Vilka böcker läser dina församlingsledare? "Jesus calling"?

En bok som blivit omåttligt populär i kristenheten – trots att den är djupt osund – är boken Jesus Calling författad av Sarah Young. Bokens svenska titel är Jesus kallar på dig. Författaren menar att det är Jesus som gett henne orden till boken. Den är i princip dikterad av Jesus enligt författaren. Det är enormt stora anspråk man gör när man marknadsför en bok på det sättet, för skulle det vara sant så ställs ju boken på samma nivå som Bibeln. Men det är då märkligt att boken kommit ut i flera upplagor, där texten ändrats flera gånger. Har alltså Jesus ändrat sig? Gjorde han en felsägning i första försöket?

När jag förstod att även denna bok läses och rekommenderas av ledare i Sveriges kristenhet tyckte jag det var dags att lägga ut en varning. Nedanstående text fick jag tips om av en syster i tron. Den är från en engelsk webbplats: https://www.challies.com/articles/10-serious-problems-with-jesus-calling/. Min hustru Anita har gjort översättningen av texten.

/Lennart


Sarah Youngs bok Jesus kallar på dig är ett fenomen som inte visar några tecken på att mattas av. Enligt förläggaren Thomas Nelson har försäljningssiffrorna ökat för varje år sedan boken släpptes och har nu passerat 15 miljoner sålda exemplar. [.....] Det är dock en djupt problematisk bok. Jag kommer att peka ut tio allvarliga problem med Jesus kallar på dig och jag hoppas att du ska begrunda och ta till dig dessa varningar.

1. Hon talar i Guds ställe

Den största och mest oroande aspekten av boken är själva föresatsen, att Sarah Young hör Jesu röst och sedan plikttroget skickar hans meddelanden till sina läsare. Jesus kallar på dig har det djärvaste, mest utmanande och enligt mig det mest arroganta anspråk som någon bok som räknas som kristen någonsin haft. Förläggaren beskriver boken så här:

"Efter många år då missionären Sarah Young hade skrivit ner egna ord i sin bönedagbok, bestämde hon sig för att vara mer uppmärksam på Frälsarens röst och började då lyssna till vad Han sade. Så, med pennan i hand, påbörjade hon en resa som förändrade henne för alltid – och så även många andra runtom i världen. På dessa kraftfulla sidor finns ord som Jesus kärleksfullt lagt på hennes hjärta. Ord av uppmuntran, tröst och hopp. Ord som har gjort henne mer och mer medveten om hans närvaro och som har tillåtit henne att njuta av hans frid."

Det är inte utan att hennes anspråk – att hon kommunicerar gudomlig uppenbarelse – är ett anspråk som väcker en mängd frågor och farhågor. Inte minst med tanke på läran om "Skriften allena", läran som säkerställer att Bibeln och endast Bibeln är tillräcklig för att leda oss i alla förhållanden gällande tro och liv.

2. Hon förkunnar Bibelns otillräcklighet

Jesus kallar på dig existerar bara på grund av att Sarah Young hade en djup längtan att höra från Gud utanför Bibeln. I förordet beskriver hon bokens ursprung:

"Jag började undra om jag … kunde ta emot meddelanden under min tid av kommunikation med Gud. Jag hade skrivit bönedagböcker i åratal, men detta var en envägskommunikation: Jag var den som talade. Jag visste att Gud kommunicerade med mig genom Bibeln, "men jag åtrådde mer. Mer och mer ville jag höra vad Gud hade att säga till mig personligen för varje dag."

I dessa korta meningar målar hon upp en konkurrens mellan hennes uppenbarelse och det som Bibeln säger i 2 Timoteusbrevet 3:16-17:

"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."

Det finns ingen biblisk grund för att vi skulle ta till oss det hon beskriver och som hon menar är bokens själ och hjärta [att Gud skulle ha dikterat det Sarah skrivit i boken].

3. Hennes djupaste upplevelse av Gud kommer genom en metod som Gud inte godkänner

Young gör inte bara reklam för sin metod av lyssnande, utan hon går så långt att hon upphöjer den till den högsta andliga övningen.

"Denna metod av lyssnande till Gud har ökat min närhet med honom mer än någon annan andlig övning, så jag vill dela med mig några av de budskap jag har fått. I många delar av världen tycks kristna söka efter en djupare upplevelse av Jesu närvaro och frid. Dessa meddelanden är till dem som känner detta behov."

Lägg märke till att hennes lösning på längtan efter mer av Jesu närvaro och frid inte är Bibeln eller andra nådegåvor, utan just de budskap som finns i hennes bok.

4. Hon är inspirerad av icke tillförlitliga förebilder

I de tidigare versionerna av Jesus kallar dig berättar Young om hennes upptäckt av boken God Calling [Daglig Kraft på svenska] och att hon började sitt lyssnande på samma sätt. Hon beskriver den som:

"en hängiven bok skriven av två anonyma lyssnare. Dessa kvinnor väntade tyst i Guds närvaro, med papper och penna i hand och skrev ner meddelanden som de fick från Gud. Denna lilla pocketbok blev en skatt för mig. Den passade väldigt väl ihop med min längtan att leva i Jesu närvaro."

Det bör noteras att de senare upplagorna av Jesus kallar på dig är denna information inte med. Daglig Kraft är en på motsvarande sätt bekymmersam bok som var populär på 1930-talet och som det har väckts nytt intresse kring i samband med att Jesus kallar på dig har kommit ut. Den är ibland halvt obiblisk och ibland helt obiblisk och ändå är det en bok som hon ser som en skatt och en modell för hennes eget arbete.

5. Hon erbjuder en mindre uppenbarelse

Young medger att hennes uppenbarelse är annorlunda från Bibelns:

"Bibeln är förstås Guds enda ofelbara ord, mina texter måste stämma överens med denna oförändrade standard"

Men hon säger inte hur hennes texter är annorlunda. Jesse Johnson skriver:

"Hon medger att innehållet i Jesus kallar på dig måste stämma överens med Bibeln, men det gäller ju även för Bibeln i sig. Till sist blir det ingen egentlig skillnad på hur Young förväntar sig att vi ska se på Jesu ord till henne och hur vi ska se på Bibeln. Jag menar att Jesu ord till Sarah är bokstavligt förpackade som andakter, så att vi kan utföra vår andakt utifrån dem varje dag."

Om hennes ord verkligen är från Jesus, hur kan de då ha lägre auktoritet eller vara mindre gällande än något annat ord från Bibeln?

6. Hon tar efter ockulta övningar

Sättet på vilket Young får sina uppenbarelser från Jesus luktar ockultism.

"Jag bestämde mig för att lyssna till Gud med pennan i hand och skriva ner vad helst jag tror att han sade. Jag kände det obekvämt första gången jag försökte, men jag fick ett budskap. Det var kort, bibliskt och adekvat. Det rörde sig om ämnen som var aktuella i mitt liv: förtröstan, rädsla, närheten till Gud. Jag svarade genom att skriva i min bönedagbok."

Detta är väldigt likt det som kallas "automatskrift" som Wikipedia beskriver som "en påstådd medial förmåga att skriva ner ord helt omedvetet. Orden sägs komma från det undermedvetna, en andlig eller övernaturlig källa". Hennes inspiration var Daglig Kraft där det är ännu tydligare att författarna tömde sina sinnen så pass att de påstod att de fick budskap från Gud. Denna metod är väldigt annorlunda från den bibliska uppenbarelsen där Gud arbetade via tankar, personligheter och även efterforskning från författarnas sida.

7. Hon lägger inte tonvikt på det som Bibeln gör

Youngs tonvikt i Jesus kallar på dig är märkbart annorlunda mot den tonvikt Bibeln har. Till exempel skriver hon sällan om synd, omvändelse och ännu mindre om Jesu försoning på korset. Michael Horton skriver:

"När det gäller innehållet är budskapet reducerat till en detalj: Förtrösta mer på mig i ett dagligt beroende och du kommer att njuta av min närvaro".

Detta är inte nödvändigtvis ett obibliskt eller inadekvat budskap, men det matchar knappast huvudbudskapet i Bibeln som alltid framhåller och utgår från evangeliet om Jesus Kristus. Horton tillägger:

"Första gången hon nämner att Kristus dog för våra synder kommer den 28 februari och nästa referens är den 9 augusti. Även från december är fokus på en allmän närvaro av Jesus i våra hjärtan och dagliga liv, utan att grunda det på Jesu person eller hans verk i historien."

8. Hennes ton matchar inte Bibeln

Det kan inte förnekas, att den Jesus som Sara Young låter höras är väldigt lik en 2000-talets, västerländsk, medelålders kvinna. Om det verkligen är Jesus som talar måste vi få förklarat för oss varför han låter så olik från hur han talade i evangelierna och i Uppenbarelseboken. Ingenstans i Bibeln finner vi att Jesus eller Fadern pratar så här:

"När din glädje i mig möter min glädje i dig blir det fyrverkerier av himmelsk extas."

"Ge mig ett offer av din dyrbara tid. Detta blir till heligt utrymme runtomkring dig, utrymme som genomsyras av min närvaro och min frid."

Varför pratar Jesus plötsligt på ett sådant annorlunda språk?

9. Hon skapar förvirring

Genom att fabricera det andliga lyssnandets metod, och sedan upphöja den metoden till en förstaplats, åstadkommer hon förvirring angående den väg som Gud förelagt kristna. Michael Horton tar itu med detta också:

"Enligt evangelisk kristendom talar Gud till oss i sitt Ord (pilen pekar ner från Gud till oss) och vi talar till honom i bön (pilen pekar upp mot Gud). Men Jesus kallar på dig rör ihop riktningarna på dessa pilar och suddar ut skillnaden mellan Guds röst och vår respons."

Det hon skapat och rekommenderar är både förvirrande och till ingen nytta.

10. Hennes bok har blivit justerad

De flesta vet inte att Jesus kallar på dig har genomgått revideringar – inte bara i förordet – där hon har tagit bort hänvisningen till Guds Kraft, men även i de ord som hon har fått från Jesus. Det kastar naturligtvis ännu mer tvivel på trovärdigheten i uppenbarelserna hon säger sig ha fått. För varför skulle ord från Jesus behöva revideras? Ljög Gud? Ändrade han sig? Hörde hon fel? Det finns inget bra alternativ här, annat än att man kan tvivla på allt hon någonsin sagt sig ha tagit emot.

[Min anmärkning: I den engelska artikeln följer här en jämförelse mellan två upplagor, en från 2004 och en från 2011, där det är tydligt att hon citerar vad Jesus skall ha sagt, men där det ändå är skillnad mellan dessa två.]

Det hela är tydligt: Jesus kallar på dig är en bok byggd utifrån en felaktig utgångspunkt och därför en farlig bok som varken är värd vår uppmärksamhet eller bekräftelse. Den stora tragedin är att den leder människor bort från Guds källa av nåd som är så ljuvlig och tillfredsställande – om vi bara accepterar och omfamnar den.