Translate page

Synen på Israels roll

Fråga:

Jag funderar lite på din syn på Israel... Är det inte så att Gud utvalde Israel för att genom ett enda folk föra ALLA människor tillbaka till sig?
Det hade ju inget självändamål, så vitt jag förstår. Gud slöt förbund med Abraham för att ALLA släkter skulle bli välsignade genom honom. Redan vid avfallet fanns räddningsplanen för hela mänskligheten klar i Guds tanke. Och DÄRFÖR utvaldes Israel...
Vad säger du om det?

Svar:

Jo, jag håller med dig i allt om Israels utkorelse. Gud slöt förbund med Abraham för att alla släkter skulle bli välsignade i honom, i det judiska folket. Inget självändamål med det judiska folket fanns i den planen. Jesus kom sedan ur det folket, och genom judarnas fall (korsfästelsen) så har vi hedningar fått chansen att vinna frälsning till evigt liv. Jag måste trycka på att det handlar om en möjlighet att bli välsignad. Vägen till Gud går ju fortfarande genom Jesus, som innebär ett val att acceptera honom som Guds son och vår Herre och att ta emot hans död på korset till förlåtelse för våra synder. Alla människor och folk i meningen ALLA, 100%, kommer ju inte att komma till Gud, utan bara de som kommer via Jesus på det sättet. Sedan finns ytterligare välsignelser som skall komma ur det judiska folket, och det sker vid den yttersta tiden då de vänder om till Jesus och ser honom som sin Messias. Vad exakt det kommer att innebära återstår att se, men en sak framkommer ju i Bibel, och det är den första uppståndelsen från de döda. När Jesus kommer tillbaka skall de troende avlidna uppstå för tusenårsriket.

/Lennart

Utskriftsvänlig sida<br />

Svenska