Translate page

Vittnesbörd - olika människors berättelser

Här har vi tänkt att publicera olika människors vittnesbörd, dvs deras berättelser om hur de blev frälsta. Här kommer du också att finna vittnesbörd om människors vandring i tron. Kanske om hur de fastnat i villoläror men också hur de kommit ur. Detta kan vara bra erfarenheter att ta del av, dels för att se att man inte är ensam om sådana erfarenheter, men också för att ta del av hur de kom ur.


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp


Svenska