Trosrörelsens teologi i sagoform

Kristenhet i kris
Boken Christianity in Crisis (Kristenhet i kris) av Hank Hanegraaf behandlar på ett djupgående sätt trosrörelsens teologi och konsekvenserna av denna. Boken inleds med en berättelse om trosrörelsens hela teologi i sagoform. Sagan kan i flera stycken tyckas banal, men den är en sammansättning av vad trosförkunnarna i USA lär ut, och bygger på ordagranna citat av Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin och många andra. Så det banala i sagan återger bara det banala i trosrörelsens teologi. Översättningen till svenska har gjorts av Anita Jareteg. Det engelska originalet är fullt av källhänvisningar till ovanstående förkunnares böcker och undervisning vilka inte återges här.

Trosrörelsens teologi utgör en mycket allvarlig, antikristlig villolära. Den hädar Gud, den upphöjer människan till gudomlig nivå, den angriper Jesus som Gud, som alltid varande ett med Fadern, och den angriper betydelsen av Jesu Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset som det fullkomliga försoningsoffret. Om nu trosförkunnarna i Sverige inte längre står för denna teologi, så måste vi få höra att de tar avstånd från den och sin egen historia, samt att de fullständigt avbryter samarbetet med trosrörelsens apostlar. Detta inbegriper medverkan i t.ex. GodTV. Vi gräsrötter måste också sluta att låta oss matas av denna undervisning från t.ex. GodTV och istället hänge oss åt Bibeln, utan några vilseledande uttolkare som mellanled. Många av oss har tagit emot åtminstone delar av denna lära, eftersom den spridit sig långt utanför trosrörelsen. Vi behöver be Gud om förlåtelse för det vi anammat, då följden av denna teologi är hädelse mot Gud. Läs och begrunda följderna av denna undervisning. Sagan är något förkortad i förhållande till det engelska originalet.

Viktig notering: 2017 gick Hanegraaff med i en grekisk-ortodox kyrka USA och lämnade därmed den evangeliska tron bakom sig. Han har även en negativ syn på staten Israel. Detta gör att vi inte kan rekommendera den undervisning från Hanegraaff som handlar om den kristna tron i allmänhet. Men boken vi nämner här är viktig och läsvärd.

/Lennart


Trosrörelsens teologi i sagoform
”Det var en gång, för länge, länge sedan en god Gud som levde på en planet långt härifrån. Denne Gud var väldigt lik dig och mig, en varelse som var en 180 cm lång och kanske vägde 80 kg. Guds vishet och makt var så stor, att han kunde visualisera vackra bilder och sedan få dem att bli verkliga, genom att använda den speciella kraft som kallas trons ord.

En dag hade den här Guden en kosmisk brainstorm. Han beslöt sig för att använda kraften av trons ord till att skapa någonting superbt och speciellt. Han skulle bringa en hel värld till existens… Det skulle inte bli vilken gammal värld som helst, utan den mest fantastiska man kan tänka sig, den skulle till och med bli en exakt kopia av den planet där Gud bodde. Efter att noggrant ha visualiserat varje detalj av denna underbara värld, började Gud att agera. Han släppte ut trons ord som en virvelvind och talade fram planetens tillblivelse. Du må tro att han var entusiastisk! Han tittade ner på sin skapelse och kallade planeten för Jorden.

Men detta var bara början. Plötsligt började nya briljanta idéer att flöda i Guds medvetande. Han började visualisera stora oceaner och källor med vatten. Han såg magnifika berg och grönskande ängar…

…På sjätte dagen såg Gud kronan på verket av sin skapelse. Medan detaljerna växte fram i hans hjärna, såg han plötsligt att det handlade om en exakt kopia av honom själv.

Så Gud talade och plötsligt kom det ur jorden upp en annan gud, en gud med ett litet g, men likväl en gud. När denna lilla gud tog form visade det sig att Gud hade överträffat sig själv. För där, framför ögonen på Gud, stod en annan gud, med en kropp precis som hans, till och med samma storlek och form! Gud hade klarat det till slut. Han hade tänkt det otänkbara och med trons kraft hade Gud skapat en varelse som inte ens var underordnad honom själv. Och Gud var glad, för nu hade han en kollega som hade samma natur som han själv, en gud som kunde tänka som han, vara som han och göra (nästan) allt han kunde. Gud kallade sin karbonkopia Adam och gav honom herravälde och auktoritet över hela skapelsen. Denna varelse Adam hade så mycket makt att hans skapare inte kunde göra någonting på jorden utan att först få hans tillåtelse.

Adam var verkligen en supervarelse. Han kunde flyga som fåglar och simma under vattnet som fiskar. Och det var inte allt. Han kunde till och med, utan rymddräkt, flyga genom universum - och till månen!

…och han skapade kvinnan, livmodermannen som han kallade Eva. Men nu hade Gud gått för långt, för nu hade han bringat de varelser till existens som en dag skulle kasta av honom från den nya planeten han skapat. Hur otroligt det än verkade skulle dessa supervarelser vända sig mot sin Skapare och bringa honom till det största misslyckandet i alla tider.

Du förstår, långt innan Gud visualiserade planeten Jorden hade han skapat en annan värld med varelser som kallades änglar. En av dessa hette Lucifer….på grund av hans svek kastades han ut och fick det nya namnet Satan, bedragaren.

Satan landade på Jorden, där Adam och Eva en gång skulle bo. Och en dag när Adam och Eva börjat existera, såg Satan dem stå nakna i Edens lustgård. Han transformerade sig själv till en orm och lockade dessa två små gudar till att begå kosmiskt förräderi. Till priset av ett äpple sålde Adam och Eva sin gudomlighet till Satan. Och djävulen blev därmed denna världens gud.

Tyvärr förlorade Adam och Eva inte bara sin gudomliga natur, utan de fick också Satans natur, de blev födda på nytt med Satans natur.

I ett nu blev den första mannen och kvinnan tranformerade från gudomlighet till demoniskhet, de blev mottagliga för synd, sjukdom och lidande och viktigast av allt, andlig död. Till och med Evas kropp (som egentligen var designad till att föda barn ur sidan), undergick en radikal förändring. Från den stunden skulle hon och sedan alla kvinnor föda från den lägre regionen av sina kroppar.

I denna ödestimma blev Adam och Eva utestängda från Eden och Gud var förvisad från jorden. Satan hade nu de lagliga rättigheterna till jorden och alla hennes invånare och Gud var lämnad utanför, han var desperat att hitta en väg tillbaka in. ….Gud var alla tiders största fiasko…men han var inte redo att kasta in handduken…..om han hade tur skulle han vinna tillbaka sin förlorade värld.
(sedan kommer en lång beskrivning om hur Abraham och Gud blev blodsbröder och hur Gud gjorde honom väldigt rik och Abraham skulle bli fader till en frälsare som Gud höll på att visualisera)

Och sedan hände det! En dag kom bilden av denne frälsare upp i Guds hjärna. Utan tvekan började Gud tala fram en existens av bilden. Han målade på sin hjärnas målarduk och ropade, ”Messias kommer!”

Guds ande svävade över en ung kvinna som hette Maria och bekännelsen började ta form inför hans ögon… Det talade ordet blev ben, armar, ögon och hår och plötsligt var där - den andre Adam.

Den andre Adam hette Jesus. Eftersom han var ättling till Abraham var han framgångsrik och förmögen. Han bodde i ett stort hus, han hanterade stora pengar och han bar till och med designade kläder. Faktum är att Jesus var så rik att han hade en kassör som höll reda på alla hans pengar.

Jesus var fenomenal på att tala trons ord. Han visade sina lärjungar hur man bemästrade konsten positivt tänkande. Därför åtnjöt även de outtömlig rikedom och hälsa. Somliga av hans efterföljare lyckades till och med så väl att de blev ofattbart rika. Aposteln Paulus, till exempel, hade så mycket pengar att myndigheterna arbetade febrilt med att få honom att ge dem mutor.

Jesus övervann också varje trick och frestelse som Satan lade ut på hans väg. Även om han aldrig sade att han var gud, lyckades Jesus att leva helt syndfritt. När allt var sagt och gjort klarade Jesus det prov som den förste Adam misslyckades med.

Och sedan, på höjdpunkten av hans liv, äntrade Jesus en trädgård, mycket lik den i Eden, där den förste Adam förlorade sin gudomlighet. I denna trädgård, som kallades Getsemane, förflyttades Jesus till det slutliga steget i processen som skulle transformera honom från en odödlig man till en satanisk varelse som sedan, i sin tur, skulle återskapa människor till små gudar som inte längre skulle kunna hemsökas av synd, sjukdom och lidande.

En del av denna process innebar att Jesus skulle behöva dö en tvåfaldig död på korset. Han skulle behöva dö andligen såväl som fysiskt. Om den fysiska döden hade räckt, hade de två rövarna på korset kunnat gottgöra mänsklighetens synd. Nej, den riktiga nyckeln var andlig död och lidande i helvetet.

En dag, på ett grymt kors, förvandlades Jesus, den fulländade i dygd, till en nedsmutsad demonbesatt. Lammet blev en orm och blev knuffad in i jordens buk. Där blev han torterad av Satan och hans hantlangare. Hela helvetet skrattade.

Skratta bäst som skratta sist, för det sista skrattet var åt Satan, för precis som Adam fastnade i Satans fälla i Eden så trillade Satan i Guds fälla i helvetet.

Du förstår, Satan hade gjort en teknisk miss. Han hade dragit Jesus till helvetet olagligt. Satan hade helt glömt bort att Jesus aldrig syndade. Jesus hade ju bara blivit gjord till synd på grund av andra människor. Tyvärr hade Satan och hans demoner torterat den utsugna lilla masken till ande som var Jesus utan lagliga rättigheter.

Detta var exakt den öppningen som Gud hade väntat på. Gud talade trons ord till jordens buk. Plötsligt började den utsugna, dödsdömda vrakspillran till ande börja fyllas ut och komma till liv. Han började se ut som något som djävulen aldrig hade sett.

Där, i Djävulens närvaro, började Jesus spänna sina andliga muskler. När en gnällande hord av demoner tittade på, piskade Jesus in Djävulen i sin egen bakgård. Han ryckte åt sig Satans nycklar och steg upp från helvetet som en pånyttfödd man.

Gud hade gjort tidernas kupp. Han hade inte bara lurat av Satan sitt herravälde genom att använda Jesus som lockbete, han hade också fångat in Satan så att Jesus kunde födas på nytt.

Men det var inte allt. Eftersom Jesus blev återskapad från en satanisk varelse till en inkarnation av Gud, så kan du också bli en inkarnation, lika mycket som Jesus Kristus från Nasaret! Och som en gudomlig inkarnation kan du också få obegränsad hälsa och rikedom – med ett palats som Taj Mahal och en Rolls Royce på garageuppfarten. Du är en liten Messias som springer runt på jorden!

Allt du behöver är att erkänna din gudomlighet. Du kan också ikläda dig trosordets rustning. Aldrig mer behöver du be ”Ske din vilja”, utan snarare blir ditt ord en befallning till Gud. När du använder din tunga förlöser du trons ord och du kan uttala vad du än önskar så att det blir till. Och sedan kan du leva lyckligt i alla dagar på denna framgångens planet. ”

Ur Christianity in Crisis av Hank Hanegraaff

Översatt av Anita Jareteg