Fråga om "vilddjurets märke"

Fråga:

Tror du att odjurets märke är något man kan få på sig "av misstag", eller kommer det att handla om en valsituation där man verkligen förstår att det handlar om odjurets märke? (dvs. det är klart förknippat med Antikrist och tillbedjan av honom) Om det t.ex. kommer ett chip, som det nu talas om, ska man då välja att inte ta det, även om det så långt man förstår inte handlar om Antikrist?

Svar:

Nej, jag tror inte att man som sann kristen kan ta emot vilddjurets märke av misstag. Gud skulle inte tillåta det. Men det är viktigt att hålla stenhårt om Jesus och Bibeln så att man inte blir en avfallen kristen, för just avfallet i den yttersta tiden har som syfte att lura oss att bli en del i Antikrists rike. Min tolkning är alltså den, att tar man emot märket så är det inte kört för att man tagit emot märket, utan det är kört för att man kommit så långt i avfall och DÄRFÖR tar emot märket och går förlorad. Jag tror ingen sanningssökande kristen riskerar att ta märket av misstag.

Läs gärna dessa bibelord: 2 Tess 2:1-12, Upp 14:9-12, 16:1-9, 19:20, 20:4

Så låt dig inte förvillas av en massa undervisning hit och dit, kristna böcker, populära bibelskolor, GodTV, Kanal 10, etc, utan håll dig först och främst till Bibeln så går du säker. Läs gärna vad jag skrivit om talet 666 på dessa sidor:

En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke

Några tankar om talet 666 och "vilddjurets märke"

/Lennart