Tack Gud för bönesvar om regn! MEN…

Torka...men vi bör också be om ett andligt uppvaknande i landet, samt ett större engagemang för vår egen relation till Herren Gud, hans Ord och andras frälsning. För det är ju inte enbart landskapet som är i ett otroligt stort behov av rikligt med regn, vi har även en otroligt allvarlig andlig torka i vårt land! Tydliga tecken på andlig torka är det när villoläror och falsk andlighet flödar in. En liberalisering och anpassning till världen av den kristna tron är också tecken på att det är andlig torka. Villolärorna tar tillfället i akt och liberaliseringen är människors försök att göra den kristna tron mer attraktiv och samhällsanpassad. Man kan fråga sig varför vi hamnat i denna andliga torka. Det breda avfallet från den sanna kristna tron är en del av svaret, men det finns kanske ytterligare ett svar: vår självupptagenhet! Detta bibelord har talat en hel del till mig på sistone – och även tidigare:

(Foto: CSIRO, CC BY 3.0, Länk)

Haggai 1:2-11: ”Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ’Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp Herrens hus.’ Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete.”

Av egen erfarenhet vet jag att man lätt lägger en massa tid på att vårda alla sina prylar, bilar, bostaden, trädgården, osv. Kanske lägger man en massa tid och pengar på resor, nöjen, utseende, hälsa, fitness, rekreation, m.m, m.m. Inget av detta behöver vara fel, men som kristen gäller det att ha en sund balans mellan det ”världsliga” och det andliga. Men tyvärr får vi vanligen en obalans i det här, och det som blir lidande är då vår egen relation till Herren vår Gud, inte minst när det gäller bibelläsning och bön. Men även gemenskapen med andra kristna kan drabbas. Det kan då handla om att vi ger för lite tid åt en församlingsgemenskap, en hemgrupp, eller enskilda möten med människor som behöver få prata med en kristen.

I den nytestamentliga tid vi nu lever i, då är det så att det är vi kristna som utgör Guds tempel, alltså ”Herrens hus”:

1 Kor 3:16: ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?”

När Herren talade med Haggai så handlade det just om att folket la för mycket tid åt sitt och sig själva, och inte byggde upp det raserade Herrens hus. Att bygga på Herrens hus i vår tid innebär att vårda sin egen tro och att vårda relationen med sanna kristna syskon. Det innebär också att försöka vinna fler för den sanna kristna tron. Men byggstenarna till Herrens hus får inte se ut som helst. Stenarna till Herrens hus måste vara äkta kristna människor som kommit in i Guds rike genom Jesus och genom omvändelse till Gud. Skall man räknas som en byggsten i Herrens hus måste man omfattas av en sann bibelförankrad kristen tro, annars kan man liknas vid en av människor bearbetad sten som inte passar in bland de ”naturstenar” som är formade av Gud själv:

5 Mos 27:5-6: ”Och du skall där bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn. Av ohuggna stenar skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall du offra brännoffer åt Herren, din Gud.”

Så när vi ber om regn över vårt torra land, och när vi ber om förbarmande över allt annat som är fel i Sverige, då skall vi också begrunda dessa bibelord. Behöver vi söka Herren och hans vilja mer samtidigt som vi ber om regn (och andra välsignelser)? Ja, det är jag övertygad om! Tillståndet i Sveriges kristenhet är inte bra, och jag tror det avspeglar sig i vad som sker i och med vårt land i övrigt. Som alltid är det omvändelse som är rätt väg att börja gå när vi ber Gud om förändring och välsignelser! Läs gärna om kung Josias omvändelse när man återfann Lagboken och började läsa ur den för honom (2 Krön 34:14-33).

Jag har två lite äldre texter/inspelningar med rubriken ”Församling på villovägar”. Vill du fördjupa dig i det jag skrivit här, då kan det passa med dessa två texter/inspelningar. Du har länkarna dit nedan.

När vi ber om regn över torra landskap, låt oss då även be om ett andligt uppvaknande i vårt land!

/Lennart


Församling på villovägar – del 1
Om vår egen och församlingarnas kraftlöshet och om hur vi kan hitta tillbaka till Guds kraft. Vår självupptagenhet är ett hinder!

Församling på villovägar – del 2
Om vår och församlingarnas kraftlöshet och om hur vi kan hitta tillbaka till Guds kraft. Kraften fullkomnas i svaghet!