Inspelningar från Temadagen i Alingsås, lördagen den 7 maj 2016

"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta!" (Apg 4:12)

En Temadag om den kristna trons kärna och centrum: JESUS KRISTUS!

Temadagen 2016, kyrksalen

Det känns mycket gott att vi kunnat genomföra ännu en Temadag, denna gång i Alingsås! Med tanke på utvecklingen i världen och avfallet i kristenheten, ville vi under denna dag sätta ett särskilt starkt fokus på det helt unika med Jesus Kristus och den kristna tron. Till denna samling kom ca. 220 besökare. Tillsammans fick vi uppleva en underbart fin gemenskap, dessutom parat med ett ovanligt vackert väder! Tack alla ni som bidrog med er närvaro på denna Temadag

När och var:
Lördagen den 7 maj 2016
Alingsås Missionskyrka/Equmeniakyrkan

Medverkande talare:
Sven Reichmann, Anders Pihl och Lennart Jareteg

Arrangör:
BibelFokus i samarbete med trossyskon från Alingsås och Göteborgsområdet.


Inspelade föreläsningar, texter, bilder...


Pass 1: Anders Pihl

Rubrik: "Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

PDF-version av Anders presentation


Pass 2: Sven Reichmann

Rubrik: "Vid konungens återkomst – GT:s bidrag till eskatologin"

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 3: Lennart Jareteg

Rubrik: "Ingen är som Jesus Kristus! Inget kan jämföras med hans agapekärlek!"
Om Guds Agape kontra människans Eros. Om det helt unika med Jesus och den kristna tron. Ett sätt att identifiera det sanna och det falska.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Textversion av Lennarts föreläsning (något mer innehåll + bilder)

PDF-version av Lennarts presentation


Material från övriga Temadagar hittar du via denna länk