Flödesbön i församlingen Arken

Fråga:

Hej, vad anser du om den flödesbön som man erbjuder på Arken?

Svar:

Hej!

Flödesbön är en uppfinning av Linda Bergling. Hon förestår, tillsammans med sin man Gunnar, församlingen och bibelskolan Arken. Enligt Linda Bergling är flödesbön något hon har fått direkt av Gud. I en informationsbroschyr från Arken om flödesbön står det:

"Under många år har jag sett hur Herren låter människor falla till golvet. Det kan vara kallt och obekvämt. Herren uppmanade mig att bereda en möjlighet där han på ett liknande sätt skulle få tid att gå på djupet – därför får du sitta bekvämt i en vilstol i ett bönerum".

Linda skriver också att det

"behövs en kombination av enskilt förbönssamtal och att under en längre tid ligga under Guds kraft".

Redan här ser jag saker som jag inte känner igen ifrån ett enda ställe i Bibeln. För mig är därför sådana aktiviteter direkt suspekta. Men låt oss gå vidare. Jag har nämligen också lyssnat igenom en CD med Linda Bergling där hon talar om och utför s.k. flödesbön. Här kommer mina reaktioner på innehållet i den CD-inspelningen.

1. Det första jag noterar är vad som står på CD-skivans omslag:

"Kollektiv förbön med pastor Linda Bergling som berör områdena förlåtelse, befrielse och helande".

I den allra första delen av CD:n säger Linda att det skall bli kollektiv handpåläggning där hon kommer att "lösa ut förlåtelsen".

Jag kan inte se annat än att detta är helt obibliskt. Det går inte att lösa människor kollektivt från skuld och som människa dela ut förlåtelse. Så gör man i New age, men det är inte en kopia på hur Gud gör utan en egen uppfinning inom New age. Det är ju endast Jesus/Gud som kan förlåta synd, och han vill ta oss avsides en och en. Enda vägen till sann förlåtelse från Gud är att en människa verkligen inser sin synd, ångrar och omvänder sig och ber Jesus om förlåtelse. DÅ ger HAN förlåtelse, och då kan man vila i att vara förlåten. Det behövs inga människor inblandade i att förmedla förlåtelse, typ "bikt". Det behövs egentligen ingen annan medlare än Jesus (1 Tim 2:5). Jag har också svårt att tro att man kan ångra synder "på kommando". Den Helig Ande måste få lyfta fram varje synd i våra liv i rätt tid. Det sker knappast på en kurs eller på en konferens. Vi kan dock behöva hjälpa varandra med att se synd i våra liv, och kanske också utmana varandra att lämna medvetna synder. Mer om det nedan.

2. Linda säger att hon kommer att "hugga av bindningen i en profetisk handling".

Det här med att "binda och lösa" är helt taget ur sitt sammanhang. I Bibeln handlar det om hur man skall hantera en person i församlingen som medvetet syndar. Detta kallade man förr för "församlingstukt". Om vi vägleder en församlingsmedlem till rätta, bort från synden, så löser vi den personen från sin synd och skuld, och då är detta problem även löst inför Gud. Men jag tror att personen ifråga själv måste be Gud om förlåtelse också. Detta är att ”lösa” en person.

Sedan måste man fråga sig var i Bibeln det står om att som en "profetisk handling hugga av bindningar"? Ingenstans! Så detta är också ett helt utombibliskt påhitt.

3. Linda talar om "smörjelse av läkedom".

Var står det i Bibeln om sådana smörjelser? Ingenstans vad jag vet. Om vi verkar i Jesu namn (dvs är i linje med Guds vilja) och att Gud har gett oss klartecken, så kan vi lägga händerna på sjuka, och de skall då bli friska. Men att liksom utlösa någon slags helande smörjelse (likt någon opersonlig kraft), som skall gälla för alla, det är obibliskt.

4. Linda leder personerna tillbaka till fosterstadiet.

Jag tycker det mycket olustigt det Linda Bergling säger om att till Jesus "ge tillbaka alla mina dagar, ända sedan fosterstadiet". Det får mig att tänka på primalterapi som var som mest i ropet på kanske 70-talet. Sann syndabekännelse går till på så sätt, att vi nämner det som vi förstår är synd inför Gud och ber om förlåtelse för det. Guds Ande lyfter fram synder när det är moget att ta tag i dessa. Sedan är det inte märkligare än att när det är moget och aktuellt bekänna dessa synder. Det Linda sysslar med här vill jag återigen likna det vid New age-aktiviteter. Det blir något slags manipulerat grävande i människans inre.

5. Linda "löser Jesu Kristi blod över det förflutna".

Det här är också märkligt obibliskt. Det blir något slags prästerligt över Linda när hon tar på sig en sådan här uppgift, men det är ju inte mer bibliskt med en sådan prästtjänst. Det är Jesus som förlåter synd och löser oss från skuld. Vi kan och skall var och en själva gå till Jesus får att få den sanna förlåtelsen och befrielsen. Vi blir så klart inte lösta från synd och skuld bara för att någon annan "löser Jesu Kristi blod över det förflutna". Vi måste själva både ångra och bekänna våra synder för Jesus.

6. Linda talar en massa i tungor på inspelningen.

Tungotal skall inte talas ut offentligt om det inte tolkas (1 Kor 14:28). Jag uppfattar det inte som Linda tolkar sitt "tungotal" på CD:n.

7. Linda "talar ut förlåtelsen i andevärlden".

Var står det i Bibeln att det är så man skall göra? Antingen säger man till Gud att man förlåter den och den personen, eller så ger man förlåtelse till den person som kommer och ber om förlåtelse. Jag tror att DET är handlingar som har ett värde inför Gud. Att tala inför "andefurstar och väldigheter" saknar värde. Linda bedrar människor när hon får folk att tro att saken är klar efter denna del i flödesbönen.

8. Linda hugger av bindningar (som en profetisk handling) igen.

Här tar hon upp bindningar mellan människor. Hon "hugger av dessa i Jesu namn". Det här ser jag inte alls i Bibeln, och jag tror detta är en fullständig villfarelse på hur befrielse skall gå till – om man nu upplever t.ex. jobbiga relationer med föräldrar. Det är inte så enkelt som att en s.k. "profet" hugger av dessa "band". I verkligheten handlar det mer om mognad på båda sidor i en konflikt, och inte minst att man kan samtala, förlåta och även ta emot förlåtelse.

9. Linda "stänger portar av mörker" som en profetisk handling. Hon befaller mörkrets furste att böja sina knän.

Återigen, var står det om sådant i Bibeln? Bibeln säger att vi skall vara försiktiga med att smäda andemakter (Jud 1:9). De gånger lärjungarna och apostlarna i Bibeln tilltalade demoner var när en sådan manifesterade sig i en människa och de upplevde att de skulle befalla andemakten ut ur människan. Så att tala till andemakter i andevärlden är obibliskt och kanske rent av både vilseledande och farligt många gånger (jag tror så klart på andemakters existens, men de har ingen egen makt och får inte göra mer än vad Gud tillåter).

10. Linda talar "profetiskt" ut i andevärlden och befaller saker in under Jesu lydnad. Hon befaller satan att böja sig.

Även det här är märkligt obibliskt. Så snabbt och enkelt löser man inte människors problem. Skulle det bara vara att befalla satan att böja sig, så skulle vi tillsammans i auktoritet kunna kasta ut satan ur Sverige och sedan skulle allt vara bra. Men det är inte den vägen Gud har stakat ut för oss. Det är folks omvändelse till Gud som tar ifrån satan mer och mer mark. Ett samhälle förvandlas bara i takt med att fler och fler blir sant omvända, blir sanna lärjungar till Jesus.

11. Linda talar ut ”kunskapens ord” om hur människor har det.

Det kan för somliga vara lockande att tro att allt detta Linda kommer med är rätt när hon talar så "profetiskt" och så mycket ”kunskapens ord”. Men sådant förekommer lika mycket i seanser och nyandliga sessioner, så det här är sannerligen inte ett tecken på att Linda är rätt ute, tvärt om! Frågan är vad som är källan till det som sker i flödesbönen. Om nu det mesta är obibliskt med flödesbön, så kan jag inte tro att källan är Guds Ande. Vi skall också fråga oss vad Bibeln egentligen avser med att tala ”kunskapens ord”. I de karismatiska kretsarna betyder det att likt spåkärringar tala om hur en människas situation är och vad hon har upplevt. Men eftersom det Bibeln säger om ”kunskapens ord/ord av kunskap” står i samma vers som det Bibeln säger om vishet som en gåva från Guds Ande, så tror jag att ”kunskapens ord/ord av kunskap” handlar om att tala just kloka ord, dvs. klok, god och vis undervisning.

12. "Jag slår en sköld omkring dig nu" säger Linda till deltagarna.

Hur gör man det? Hur fungerar det? Man måste ställa sig frågor av det slaget. Lika så måste man fråga sig var Bibeln undervisar om hur man gör detta? Ingenstans! Det är med andra ord stora ord hon tar sig, men ord som saknar betydelse helt och hållet.

13. Lindas sätt att tala passionerat och med en slags medkänsla är förföriskt.

Det är en subjektiv åsikt, men jag känner så när jag lyssnar till flödesbönen på CD-inspelningen. Jag upplever ett andligt högmod bakom denna fasad av medkänsla. Det hela blir en trosförkunnelse med ett ”softfilter” framför. Eller New age i karismatisk-kristen förpackning. Någon äkta kristendom är det här definitivt inte!

• Jag har skrivit lite mer om närmandet till New age på denna sida.

• Se annons om Arkens flödesbön och inre bön via denna länk.

• Läs ett mycket starkt och avslöjannde vittnesbörd från en person som var med i Arken under några år via denna länk. Denna berättelse liknar den jag hört från många av dom personer jag själv känner som gått på Arken.


Jag skall tillägga att Linda Bergling också förespråkar s.k. ”kristen meditation” vilket jag anser vara både farligt och villfaret. Hon sysslar också med något hon gett namnet ”inre bön” och till detta har hon hämtat inspiration från buddhismens Mindfulness, enligt vad hon säger på en annan CD. Jag går inte mer in på inre bön här, men den ser för mig ut som en inkörsport till mystik och meditation. Att allt det här dessutom kostar pengar och sedan kan innebära att man får ett diplom säger väl också hur galet det är?!

Så det man sysslar med i församlingen och bibelskolan Arken är inte bra – och har väl egentligen heller aldrig varit det. Som du förstår tror jag varken flödesbön, inre bön eller kristen meditation är något som sanningssökande kristna skall syssla med. För mig är detta ”New age-kristendom”, något vi ser mer och mer av. Vägarna kommer att gå ihop mer och mer, och dessa aktiviteter på Arken öppnar med all säkerhet upp för ett närmande till New age. Så det är sannerligen en hel del som är galet på Arken. Egentligen är hela deras teologiska grund fel från början, och då är det kanske inte förvånande att det kommer in mer och mer av galenskaper utmed deras färdväg. Skulle folk förstå vart denna färdväg leder skulle de fly därifrån – ögona krök! Vart skall man då fly? Jo, fly till Gud. Fly till barnaskapet hos honom. Kasta alla metoder, riter, ritual, sakrament och alla "måsten" över bord och förlita dig istället helt och fullt på Guds nåd, vägledning och välsignelse. Lev som ett barn inför Gud. Det räcker!

/Lennart