Inspelningar etc från Temadagen i Jönköping, lördag 9 nov 2013

"Ett frälsande Evangelium!"

Bäckadalsgymasiets matsal"Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet." (Rom 4:5:)

Då har vi fått vara med om att arrangera ännu en Temadag. Denna gång samlades ca. 275 härliga syskon runt Guds evangelium som tema.

Vi som arrangerade det hela vill framföra ett stort och varmt TACK till alla som deltog på denna Temadag och med sin närvaro bidrog till den varma gemenskap som vi tror alla upplevde!

När: Lördagen den 9 november, 2013.
Var: Skolmatsalen i Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.
Medverkande talare: Sven Reichmann, Ulf Granat och Lennart Jareteg.
Arrangör: Alingsås Fria Kristna Gemenskap i samarbete med vänner i Jönköping.


Inspelade föreläsningar, text...

Pga av tekniska problem med inspelningsapparatur under Temadagen är några föreläsningar inspelade i efterhand i studio. Detta gäller Lennarts och Ulfs föreläsningar.


Pass 1: Lennart Jareteg

Rubrik: "Främlingskap eller barnaskap / Ett FRÄLSANDE evangelium"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Textversion med föreläsningen


Pass 2: Sven Reichmann

Rubrik: "Underbar i råd"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 3: Sven Reichmann

Rubrik: "Väldig Gud"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 4: Sven Reichmann

Rubrik: "Evig Fader, Fridsfurste"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 5: Ulf Granat

Rubrik: "Förvandling genom mötet med en nådefull Gud"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Material från övriga Temadagar hittar du via denna länk