Besök av Jesus?

Fråga:

Hejsan!

Jag hörde om en kvinnan som såg Jesus på en seans. Han som höll i seansen visste om det också. Själv tycker jag att det var märkligt och undrar bara vad du anser om sådana möten med Jesus?

Det är många som berättar såna här historier där de SER Jesus och blir frälsta. Jag upplevde själv min frälsning hemma men jag såg inte Jesus, jag bara visste att han var en sanning, en verklighet.

Kan vi se honom? Tänker på det som står, att Han måste gå till Fadern och att vi inte kan se honom...

Tacksam för svar....

Svar:

Hej! Det där är en intressant och viktig fråga, inte minst i vår tid.

Det finns en hel del saker som pekar på att det inte kan vara så att Jesus dyker upp på det sätt som allt fler berättar om. Därför tror jag inte på alla dessa berättelser om att man sett Jesus.

Vad sa Jesus själv, vad säger Bibeln?

1. Det första tar du upp själv. Jesus sa att han går till Fadern och vi ser honom inte mer. Han sa också att det är bäst för oss att det blir så och för annars kan han inte sända sin Helige Ande. Detta pekar ju på att han inte kan komma tillbaka hur som helst.

Joh 16:10: "..ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre."

Joh 16:7: "Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er."

2. Det andra jag kan komma på är att Jesus själv sa att vi inte skulle tro dem som säger att Jesus dyker upp lite varstans.Säkrast är ju att lyda Jesu uppmaning.

Matt 24:26: "Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte."

3. Det tredje är att Jesus sagt att han en gång skall komma tillbaka. Då kan han ju inte komma tillbaka flera gånger innan han kommer tillbaka! Han har också sagt hur hans ankomst kommer att bli.

Matt 24:27: "Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara"

4. Det fjärde är var jag läser i Apg 3:20-21, men det är bäst översatt i Bibel 2000. Det är den mest logiska översättningen, så därför vill jag lyfta fram den:

"Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början."

5. Det femte jag tänker på är att tro framför allt kommer av predikan/förkunnelse. Så att Jesus skulle uppenbara sig för människor för att de skall tro, det går ju i viss mån emot Bibelns undervisning. Dessutom är det ingen fördel att få skåda stora ting. Det är bättre med en tro som är levande trots att man inte fått se.

Rom 10:17: "Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord."

Joh 20:29: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

6. En annan viktig sak är denna. Det är inte ovanligt att en figur som säger sig vara Jesus dyker upp i osunda och ockulta sammanhang. Detta har ju också Bibeln varnat för.

2 Kor 11:14: "Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel."

En falsk Jesus
En person som själv varit med i det ockulta och där sett en sådan falsk "Jesus" många gånger är Johanna Michaelsen. Efter att hon blev kristen så har hon gått ut och vittnat väldigt starkt om detta. Det förrädiska med denne falske "Jesus" som dyker upp lite varstans är att han har ett förledande budskap, kanske inte så tydligt till att börja med, men avsikten är att gradvis förleda allt djupare in i villfarelse och bundenhet. Du kan se en intervju med henne på denna länk.

http://nazarenepsalm113.wordpress.com/2009/07/16/entire-johanna-michaelsen-interview/

Jag tror trots allt detta att det kan vara möjligt att någon enstaka människa någon gång kan få se Jesus, men då i en syn eller dröm, för det är inte samma sak som att han kommer i egen fysisk person. Aposteln Johannes fick ju se Jesus i en syn. Men sådana syner skall man vara mycket skeptisk mot, för det är väldigt vanligt att syner används för att bekräfta villfarelser av olika slag. Ibland förs det fram syner av Jesus för att understryka en viss tolkning av ett eller flera bibelord, men det är väldigt klent att göra så. Bättre är att understryka en tolkning med ännu fler bibelord. Man kan gott vara ännu mer skeptisk när synerna marknadsförs från scener och i litteratur som säljs (etc), för då görs ju detta för att växa i sig själv och för att tjäna pengar.

Ett svenskt exempel på en sådan här berättelse om en Jesusuppenbarelse är den som Birger Skoglund för fram i en videoinspelning från Åstol. Som du hör där är det Birger som är centralfiguren i hela berättelsen, inte Jesus. Det är så ogenerat och osmakligt hur Birger använder denna berättelse för att dels bekräfta sig själv och sin tjänst, och dels för att bekräfta den nya ekumeniken och Trosrörelsens äkhet. (Lite märkligt är det allt, att exakt när Birger säger "ut ur ljuset träder en person", så håller han handen i en välkänd satanisk hälsning. Detta sker ca. 5.45 in i videon. Detta kanske bara är en tillfälligthet, men det passar otäckt bra ihop med den "förklädda ljusets ängel" som han berättar om – om nu detta han berättar verkligen är sant.)

Titta på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0AoDEmVQ5eA

Paulus erfarenhet
Nu brukar en del peka på att Paulus faktiskt mötte Jesus på vägen till Damaskus. Men det var ett ljussken han såg och han hörde Jesu röst (Apg 9:1-9). Så Jesus var inte där rent fysiskt – om man skall väga in ovanstående bibelord. Den gång Paulus verkligen kan ha sett Jesus var då han blev uppryckt till "tredje himlen" (2 Kor 12:2). Det där var nog en erfarenhet som kanske enbart varit förunnad Paulus, för han fick också en unik insikt i Skriften som lade grunden till hela hans apostoliska gärning bland hedningarna; Jesus öppnade hans sinne till att förstå evangelium på ett djupare plan. Hur som helst var Paulus oerhört återhållsam med att berätta om denna händelse, vilket alla vi kristna borde ha som förebild!

Jesus bor hos oss!
Nu är det inte så att vi är helt utelämnade av Jesus på denna jord. Han har ju lovat att ta sin boning hos var och en som tror på honom och ber om den Helige Ande. Så Jesus kan – genom sin Helige Ande, Hjälparen – bo i våra hjärtan om vi önskar det. Vi troende kan få vara Guds tempel på jorden idag! Detta är större än vad vi kan fatta, tror jag. Och för mig räcker det hela vägen hem till himlen. Visst skulle det vara mäktigt om Jesus klev innanför min ytterdörr och hälsade på, men jag har slutat upp med att hoppas på sådant. Det tillhör den omogna tron. Låt oss istället hålla fast vid Bibelns undervisning och det som Gud verkligen har lovat oss:

 Luk 11:13: "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"


/Lennart