Angående Ulf Ekmans doktriner

Fråga:

Hej (igen) Lennart ! Du verkar ju att ha mycket klarsyn -- Har du läst Nils-Olov Nilssons analys av Ulf Ekmans bok "Doktriner"? Vad är din uppfattning om att göra en sådan uppenbar "reklam" för Ulf Ekman? Vad är förresten din egen analys av Ulfs "Doktriner"? Och Ulfs syfte med att ge ut en sådan bok? Vad bär det för slags frukt? Mvh

Svar:

Hej igen!
Personligen tycker jag att Ulf Ekmans bok Doktriner spelar mindre roll i det stora hela, även om där finns det som jag kan tycka är avslöjande. Vad som kommer ur munnen eller ur pennan på falska profeter är ju inget som man kan lita på. Fördolda lögner och "ordtrollerier" är ett av deras mest skarpa verktyg, och det skapar förvirring. När det gäller Ekman måste man se på vad han tidigare åstadkommit och vad han nu åstadkommer.

Den mycket allvarliga villfarelse som Ekman var ansvarig för att föra in i Sverige och kraftfullt sprida vidare är en grov synd. Jag har ännu inte sett eller hört Ekman vara förkrossad över detta eller vara förtvivlad över alla de människor som lidit andligt skeppsbrott p g a trosrörelsens verksamhet. Massor har letts in i psykisk och andlig ohälsa och in i andlig blindhet och avfall. Många vänner till mig har gått den vägen. Doktriner utgör inte någon bön om förlåtelse för detta. Om Ekman någonsin skall vinna förtroende, så är det en djup förkrosselse vi måste få se. Från förkrosselse kliver man sedan inte direkt upp på estraderna igen. En gudsman vet att estraderna inte är en arena för förkrossade människor. Men vad vi nu ser är en otroligt polerad Ekman som tycks verka satsa på att bli hela Sveriges andlige ledare. Detta är oroande!

Denna andliga förblindelse, detta avfall från det sanna evangeliet, smärtsam splittring och nu antikristlig ekumenik, är trosrörelsen enda bestående bidrag till kristenheten i Sverige. Just detta gör att ett stort antal kristna nu är lagom mörade och marinerade för att ledas till Rom, kanske under Ekmans ledning. Utan trosrörelsens verksamhet hade den evangeliska kristenheten inte kunnat ledas in på den vägen. Så från fiendens perspektiv var nog detta en av avsikterna med trosrörelsen - att "återföra Luther" till den Katolska kyrkan. Detta är inledningen på den yttersta tidens stora Avfall!

I vårt motstånd mot "Romarnas anfall" får vi inte hämta hjälp från "Egypten". Det vore trolöshet mot Gud att göra så. Med det menar jag, att vi i vårt motstånd mot katolicismens insteg, inte kan gå i armkrok med de i trosrörelsen som blivit besvikna på Ekmans nya strategi. Trosrörelsen har i sin grundläggande teologi samma avfallets sanna natur som Katolska kyrkan, mystiker och New age, vilket jag visar i den video som finns på https://media.bibelfokus.se/videor/ Men jag är den förste att välkomna de som avsäger sig trosrörelsens lära och ande och återkommer till det bibliska evangeliet och barnaskapet hos Gud. Då blir det också fest i himlen! Det är detta som jag bl.a. försöker kämpa för.

Så att boken Doktriner skulle få allt att "bli bra igen" är en villfarelse. Att göra reklam för den boken gör allt än mer förvirrat i en redan fasligt förvirrad kristenhet. Jag har förståelse för att alla inte är insatta i helheten, det här är inte helt enkelt att förstå sig på. Men är vi villiga att både söka, se och ta emot sanningen så kommer vi att hitta den. Själv ser jag mig som en liten pusselbit i att sprida upplysning i ämnet och det finns fler, så folket behöver inte förgås p g a okunskap.

/Lennart