Temadagen i Alingsås, lördagen den 22 april 2017 – inspelningar och texter

"Ni är kallade till frihet"

Temadagen 2016, kyrksalenEn Temadag om den frihet som erbjuds alla kristna och den kristna församlingen.

Då har vi fått vara med om ännu Temadag i Alingsås. Vi vill tacka alla våra härliga besökare för er närvaro! Ni skänker oss glädje och hopp! Denna gång blev vi totalt ca. 150 närvarande.

När och var:
Lördagen den 22 april 2017 i Alingsås
Alingsås Missionskyrka/Equmeniakyrkan

Föredragshållare:
Anders Pihl och Lennart Jareteg

Arrangör:
BibelFokus i samarbete med trossyskon från Alingsås och Göteborgsområdet


Inspelade föreläsningar, texter, bilder...


Pass 1:  Lennart Jareteg

Rubrik Del 1: "Den fria människan"
Om vad Bibeln visar oss vad gäller enkelhet, barnaskap och frihet för enskilda kristna.
Om den frihet vi har som kristna i det som möter oss i vardagen.

Läs Lennarts del 1 som text med bilder

PDF-version av Lennarts presentation, del 1
(att titta på medan du lyssnar till inspelningen)

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Rubrik Del 2: "Den fria församlingen"
Om vad Bibeln och kyrkohistorien visar oss vad gäller enkelhet och frihet för Guds församling, Guds eklesia, och om hur den apostoliska, urkristna församlingen fungerade.
Om hur den större delen av den tidiga kristenheten snabbt började spåra ur och utvecklas allt mer mot en hierarkisk, sakramentalistisk och våldsam ämbetskyrka!

Läs Lennarts del 2 som textsida med bilder

PDF-version av Lennarts presentation, del 2
(att titta på medan du lyssnar till inspelningen)

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 2: Anders Pihl

Rubrik Del 1: "Vandra i Anden så gör ni inte vad köttet begär"
Om vad det innebär att vandra i Anden och hur vi gör detta.

PDF-version av Anders presentation (både del 1 och 2)
(att titta på medan du lyssnar till inspelningarna)

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Rubrik Del 2: "Lärjungaskap i vardagen"
Om hur vi skall leva ett vanligt vardagsliv som Jesu lärjungar, iklädda den "nya människan".

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Material från övriga Temadagar hittar du via denna länk