INPRÄNTA DETTA: Den laglöses ankomst sker med falska tecken och under!

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:den_laglose.jpgEn del kristna har fastnat för en tolkning av yttersta tidens skeende som kallas för pre-trib. Det är en förkortning av engelskans pre tribulation som på svenska betyder ”före vedermödan”. Den tolkningen innebär att man tror att alla kristna kommer att bli uppryckta till Jesus före det att den sjuåriga vedermödan börjar, den period då ”den laglöse” skall styra över jordens alla folk. Andra benämningar på denna person i Bibeln är ”laglöshetens människa”, ”Antikrist” och ”vilddjuret”. En mindre skara kristna tror istället på ett uppryckande i mitten av denna period, en tolkning som då kallas mid-trib. Att detta är ganska nya tolkningar som saknar stöd i Bibeln har jag skrivit ganska omfattande texter om tidigare. Bibeln är istället mycket tydlig med att det är i slutet på vedermödan som vi kommer att bli uppryckta, Jesus till mötes. Du hittar länkar till dessa texter sist i denna sida. Men att ha en pre-trib-tro innebär ju då i praktiken att man inte tycker sig behöva ta många av Bibelns varningar på allvar – vilket kan vara en förödande tro. Jag kan ibland undra vem som ytterst sett ligger bakom en bibeltolkning som gör att man tror att många av Bibelns varningar inte gäller oss kristna!

Många kristna är idag väldigt fascinerade av och fokuserade på tecken och under. Men som vi skall se i de varnande bibelorden nedan kan det vara farligt att ha ett okritiskt intresse för sådant, särskilt i den yttersta tiden. Många tecken och under är och kommer att vara falska, de kan vara fabricerade och rena lögner. Det kommer även att ske tecken och under på riktigt, men som då har Satan till upphovsman.

1. Varning för falska tecken och under

Jesus varnade oss för falska profeter som utför stora tecken och under. Denna varning kan vi säga gäller både för vår samtid och för den yttersta tiden. Jesus sa:

Matt 24:4, 24: ”Se till att ingen bedrar er… Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

Vi ser här att tecken och under kan bedra oss troende, annars hade ju inte Jesus varnat oss. Och är man alltför intresserad av sådant här, ja då är så klart risken större att bli bedragen.

Sedan varnar Jesus oss för att falska profeter kan framstå som fina personer, men att det är en falsk fasad. Om vi synar deras liv kan de bli avslöjade.

Matt 7:15-16: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem.”

Denna varning kan vi även ha användning av när vi kommer fram till nedanstående.

2. Antikrist backas upp av falska tecken och under

Sedan har vi en varning som explicit gäller för den yttersta tiden. I sitt andra brev till de kristna i Tessalonika skriver aposteln Paulus en varning som gäller för alla kristna som lever vid den tid då ”den laglöse” skall träda fram. Det handlar om när och hur Antikrist träder fram. Han beskriver där hur Antikrist kommer att bedra folk när de sätter tilltro till de kraftfulla tecken och under som sker i samband med hans framträdande. Paulus skriver dessutom att det är Satan som ligger bakom detta framträdande. Vi ser även i Paulus varning att man kommer att bli bedragen om man inte tagit emot kärleken till sanningen.

2 Tess 2:1-12: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Vad kan vi då lära av detta? Jo, inte minst kan vi lära att vi inte skall vara okritiskt fascinerade av tecken och under, för då kan vi lätt bli bedragna. Det kommer att ske många falska tecken och under i den yttersta tiden. I King James bibel står det ”lying signs and wonders” där vi i Folkbibeln läser ”lögnens alla tecken och under”. ”Lying signs and wonders” betyder ordagrant ”ljugande tecken och under”. Det är tänkvärt! Alltså kommer dessa mirakler ljuga om sin upphovsman; många kommer att tro att det är Gud som ligger bakom miraklerna trots att det är Satan.

Men vi kan även läsa vad aposteln Johannes skriver i Uppenbarelseboken om Antikrist och stora tecken:

Upp 13:11-13: ”Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.”

Här är det ett andra ”vilddjur” som får makt att utföra väldiga tecken. Denna figur brukar vi kalla för den falske profeten eftersom det är så han omnämns på andra ställen längre fram i Uppenbarelseboken. Här är ett av dessa:

Upp 19:20: ”Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild.”

Den falske profeten kommer troligen fungera som en slags promotor/marknadsförare för Antikrist, och ett av hans skarpa verktyg blir just ”stora tecken”. Så här förstår vi att mäktiga tecken är något som bedrar dem som sedan går evigt förlorade. Här får vi då ännu en varning för att inte låta oss förföras av tecken och under.

Lägg också på minnet att Antikrist – som också benämns ”den laglöse” – kommer att ha en moral som inte ligger i linje med vad Bibeln har att säga om en god moral. Även om han kommer att utge sig för att vara ”messias” så kommer han inte på något sätt kunna mäta sig med Jesu rättfärdighet, kärlek, empati och godhet.

3. Kärlek till sanningen

Från Paulus varning kan vi även lära oss att man är ett lätt byte för Satans bedrägerier och Antikrists framträdande om man inte har satt kärleken till sanningen i främsta rummet. Denna kärlek till sanningen kan vi dessutom få ta emot från Gud. Reformationsbibeln (och även andra översättningar) har en tydligare ordalydelse när det gäller detta:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.”

I Paulus brev till de kristna i Tessalonika ser vi även att Gud tillåter, ja till och med sänder en villfarelse över dem som inte tar emot denna kärlek till sanningen! I och med det kan vi förstå att Gud låter falska tecken och under få vara den prövosten som visar vad vi sätter i främsta rummet. Lägg det på minnet, för det kan avgöra din evighet! Detta gäller inte minst för kristna, eftersom Paulus i samma bibelord talar om det stora avfall som skall ske i den yttersta tiden. I texten står ”avfallet” i bestämd form, så det är inte vilket avfall som helst, det är något alldeles särskilt. Och avfallet handlar ju om avfall från tron, sanningen och Gud. Jag tror att detta avfall pågår just nu, inte minst i Västvärlden.

4. Falska lärare och läror

Vi skall även läsa vad aposteln Petrus skriver om falska lärare som kommer att dyka upp. Det här tangerar ju falska profeter som gör tecken och under. Och det har även att göra med det stora avfallet:

2 Petr 2:1-3: ”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.”

"Falska argument" kan även översättas till "påhittade berättelser". Det är inte ovanligt att kristna idag tror på alla märkvärdiga och skrytsamma berättelser som falska förkunnare ogenerat står och vräker ur sig från stora scener och i videoinspelningar. Vanligen gör de så för att dra in pengar till sitt liv i lyx och flärd. Petrus varnar oss här för att gå på sådana påhittade läror och historier. Och vad är då avgörande i detta? Jo, kärleken till sanningen – som vi alltså kan få ta emot från Gud, och då så klart även be om.

Viktig sammanfattning att lägga på minnet!

Skall vi då sammanfatta vad som är viktigt att lägga på minnet när det gäller denna avfallstid och den tid då Antikrists träder fram så är det detta:

  1. Jesus varnade oss för att falska profeter kan bedra oss med stora tecken och under. Är vi alltför fokuserade på sådant blir vi lätt vilseledda, bort från en sund frälsande tro. Vi får inte heller låta oss luras av ett välpolerat men falskt yttre. Våga vara kritisk!
     
  2. Antikrists framträdande (”den laglöse”) kommer att involvera mäktiga tecken och under, och han är uppbackad av Satan! Ge därför inte tecken och under ett alltför stort utrymme i din tro. Våga vara kritisk!
     
  3. Det är inte minst kärleken till sanningen som kan hålla oss ifrån att bli bedragna. Vi är uppmanade att ta emot denna kärlek, och då kan vi även be om den.
     
  4. Falska lärare kommer att träda fram med falska läror och påhittade historier. Våga vara kritisk!

/Lennart


Läs vidare: