Translate page

Virtaavaa rukousta Arkenissa

Kysymys:

Hei, mitä mieltä olet virtaavasta rukouksesta, jota tarjoillaan Arkenissa?

Vastaus:

Hei!

Virtaava rukous on Linda Berglingin keksintöä. Hän johtaa, yhdessä miehensä Gunnarin kanssa, seurakuntaa ja raamattukoulu Arkenia. Linda Berglingin mukaan virtaava rukous on jotain, mitä hän on saanut suoraan Jumalalta. Eräässä tiedotuslehtisessä Arkenista virtaavasta rukouksesta sanotaan näin:

  • "Monien vuosien aikana olen nähnyt, kuinka Herra sallii ihmisten kaatua lattialle. Se voi olla kylmää ja epämukavaa. Herra kehotti minua valmistamaan mahdollisuuden, jossa Hän vastaavalla tavalla saisi aikaa mennä syvälle – siksi sinä saat istua mukavasti lepotuolissa rukoushuoneessa".

Linda kirjoittaa myös, että

  • "tarvitaan yhdistelmä yksilökohtaista esirukouskeskustelua ja sitä, että pitemmän aikaa maataan Jumalan voiman alla".

Jo tässä kohden näen asioita, joita en tunnista mistään ainoasta lähteestä Raamatussa. Minulle siksi sellaiset aktiviteetit ovat suoraan epäilyttäviä. Mutta mennäänpä eteenpäin. Olen nimittäin myös kuunnellut läpi erään CD:n, jossa Linda Bergling puhuu ja suorittaa nk. virtaavaa rukousta. Tässä tulevat minun reaktioni sen CD-äänitteen sisältöön.

1. Ensimmäinen asia, minkä noteeraan, on se, mikä on kirjoitettu CD-levyn kuoreen:

  • CD:n aivan ensimmäisessä osassa Linda sanoo, että tapahtuu kollektiivinen käsien päällepano, jossa hän tulee ”vapauttamaan anteeksiantamuksen".

En voi nähdä mitään muuta kuin, että tämä on aivan epäraamatullista. Ihmisten vapauttaminen kollektiivisesti syyllisyydestä ja ihmisenä jakaa anteeksiantamusta ei ole oikein. Näin tehdään New Agessä, mutta se ei ole kopio siitä, kuinka Jumala tekee, vaan oma keksintö New Agen piirissä. Ainoastaanhan Jeesus/Jumala voi antaa syntejä anteeksi, ja Hän haluaa viedä meidät syrjään yksitellen. Ainoa tie todelliseen anteeksiantamukseen Jumalan puolelta on, että ihminen todella näkee syntinsä, katuu ja kääntyy ja pyytää Jeesukselta anteeksiantamusta. Silloin HÄN antaa anteeksi, ja silloin voidaan levätä siinä, että ollaan saatu anteeksi. Ei tarvita ketään ihmistä sotkeutumaan tähän anteeksiantamuksen välittämiseen, tyypiltään ”rippi”. Ei tarvita oikeastaan ketään muuta välittäjää kuin Jeesus (1.Tim. 2:5). Minun on myös vaikea uskoa, että syntejä voi katua ”käskystä”. Pyhän Hengen täytyy saada nostaa esiin jokainen synti meidän elämässämme. Se tuskin tapahtuu kurssilla tai konferenssissa. Voimme kuitenkin tarvita auttaa toisiamme näkemään synti elämässämme, ja ehkä kehottaa toinen toisiamme jättämään tietoiset synnit. Mutta enemmän siitä jäljempänä.

2. Linda sanoo, että hän tulee ”katkaisemaan siteen profeetallisessa käsittelyssä".

Tämä juttu ”sitoa ja vapauttaa” on kokonaan otettu pois yhteydestään. Raamatussa on kyse siitä, kuinka pitää käsitellä seurakunnassa henkilöä, joka tietoisesti tekee syntiä. Tätä aiemmin kutsuttiin ”seurakuntakuriksi”. Jos me johdatamme jotain seurakunnan jäsentä oikealle tielle, pois synnistä, niin vapautamme sen henkilön synnistään ja velastaan, ja silloin tämä ongelma on myös ratkaistu Jumalan edessä. Mutta minä uskon, että kyseessä olevan henkilön itsensä täytyy rukoilla Jumalaa ja pyytää anteeksiantamusta. Tätä tarkoittaa henkilön ”vapauttaminen”.

Sitten täytyy kysyä itseltään, missä kohden Raamattua on kirjoitettu, että ”profeetallisen käsittelyn kautta katkaistaan siteet”? Ei missään! Joten tämä on myös Raamatun ulkopuolinen keksintö.

3. Linda puhuu ”parantamisen voitelusta”.

Missä kohden Raamattua sellaisista voiteluista puhutaan? Ei missään minun tietääkseni. Jos me toimimme Jeesuksen nimessä (toisin sanoen linjassa Jumalan tahdon kanssa) ja Jumala on antanut meille selvät merkit, niin voimme laittaa kätemme sairaiden päälle ja he silloin parantuvat. Mutta että jotenkin vapauttaa ulos jonkinlainen parantava voitelu (kuin joku ei-persoonallinen voima), joka koskee kaikkia, se on epäraamatullista.

4. Linda johtaa henkilöt takaisin sikiöasteelle.

Minun mielestäni on erittäin epämukavaa se, mitä Linda Bergling sanoo Jeesukselle ”anna takaisin kaikki minun päiväni, aina sikiöasteelle saakka”. Se saa minut ajattelemaan primaaliterapiaa, joka oli huudossa ehkä 70-luvulla. Todellinen syntien tunnustaminen menee sillä tavalla, että me nimeämme sen, jonka ymmärrämme synniksi Jumalan edessä ja rukoilemme anteeksiantamusta siihen. Jumalan Henki nostaa esiin syntejä, kun on valmiutta tarttua niihin kiinni. Sitten se ei ole sen kummempaa kuin, että kun on valmista (tai kypsää) ja ajankohtaista, niin tunnustaa nämä synnit. Sen, mitä Linda puuhailee tässä, haluan jälleen samaistaa siihen, mitä harjoitettaan New age- aktiviteeteissa. Siitä tulee jonkinlaista manipuloitua kaivamista ihmisen sisimmässä.

5. Linda ”vapauttaa Jeesuksen Kristuksen veren menneisyyden ylle".

Tämä on myös merkillisen epäraamatullista. Lindan päälle tulee jonkinlaista papillisuutta, kun hän ottaa itselleen tällaisen tehtävän, mutta sellainen pappisvirkahan ei ole raamatullisempi. Jeesus on se, joka antaa synnin anteeksi ja vapauttaa meidät velastamme. Me voimme ja meidän pitää jokaisen yksilökohtaisesti mennä Jeesuksen luo saamaan tämän anteeksiantamus ja vapautus. Tietenkään me emme vapaudu synnistä ja velasta vain siksi, että joku muu ”vapauttaa Jeesuksen Kristuksen veren menneisyyden ylle”. Meidän täytyy itse sekä katua että tunnustaa syntimme Jeesukselle.

6. Linda puhuu paljon kielillä nauhoituksessa.

Kielillä ei pidä puhua julkisesti, ellei niitä tulkita (1.Kor.14:28). En käsitä sitä niin, että Linda tulkitsee ”kielilläpuhumistaan” CD:llä.

7. Linda ”puhuu anteeksiantamuksen hengenmaailmassa".

Missä kohden Raamattua sanotaan, että näin pitää tehdä? Joko Jumalalle sanotaan, että annetaan anteeksi sille ja sille henkilölle, tai sitten annetaan anteeksi sille henkilölle, joka tulee pyytämään anteeksiantamusta. Minä uskon, että TEOILLA on arvoa Jumalan edessä. ”Henkiruhtinaiden ja valtojen” edessä puhumisella ei ole arvoa. Linda pettää ihmisiä, kun hän saa ihmiset uskomaan, että asia on selvä tämän osuuden jälkeen virtaavassa rukouksessa.

8. Linda katkaisee siteet (profeetallisena toimena) jälleen.

Tässä kohden hän ottaa esiin siteet ihmisten välillä. Hän ”katkaisee nämä Jeesuksen nimessä”. Tätä en näe ollenkaan Raamatussa, ja minä uskon, että tämä on täydellinen harhaoppi siitä, kuinka vapauttamisen tulee tapahtua – jos nyt koetaan esim. työläitä suhteita vanhempiin. Ei asia ole niin yksinkertainen, että nk. ”profeetta” katkoo nämä ”siteet”. Todellisuudessa on kyse enemmän kypsyydestä molemmissa konfliktin osapuolissa, etenkin siitä, että voidaan keskustella, antaa anteeksi ja myös ottaa vastaan anteeksiantamus.

9. Linda ”sulkee pimeyden portit” profeetallisena toimena. Hän käskee pimeyden ruhtinasta notkistamaan polvensa.

Jälleen kerran, missä kohden Raamatussa tästä on kerrottu? Raamattu sanoo, että meidän tulee olla varovaisia henkivaltojen herjaamisessa (Juudaan kirje 1:9). Ne kerrat, jolloin opetuslapset ja apostolit Raamatussa puhuttelivat demoneja, oli, kun sellainen ilmeni ihmisessä ja he kokivat voivansa käskeä henkivallan pois ihmisestä. Joten henkivalloille puhuminen hengenmaailmassa on epäraamatullista ja ehkä suorastaan harhaanjohtavaa ja vaarallista monesti (totta kai uskon henkivaltojen olemassaoloon, mutta niillä ei ole mitään omaa voimaa eivätkä ne saa tehdä enempää kuin mitä Jumala sallii).

10. Linda puhuu ”profeetallisesti” hengen maailmaan ja komentaa asioita tapahtumaan tottelevaisena Jeesukselle. Hän käskee saatanaa kumartumaan.

Myös tämä on merkillisen epäraamatullista. Niin nopeasti ja yksinkertaisesti ei ratkaista ihmisten ongelmia. Jos asiat olisivat niin, että me vain käskisimme saatanaa kumartumaan, niin me yhdessä auktoriteetin omaavina voisimme heittää saatanan ulos Ruotsista ja sitten kaikki tulisi olemaan hyvin. Mutta se ei ole se tie, jonka Jumala on meille viitoittanut. Ihmisten kääntyminen Jumalan puoleen ottaa saatanalta yhä enemmän maaperää pois. Yhteiskunta muuttuu vain siinä tahdissa, kun yhä useampi tulee todellisesti kääntyneeksi, tulee todellisiksi Jeesuksen opetuslapsiksi.

11. Linda puhuu ”tiedon sanoja” siitä, miten ihmisten asiat ovat.

Joillekin voi olla houkuttelevaa uskoa, että kaikki tämä, mitä Linda tuo esiin, on oikein, kun hän puhuu niin ”profeetallisesti” ja niin paljon tuoden esiin ”tiedon sanoja”. Mutta sellaista tapahtuu yhtä paljon seansseissa ja uushengellisissä sessioissa, joten tämä ei todennäköisesti ole merkki siitä, että Linda on oikealla asialla, päinvastoin! Kyse on siitä, mikä on virtaavan rukouksen lähde. Jos nyt iso osa virtaavasta rukouksesta on epäraamatullista, niin en voi uskoa, että lähde on Jumalan Henki. Meidän pitää myös kysyä itseltämme, mitä Raamattu varsinaisesti tarkoittaa ”tiedon sanojen” puhumisella. Karismaattisissa piireissä se tarkoittaa samaa kuin puhua kuin ennustajaeukot ihmisen tilanteesta ja siitä mitä ihminen on kokenut. Mutta koska Raamattu sanoo, että ”tiedon sana/sanat” ovat samassa jakeessa kuin se, mitä Raamattu kertoo viisaudesta Jumalan Hengen lahjana, niin luulen, että ”tiedon sana/sanat” tarkoittaa juuri viisaita sanoja, toisin sanoen viisasta, hyvää ja järkevää opetusta.

12. ”Minä lyön nyt kilven ympärillesi” sanoo Linda osallistujille.

Kuinka se tehdään? Kuinka se toimii? Täytyy esittää itselleen tämänkaltaisia kysymyksiä. Samalla tavalla täytyy kysyä itseltään, missä kohden Raamattu opettaa, kuinka tämä tehdään? Ei missään! Toisin sanoen, hän käyttää suuria sanoja, mutta sanoja, joilta puuttuu merkitys aivan kokonaan.

13. Lindan tapa puhua kiihkeästi ja eräänlaisella myötätunnolla on pettävää.

Se on subjektiivinen mielipide, mutta niin minä tunnen, kun kuuntelen virtaavaa rukousta CD-äänitteeltä. Koen hengellistä ylimielisyyttä tämän myötätunnon ulkokuoren takana. Kokonaisuudesta tulee uskonjulistus, jossa on ”pehmytfiltteri” etualalla. Tai New age -oppia karismaattis-kristillisessä pakkauksessa. Mitään aitoa kristinuskoa tämä ei varmasti ole!

• Olen kirjoittanut hiukan lisää New ageen lähentymisestä tällä sivulla (suomennosta ei ole) denna sida.

• Katso mainos Arkenin virtaavasta rukouksesta ja sisäisestä rukouksesta tämän linkin kautta (ei suomennettu) denna länk.

• Lue hyvin voimakas ja paljastava todistus eräältä henkilöltä, joka oli mukana Arkenissa joitakin vuosia tämän linkin kautta (ei suomennosta siitä). Tämä kertomus muistuttaa sitä, jonka olen kuullut monilta niiltä henkilöiltä, joita itse tiedän käyneen Arkenissa.


Lisään sen, että Linda Bergling myös puhuu nk. ”kristillisen meditaation” puolesta, jota minä pidän sekä vaarallisena että harhaan johtavana. Hän puuhailee myös sellaisen kanssa, jota hän nimittää ”sisäiseksi rukoukseksi” ja tähän hän on hakenut inspiraatiota buddhismin Mindfulness -opista, sen mukaan, mitä hän sanoo toisella CD:llä. En käsittele tässä enempää sisäistä rukousta, mutta mulle se näyttäytyy sisäänajoporttina mystiikkaan ja meditaatioon. Kaikki tämä – sitä paitsi maksaa rahaa ja myös sitten voi sisältää diplomin saamisen – sanoo hyvinkin, kuinka hullua se on?!

Joten se, mitä harrastetaan seurakunnassa ja raamattukoulu Arkenissa, ei ole hyväksi – eikä se kai ole tai ole ikinä ollut sitä. Kuten ymmärrät, uskon, että totuutta etsivien kristittyjen ei pidä puuhailla minkään sellaisen kuin virtaavan rukouksen, sisäisen rukouksen tai kristillisen meditaation kanssa. Minulle tämä on ”New age-kristillisyyttä”, jotain, mitä näemme enemmän ja enemmän. Tiet tulevat menemään yhteen yhä enemmän, ja nämä aktiviteetit Arkenissa avaavat kaikella varmuudella lähentymisen New ageen. Joten on koko joukko asioita, jotka ovat aivan hullusti Arkenissa. Oikeastaan koko heidän teologinen pohjansa on väärää alusta alkaen, ja silloin ei ole hämmentävää huomata, että hulluuksia tulee esiin enemmän ja enemmän heidän kulkureitillään. Jos ihmiset ymmärtäisivät minne tämä kulkureitti vie, he pakenisivat sieltä – heti paikalla! No, minne sitten pitää paeta? No, pakene Jumalan luo. Pakene lapseuteen Hänen luokseen. Heitä yli laidan kaikki metodit, riitit, rituaalit, sakramentit ja kaikki ”pakollisuudet” ja luota itsesi aivan kokonaan Jumalan armoon, johtoon ja siunaukseen. Elä kuin lapsi Jumalan edessä. Se riittää!

/Lennart

Suomennos 16.4.2017 / Sylvi Hänninen

Suomi