Vad är Kundalini?

Fråga:

Hej, vad har du att säga om "kundalini"?

Svar:

Hej! Jag skall ge en kort sammanfattning av det som finns utspritt på BibelFokus:

Inom hinduismen och i många meditations- och yogaformer används en kraft som kallas för kundalini. Denna kraft kallas också ormkraften eller drakenergin. Detta finns t.ex. noga beskrivet i yogalitteratur. De flesta andliga övningar inom hinduism och New age syftar egentligen till att aktivera och "resa" denna kraft. Enligt indisk mystik har kundalini sitt säte i det nedersta chakrat, (energicentret) vid ryggslutet, där den vilar som en hopringlad orm. I indisk mytologi är kundalini Shivas gemål, Shakti. När denna feminina energi når maken Shiva i det högsta chakrat ovanför hjässan åstadkoms den mystika ljus- och enhetsupplevelse, som Johannes Aagard, mystikforskare och f d docent vid Århus universitet, beskriver som en ”kosmisk orgasm”.

Många kundalini-anhängare menar att det kristna kallar för den Helige Ande är det samma som kundalini. Vi ser detta i ett citat från en mycket känd katolsk mystiker och jesuit vid namn William Johnston. Han har mixat både österländsk och katolsk mystik, och i den grumliga soppan har han skådat följande:

"Jag tror inte att det hjälper oss att identifiera kundalini med den helige Ande. Jag föredrar att säga att den helige Ande, källan till all kosmisk energi, är källan till kundalini."
William Johnston

Hur många vet att kundaliniupplevelser förekommer inom den kristna kyrkans kontemplativa tradition, likaväl som bland hinduer, buddister, taoister och islamiska sufister? Detta bekräftas alltså av William Johnston.

Men kundalini har också  smugit sig in i de karismatiska delarna av kristenheten. När kristna sökt upplevelser istället för Gud och Sanningen, har vår fiende snabbt varit framme och erbjudit upplevelser som är sprungna ur kundalinikällan. Jag avser här andliga manifestationer av kundalinityp, manifestationer som inte står något om i Bibeln, men som kan ses bland gurus i Indien, bland meditationsutövare, bland helgon i Katolska kyrkan, New age:are, shamaner, mfl. Det här är typiska upplevelser av kundalinityp som inte är förenliga med Bibeln. Förespråkarna kallar ibland detta för "holy drunkness", dvs "helig fylla. Man menar sig vara berusad av Guds Ande. Det här är manifestationer som inte har med den Helige Ande att göra om vi ser till vad Bibeln säger. Här är några exempel:

  • Okontrollerade skakningar eller rörelser i kroppen
  • Man faller omkull
  • Värme eller stickande känslor i olika delar av kroppen
  • Energiströmmar
  • Olika djurläten ur den som tar emot denna kraft
  • Hysteriskt skrattande eller gråtande (som inte har med omvändelse vid korset att göra)
  • Extatiska glädjeyttringar (som inte är sprungna ur glädje över Guds förlåtelse)

Allt detta kan upplevas av "vem som helst" som öppnar sig för att ta emot, och det uppstår ett behov av att återuppleva detta gång på gång. Dessutom förekommer kundalini-manifestationer som liknar manifestationer som förkommer inom kristenheten. Detta kan fungera som en vilseledande dimridå för den okritiske. Det handlar om tungotal, spontan sång utan ord, syner, visioner, ljusfenomen, man hör röster.

Gud uppskattar om vi gör en kritisk granskning som grundar sig på Bibelns ord. Vill vi gå säkra mot denna invasion av kundalini i kristenheten idag, måste vi vara noga med sanningen och sätta den högt över allt annat.

Läs vidare:

Yttringar av Helige Ande eller Kundalini-krafter?

Villfarelsen om "holy drunkness" (andlig berusning).

•  Riskerna med mediationstekniker.

• Här kan du läsa Andrew Stroms bok Kundalini warning på norska (pdf-dokument)

/Lennart