Angående Knutby-debatten i tidningen Dagen

Skrivet av Lennart - 5 juli, 2020 - 13:49

Som du kanske sett har det efter att SVT/Uppdrag granskning sände sin 6 avsnitt långa dokumentär om Filadelfiaförsamlingen i Knutby kommit igång en debatt i tidningen Dagen om orsakerna till varför det blev som det blev. SVT nämnde i sin dokumentär den ”pingst-karismatiska” bakgrunden för församlingen. Själv tycker jag att SVT har gjort ett fantastiskt arbete med sin dokumentär men vi kan inte kräva av SVT att de skall pricka helt rätt när det gäller vilken teologi som spelat en avgörande roll i dramat.

Debatten om Knutbydramats orsaker kom igång när Peter Halldorf i en artikel i Dagen pekade på att ”en fundamentalistisk läsning av Bibeln” var boven i dramat. Denna hans ståndpunkt förvånar mig inte särskilt mycket eftersom Peter Halldorf själv kört långt in på villfarelsernas väg mot katolicism och mystik. Hade Katolska kyrkan hållit sig till Bibelns undervisning hade vi aldrig sett något påvedöme, inga katedraler, inga kardinaler, inga mässor, inga helgon eller ikoner, osv. Inte heller hade Katolska kyrkan då varit ansvarig för att miljontals människor mördades i Kyrkans namn. Och hade Peter Halldorf själv varit mer noga med att hålla sig till Bibelns undervisning, då hade han inte attraherats av katolsk (och ortodox) andlighet och mystik. Så vad Peter Halldorf har att säga om skeendet i Knutby blir ju lite knepigt.

Var det då en ”pingst-karismatisk” bakgrund som var orsaken till att det gick som det gick med församlingen i Knutby? Även om jag själv tycker att Pingströrelsen dragits med en del problem genom åren så tror jag ändå inte orsaken just här finns att finna i pingst-karismatisk teologi och andlighet. Vad man missat är Knutbyförsamlingens koppling till trosförkunnelsen, alltså den teologi som Livets Ord med Ulf Ekman i spetsen började sprida i början på 80-talet och som framförallt härstammar från amerikanarna Essek W. Kenyon och Kenneth Hagin. Så här är ett tips till SVT/UG att gräva lite mer i denna koppling, för denna teologi tror jag bidrog till utvecklingen i Knutbyförsamlingen.

Trosförkunnelsen är en allvarlig villolära i kristenheten som har skördat oerhört många offer i Sverige, och världen över. I denna teologi finns just tron på hierarkier i församlingarna, tron på att ledarskapet alltid har rätt och inte får ifrågasättas (”rör inte Herrens smorde”), tron på att de som omfattas av denna teologi är särskilt utvalda osv. Teologin innehåller också tron på att de kristna kan bli som gudar, jämte många andra allvarliga villfarelser om både Jesus, den kristne, auktoritet, andemakter, framgång, rikedom, sjukdomar, osv. Bibelläraren Sven Reichmann sa en gång när vi samtalade att inget har skadat svensk kristenhet så mycket som just trosförkunnelsen med dess församlingar. Sven har troligen mer än någon annan själavårdat kristna som fallit ur denna rörelse efter att de kört i väggen rent andligt sett. När Sven vid ett tillfälle höll ett själavårdande bibelstudium för personer som hade lämnat Livets Ord, frågade han hur många i denna grupp som hade umgåtts med självmordstankar. Alla i gruppen räckte upp handen! Detta är EN effekt som trosförkunnelsen kan leda till. Själv känner jag många personer som farit illa i denna typ av församlingar. Det handlar om psykisk ohälsa, andlig utbrändhet, en tro som går förlorad, skilsmässor, arbeten som man förlorat, osv, osv. För många av dessa personer har livet blivit minimerat och andligt desarmerat!

I Knutbyförsamlingen florerade alltså denna teologi, trosförkunnelsen, eller delar av den. Trosförkunnelsen i kombination med ett ledarskap med psykopatiska drag, sektmekanismer i funktion och dåliga bibelkunskaper tror jag var främsta orsakerna till utvecklingen i församlingen. Det var alltså bland annat BRIST på goda bibelkunskaper och överlåtelse till Gud/omvändelse som lämnade fältet öppet för ett farligt ledarskap, köttsliga utsvävningar och en enormt villfaren teologi. Jag tror faktiskt inte det hade hjälpt om t.ex. Pingströrelsens ledare hade försökt varna församlingen mer än vad de gjorde, oavsett på vilket vis man hade levererat sådan vägledning och varningar. Hade däremot en majoritet av församlingsmedlemmarna haft goda bibelkunskaper och en stor kärlek till sanningen, men även prövat det som ledarskapet undervisade, då hade troligen utvecklingen kunnat stoppas i dess linda. Så har det ju tidigare fungerat i många frikyrkor, också inom Pingströrelsen – även om vi nu ser att mer och mer villfarelser även tar sig in i "vanliga" församlingar. Detta troligen främst beroende på just dåliga bibelkunskaper och brist på omvändelse.

Det här var några tankar jag ville dela med anledning av Dagen-debatten.

Jag har skrivit en lite längre analys av skeendet i Knutby i denna text:
https://bibelfokus.se/sekten_i_knutby

Här har jag skrivit om Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi (trosförkunnelsen):
https://bibelfokus.se/trosrorelsen

Lennarts<br /><br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg