Vad säger du om Rick Joyner?

Fråga:

Har läst många böcker böcker av Rick Joyner. Jag undrar hur du ser på honom?

Svar:

Hej,

Jag har tyvärr inte så mycket material kring Rick Joyner, men jag inser att det vore bra att plocka fram det. Det som ändå avgör saken är att Rick Joyner kommer ur samma ådra som många avfallna kristna sammanhang och företeelser. Jag kallar denna fåra för "Latter rain-familjen". En tidig förgrundsgestalt var William Branham. Hans verksamhet hade rent ockulta inslag och den drevs framåt av en speciell ängel som alltid följde Branham. Till denna familj räknar jag (och många andra) också Trosrörelsen, Apostoliska rörelsen, Kansas-profeterna, Toronto-rörelsen, Pensacola och skeendet i Lakeland, Florida med Todd Bentley, jämte många fler. De har alla mer eller mindre påverkat och välsignat varandra, och de har alla samma grundläggande teologi i botten. Den handlar i princip om att de kristna måste nå fram till att bli "nästan-gudar" och så skall ett Guds-rike upprättas på jorden. I detta rike kommer att finnas en hierarki där den tidens apostlar är de som styr och ställer. Och denna ordning måste komma till stånd innan Jesus kan komma tillbaka, menar man. Är man lite vaken och bibelkunnig, ser man att detta på många sätt liknar det antikristliga rike som skall komma i yttersta tiden.

Läs gärna min artikel om andeutgjutelsen enligt profeten Joel i GT och om Latter rain.

Hör nu och häpna, New age och katolska kyrkan har också en teologi som liknar detta. New age talar om ”The coming of the cosmic Christ” och ”the new disciples of Christ”. Katolska kyrkan talar om ”The coming of the eucharistic Christ”, ”the eucharistic man” samt ”eucharistic reign”. Latter rain talar om ”Manifested sons of God” och ”Kingdom Dominion”. Granskar man termerna handlar det om att människan blir gudomliggjord och därmed utgör Kristi fulla närvaro på jorden. Ovanpå detta kommer en enda person att framträda som är Kristus i sig själv, eller innehar ”ämbetet Kristus” som det benämns inom New age. Detta är den person som Bibeln förutsagt och som blir den yttersta tidens Antikrist! Antikrist kommer från grekiskans anti christos vilket kan översättas ”en istället-för-kristus”.

Bland dessa Kansas-profeter finns förutom Rick Joyner även Bob Jones, Paul Cain, mfl. Todd Bentley kan även räknas dit, och han invigdes dessutom under sommaren 2008 till apostel i den Apostoliska rörelsen med ärkeaposteln C. Peter Wagner i spetsen. Rick Joyner var med under denna invigning. Hos Bob, Paul och Todd har det avslöjats all möjlig omoral: problem med sprit, otrohet, pedofili, sexuella utsvävningar m.m. Det duger inte här att säga att "ingen är perfekt". Jag är övertygad om att en sann gudsman är beskyddad från sådant här och hellre flyr det än att dras in i det. Både Rick Joyner, Paul Cain och Bib Jones har även stått bakom, eller mer eller mindre pushat fram Todd Bentley, vilket också är mycket avslöjande. Den kristendom som Todd Bentley står för anser jag kännetecknas av en New age-inspirerad eller New age-infiltrerad kristendom. Egentligen är det kanske rent av New age med inslag av kristna termer och beteenden! Men det är så här det ser ut inom Latter rain-familjen och har sett ut ända sedan William Branhams dagar. Man sysslar med ande-resor, visualisering, kontaktar änglar, upplever kundalini-liknande manifestationer osv. Och observera att Rick Joyner är med i denna krets.

När det gäller Rick Joyners teologi så ligger han helt klart inom denna Latter rain-familj – det är ju där han verkar. Hans böcker, som t.ex. "Skörden" signalerar exakt det som Latter rain står för. Jag upplever själv hans böcker som både underliga, olustiga och obibliska.

Både Rick Joyner, Bob Jones och Todd Bentley säger sig ha varit i himlen, vad jag känner till. Bob Jones tycks kunna åka dit så fort han bara sluter ögonen. Han har t.o.m. tagit med sig barn på dessa resor, enligt vad han sagt i TV-program på Extreme Prothetic". I denna "himmel" de besökt skall de har mött olika bibliska personer, enligt egen utsago. Todd skall t.o.m. ha klättrat upp till självaste Fadern. Tror man på det här, och försvarar det här så har man hamnat långt ner i ett dike! Jag skall nämna en passage ur Rick Joyners bok Kallelsen (The Call) så förstår du hur snett ute de här herrarna är. I boken berättar Joyner om en "promenad" i himlen där han möter aposteln Paulus som sitter på en tron. Joyner säger till Paulus vilken ära han känner när han möter honom, men Paulus svarar snabbt Joyner med att äran egentligen borde vara hans eftersom Joyner är inblandad i "den sista striden". Vidare "erkänner" Paulus att han "... inte levde upp till allt som jag [Paulus] kallades att göra". (Taget från The Call, s.131-133) Detta som Rick Joyner för fram stämmer inte med Paulus ord: "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron." (2 Tim 4:7). Sedan kan man ju undra vilket tron Rick Joyner siktar på om han nu i sin bok för fram tanken att han är större än Paulus!!!

Allt det här gör att jag vill varna dig för att ta in ALLT som kommer ur denna Latter rain-familj. Det handlar om "onda andars läror". Det är ingen större skillnad på det här och New age. Detta är en utfösbacke som strålar samman med andra villoläror och längst ner står Antikrist och tar emot för att bygga sin enade värld.

Till allt detta elände kan vi idag lägga det faktum att Rick Joyner är den som arbetat med att få igång Todd Bentley igen efter det att den s.k. "väckelsen" i Lakeland brakade samman. Bara några veckor efter att den "apostoliska eliten" hade invigt Todd Bentley till apostel uppdagades det att Todd under skeendet i Lakeland hade missbrukat alkhohol och varit otrogen med familjens barnflicka. Den "upprättelse" som Rick Joyner medverkat till har bl.a. inneburit att Todd Bentley nu är skild och omgift med just barnflickan!!! Tänk att dessa "väldiga apostlar" varken såg igenom Todd Bentley eller brydde sig när denna synd uppdagades. Fast värre är ändå, menar jag, de otroligt allvarliga villoläror som denna grupp av individer sprider världen över, inte minst genom sina böcker.

Här är några länkar till material som kritiskt granskat Rick Joyner:

The ultimate lye of Rick Joyner

/Lennart