Inspelningar etc från Temadagen i Alingsås, 8 juni 2013

"Den breda och den smala vägen"Temadagen 2013

 Två oförenliga vägar, två olika sorters andlighet

Ännu en härlig och solig Temadag i Alingsås med ca. 200 deltagare är nu till ända! Denna gång samlades vi kring ett tema som vi anser vara mycket angeläget i vår tid, nämligen frågan om falsk kontra sann andlighet och vart dessa två vägar leder. Vår önskan med denna Temadagen var att kalla till höjd vaksamhet vad gäller all den falska andlighet som just nu på bred front smyger sig in i församlingar och samfund, samt att peka på det friska alternativet som är en bibliskt förankrad andlighet som ryms inom barnaskapet hos Gud.

Temadagen 2013Vi vill säga ett stort TACK till alla er som deltog och som gjorde denna dag till en mycket fin dag, där vi nog alla kände en enkel och varm Andens enhet. Tack för all fin gemenskap, goda samtal, och otroligt uppmuntrande vittnesbörd!

-------------------------------------------------

När: Lördagen den 8 juni, 2013.
Var: Alingsås Missionsförsamling.
Medverkande talare: Ulf Granat och Lennart Jareteg.
Arrangör: Alingsås Fria Kristna Gemenskap.
(En enkel liten bönegrupp i Alingsås)


Inspelade föreläsningar, text, video...


Inledning: Stefan Hjärkeus

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 1: Ulf Granat

Rubrik: "Den Helige Andes verk i Guds församling och den kristnes liv"
En sund andlighet utan svärmeri och villfarelse.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 2: Lennart Jareteg

Rubrik: "Det Stora Avfallet II "
"Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn..."

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Video med föreläsningen

Textversion med föreläsningen


Avslutning med Ulf Granat

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Material från övriga temadagar hittar du via denna länk