som helst sannolikhet för att en evolution skulle kunna ha ägt rum. Mer och mer forskning talar mot att evolutionen skulle vara ett faktum. Fler och fler framstående forskare lämnar därför evolutionstron till förmån för tro på intelligent design. Festen är nog snart slut!

Men utvecklingsläran har skapat en fruktansvärd oreda efter sig. Många har skadats och blivit förvirrade. Samhället har fallit djupt ner i omoral som en följd av att vi dyrkat skapelsen istället för Skaparen. Detta kan man läsa om i Romarbrevets kapitel 1. Vem kan städa upp i oredan efter utvecklingsläran och vad kommer efteråt?

Under predikan visade jag några bilder, dessa kan du se på genom att klicka på länkarna nedan. Bilderna har jag fått fram genom att först registrera gamla testamentets personer i ett släktforskningsprogram med de uppgifter som Bibeln ger om varje person. Sedan har jag via detta program skrivit ut grafiska presentationer av släktträd och åldrar.

Bild 1: Släktträd - Adam till kung Salomo med persondata

Bild 2: Livslängden för alla från Adam till Abraham, Isak och Jakob i ett liggande stapeldiagram

Vad man kan utläsa för intressanta fakta ur dessa två bilder berättar jag om 23 minuter in i predikan.

Nedan kan du lyssna till predikan:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

/Lennart