Jesus kom i köttet, som människa

Fråga:

När trorörelsen säger att (vi) och Jesus är en förnekar dom då att Jesus är Kristus kommen i köttet? 1 joh. 4:2- Mats.

Svar:

Det är en intressant fråga du ställer, för jag tror det blir allt viktigare att förstå vad Johannes avsåg med det han skrev vi det här Bibelordet. Kanske vi inte har begripit det fullt ut ännu. Jag får skriva ett litet längre resonemang här som svar på din fråga.

Att säga att "vi är ande som bor i en kropp och som har en själ" är inte klassisk kristen tro. De första kristna hade ju också problem med denna villfarelse och då kallade man den för gnosticism. Samma lära är grundläggande inom österländska religioner, New age m.m. Klassisk kristen tro säger att jag är både ande, själ och kropp. Alla tre är jag. Att tro att vi bara är en ande öppnar upp för tron på t.ex. reinkarnation. För om jag bara bor i en kropp så kan jag ju byta bostad. Men om kroppen också är en del av mig så hör kroppen till helheten av min person. Vi vet från Bibeln att vi bara dör en gång och en dag skall alla uppstå i just sin egen kropp, somliga till dom, andra till evigt liv.

Denna villfarna tro att vi och Jesus enbart är en ande öppnar så klart också upp för tron att Jesus bara är ett andeväsen som kan komma i vilken kropp som helst, och det kanske är detta som Johannes främst ville varna för. Tror man att Kristus kan inkarneras på nytt i en annan kropp så är vägen beredd för Antikrist, och det visste tydligen Johannes. Antikrist kommer ju att utge sig för att vara Messias och Gud (grekiskans ord anti-christos betyder också en "istället-för-Kristus"). Inom t.ex. extrema "Latter rain-kretsar" (profetrörelsen, apostlarörelsen, trosrörelsen, mfl) tror man att Kristus kommer att komma tillbaka i alla kristna, och inte i en egen kropp. Han kommer i så fall som en "corporate Christ", en "kollektiv Kristus", och detta är väl den andra halvan av hur Antikrists rike kommer att se ut om man tolkar bl.a. 2 Tess 2. Alla som hakat på tåget kommer att utge sig själva för att vara "kristusar" och gudar, och över alltsammans kommer det att finnas en "över-kristus", ungefär som överaposteln Peter Wagner inom den apostoliska rörelsen. Den rörelsen tror i viss mån på en "corporate Christ" och på att vi kan bli som gudar. Motsvarande tankar finns inom New age där man ibland säger att "Kristus" är ett slags ämbete som vem som helst kan ikläda sig om man bara uppnått en speciell grad av andlig upplysning/medvetande. Samtidigt väntar New age-folket på att ett andeväsen "Kristus Maitreya" skall inkarneras och träda fram i en särskild kropp, som en slags över-kristus.

Vi läser 1 Joh 4:2-3 från Svenska Folkbibeln:

"Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte [så] bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen."

Så det jag tror Johannes ville säga i 1 Joh 4:2 är att Jesus ÄR Kristus till både ande och kropp (och själ). Den kropp vi såg Jesus i för 2000 är sedan ÄR Jesus Kristus och den förblir den kropp som han alltid kommer att uppenbara sig i. Han kommer aldrig att komma i någon annan gestalt eller kropp. Vi kommer att kunna få se ärren av spikhålen om vi vill. Tror vi så här tror jag vi har en bra vaccination mot att luras med i den avfallets ekumenik som tågar mot Antikrists rike.

Att säga att Jesus ÄR Kristus tror jag också är det samma som att säga att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Det är den andra viktiga halvan i det här Bibelordet. Detta är den absolut viktigaste sanningen i en sann kristen tro, och det är framför allt på denna punkt vi skiljer oss (och skall skilja oss) från alla andra religioner, sekter och läror. Inom kort skall jag lägga ut en omfattande text om att Jesus är både sann Gud och sann människa. Där återkommer jag i dessa frågor.

Så om vi nu går på tron att Jesus är en ande, då är vi inne på en obiblisk och farlig väg.

Läs gärna min text "Jesus - sann Gud och sann människa"

/Lennart