Är inte bruket av Enneagrammet ett allvarligt tecken på en vilsegången kristenhet?

Det har kommit många signaler om att det s.k. Enneagrammet används som ett verktyg/en metod i kristenheten. Kanske dyker det mest upp i Svenska kyrkan, men det har även börjat dyka upp i frikyrkoförsamlingar och nu även som litteratur i den "kristna" bokhandeln. Tidigare var det t.ex. Frälsarkransen som skulle ”hjälpa” den kristne med självinsikt och andlig och personlig utveckling, men nu är det ganska mycket passé och då kommer så klart nya trender in på arenan. Är då allt i sin ordning om man som kristen använder sådana här metoder och verktyg? Är det personlig utveckling som kristen tro handlar om? Är det vårt JAG som skall vara det centrala i vår kristna tro? Och vad är nu detta enneagram för något?

Vad är Enneagrammet för något?

Kortfattat är Enneagrammet ett verktyg/en metod för inre utveckling som sätter strålkastaren på människors tänkta utvecklingspotential. Kikar man runt på svenska webbsidor där Enneagrammet saluförs, då är det uppenbart att detta ses som ett verktyg (bland miljoner andra) som är tänkt att hjälpa till med självinsikt och personlig utveckling. Man utlovas förbättrad kommunikation, högre effektivitet, arbetsglädje, bättre samarbetsförmåga m.m. Precis som med alla andra "verktyg". Det handlar om att hitta sina begränsningar och låsningar och då allt mer ”flytta sin tyngdpunkt uppåt”. Medvetenhet är ett nyckelord. För mig framstår detta väldigt mycket som ett "eros-strävande" (läs mer om agape kontra eros via denna länk). Man kan även certifiera sig för att själv bli en utbildare inom denna metod. Självklart finns det då böcker att köpa och kurser att gå. Det är business i det här med andra ord!

Kikar vi in lite djupare i hur Enneagrammet är uppbyggt så utgår det från en modell/en bild, du ser den bilden ovan. Enneagrammets grundstrategier är uppdelade i tre triader som har färgerna röd, grön och blå. Dessa motsvarar vad man kallar för människans tre ”intelligenscenter”, och man menar då att det är dessa som styr oss:

Fysiska centret: Kroppens intelligens, handlar om kroppens alla förnimmelser och att göra.

Emotionella centret: Hjärtats intelligens, handlar om att relatera till andra och att känna.

Mentala centret: Hjärnans intelligens, handlar om att förstå kognitivt och att tänka.

Dessa tre intelligenser samverkar inom oss, menar man, och beroende på vilken grundstrategi vi har så använder vi dem i en särskild ordning.

Läser man vidare så förstår man snabbt att alla dessa tankar varken är grundade i sund vetenskap eller i kristen teologi, det hela känns väldigt mycket New age, och där landar vi ju vanligen när det gäller ”verktyg” för personlig utveckling. Vi bör därför undersöka varifrån Enneagrammet kommer.

Enneagrammets bakgrund

Enneagrammet som klassificeringsmetod sattes ihop av bolivianen Oscar Ichazo. Denne Ichazo är känd för att ha startat Arica School där man sysslar med ”En mängd tekniker för kosmisk medvetenhet och en ideologi för att förhålla sig till världen på ett vaket sätt.”  Ichazo hade tidigare rest omkring i Mellanöstern och studerat gamla österländska traditioner och mystik. Han utforskade Enneagrammets symbol grundligt innan han insåg sambandet mellan den geometriska figuren och de nio olika personlighetstyperna. De typer han utgick ifrån hittar man i flera olika källor som t.ex. hos den grekiske filosofen Plotinos (200-talet e Kr), i litteratur från medeltiden samt i den judiska mystiken Kabbala. Enneagramsymbolen har förekommit i många olika traditioner och använts för olika syften i tusentals år. Den esoteriske andlige lärarenGeorgij Gurdzjijev sägs ha varit den som gjorde både ordet ”enneagram” och själva symbolen mer allmänt kända. Det är också känt att den ovan nämnda Oscar Ichazo var en av Gurdzjijevs studenter och att en del av Ichazos tankegods om Enneagrammet kom från just mystikern Gurdzjijev (hade han levt idag hade vi sagt att han var en del av New age-rörelsen).

I ett dokument på Nätet kan vi också läsa att Oscar Ichazo själv sagt att han fick undervisning om Enneagrammet av ärkeängeln Metatron (återfinns inte i Bibeln) samtidigt som han var hög på meskalin (en psykedelisk alkaloid).
https://natcath.org/NCR_Online/documents/ennea2.htm

Någon gång under 1960-talet satte Ichazo de nio personlighetstyperna på sin plats i enneagramsymbolen, och då formades det enneagram som vi ser idag. Under 1970-talet studerade bland andra psykiatrikern Claudio Naranjo hos Ichazo i Chile där han ledde fyrtio dagar långa utvecklingsprogram för intensiv inre utveckling. Innehållet i denna utbildning var då hemligt och ingen fick sprida kursens innehåll vidare. Naranjo är även känd för att vara en pionjär inom att integrera psykoterapi med andliga traditioner.

Claudio Naranjo tog med sig det han lärt sig i Chile hem till Kalifornien och började lära ut Enneagrammets metod. När Naranjo studerade gemensamma mönster hos Enneagrammet och andra psykologiska teorier kunde han utveckla den grundläggande lära som Ichazo tidigare hade satt samman. I en video på Nätet kan vi höra Claudio Naranjo själv berätta att han fick till sig information om de olika personlighetstyperna via automatskrift/kanalisering, alltså en ockult metod för att få budskap från andeväsen eller från det omedvetna. I samma video nämner Naranjo att han undervisade en särskild grupp med jesuiter i användning av Enneagrammet https://www.youtube.com/watch?v=wlO3KJWnNd8

Helen Palmer och Don Richard Riso har därefter stått för den fortsatta och större delen av Enneagrammets utveckling. Palmer studerade och utvecklade hur intuitionen ser ut hos de olika personlighetstyperna medan Riso utforskade och utvecklade systemet mer för andligutveckling. Med tiden har det trätt fram otaliga enneagramexperter men Helen Palmer och Don Richard Riso kan idag anses vara Enneagrammets frontfigurer.

Även om enneagramlärorna har uppnått en viss grad av popularitet har de också kritiserats för att vara pseudovetenskap, föremål för tolkning och svåra att testa eller validera vetenskapligt, "en utvärderingsmetod utan påvisad tillförlitlighet eller giltighet". Enneagrammet har också fått kritik från Katolska kyrkan eftersom det använts bland jesuiter och andra katolska ordnar.

Var i Sveriges kristenheten dyker Enneagrammet upp?

Jag har av mail jag fått och enkel webbsökning förstått att det just nu (feb 2022) är främst i Svenska kyrkan som Enneagrammet används, men det dyker även upp i Equmeniaförsamlingar, hos "kristna" bokhandlare – och så klart även på Berget - Meditationsgården. Användningen av Frälsarkransen var först stor i Svenska kyrkan men spred sig senare även till frikyrkor. MEN jag ser också att Enneagrammet redan används flitigt i Bill Johnsons Bethel Church, en trosförsamling i USA som tyvärr många svenskar besökt och fortfarande besöker – trots deras allvarliga villoläror och mycket inslag från New age. Där säljes även böcker om Enneagrammet. Så helt klart har det även etablerat sig i den falska karismatiska kristenheten. Är det förvånande? Nej, inte alls. Bethel Church är ju en gren på Trosrörelsens och Torontoandlighetens träd, och är grunden fel kan vad som helst hända. Och eftersom Bethel Church dragit sig allt närmare New age-filosofi, så förvånar det inte att Enneagrammet dyker upp även där. När en församling trätt in på avfallets väg skall vi inte förvånas om man plockar in allt mer av uppenbart osunda saker. Därför lär det inte dröja länge förrän fler församlingar utanför Svenska kyrkan kommer att intressera sig för Enneagrammet; många församlingar i Sverige har ju tagit till sig andligheten från Bethel Church.

Kan man då som kristen använda sig av Enneagrammet?

Vill du hålla dig till sann och sund kristen tro och vara ett Guds barn så är svaret på den ovanstående frågan är ett bestämt NEJ! Kristen tro handlar inte om att vi skall utveckla oss själva. Den handlar inte om att vinna självförtroende och egen inre styrka. Den handlar istället om att JAGET i oss själva skall dö bort och att Jesus skall bli stor inom oss; att vi skall formas till att bli lika Jesus vad gäller hans kärlek och karaktär. Kristen tro handlar inte om personlighetsutveckling, den handlar istället om helgelse, och Bibeln säger att ingen kan få se Herren utan denna helgelse (Heb 12:14). Läser du dessa bibelord så förstår du säkert detta:

Gal 2:19-20: ”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”

Rom 6:6: ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.”

Gal 6:14: ”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.”

Ännu ett skäl till att inte använda Enneagrammet är att det definitivt har en ockult bakgrund och en bakgrund i flummig psykologi. Man kan se Enneagrammet som en invigning i esoteriska och ockulta tankegångar som med all säkerhet – snabbt eller på sikt – leder vidare till en tro på självförgudning. Men ytterligare ett starkt skäl till att man som kristen intealls skall syssla med sådana här saker är för att det går emot hur Gud har tänkt att det kristna vardagslivet skall levas. Vi har ju fått Hjälparen, den Helige Ande, som skall vara till vår hjälp och vägledning under vår jordevandring. Hjälparen behöver varken vår hjälp, våra verktyg eller våra metoder för att hjälpa oss. Jag kan med Bibeln som stöd säga att det är att jämföra med avgudadyrkan när vi sätter vår förtröstan till sådana saker som Enneagrammet och liknande föremål och metoder. Dessutom skall det kristna livet levas i ett barnaskap inför Gud, och i det perspektivet förstår vi snabbt att sådana här ting inte är förenligt med det bibliska barnaskapet. Detta barnaskap är inte bara nödvändigt för vår frälsning, det är också något alldeles underbart och även helt unikt i denna värld!

Matt 18:3: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”

Läs vidare

Nedan är några texter som jag skrivit tidigare och som kan vara till ytterligare vägledning:

En debattartikel i tidningen Dagen om enneagrammet

• Metod eller barnaskap

• Ingen är som Jesus Kristus! Inget kan jämföras med hans agapekärlek!

• Främlingskap eller barnaskap / Ett frälsande evangelium

• New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church

/Lennart


Källor: Wikipedia samt några svenska enneagramsajter, utöver länkarna i texten ovan