Hädelse mot den Helige Ande

Fråga:

Kan du förklara vad den oförlåtliga synden är?

Svar:

Jag gissar att du syftar på Bibelordet i Matt 12:31-32:

"Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande."

Din fråga hör kanske till de svåraste som man som kristen kan brottas med, men som bekännande kristen kan man vara trygg i att man inte kan begå den här synden så länge man vill vara ett Guds barn.

I en ordbok beskrivs hädelse med de här orden: "yttrande eller handling som medvetet och tydligt uttrycker upprörande ringaktning av något som hålls heligt". Den här synden kan man inte göra oavsiktligt eller genom tvångstankar. Det handlar om att vara mycket medveten om vad som är Guds vilja, vem Gud och hans Ande är, vad hans Ande står för etc, men ändå tala mot den Helige Ande.

Om du tänker på att någon ser på en känd predikant som utför en mängd under i Jesu namn, och att denne någon säger att det inte är Guds Ande som ligger bakom dessa under därför att predikanten uppenbarligen är en villolärare, då anser jag inte att det är att häda mot den Helige Ande att säga så. Det är tvärtom en stöt i basunen för att varna Guds barn. Det skall ju enligt Matteusevangeliet 7:22-23 finnas en mängd s.k. förkunnare som gjort en massa under men uppenbarligen inte haft det minsta med Jesus och den Helige Ande att göra:

"Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!"

I sådana här fall får helt säkert Guds väktare på muren säga att detta inte är förkunnare som är av Gud, utan att det skulle anses vara hädelse mot den Helige Ande. Skulle en sådan väktare begå ett misstag, så är det ju inte att avsiktligt smutskasta den Helige Ande, utan ett misstag i brist på bättre vetande som egentligen bara smutskastar förkunnaren. Bibeln uppmanar oss dessutom att pröva allt!

Hoppas det gav svar på frågan.

/Lennart