Ska vi lämna församlingen?

Fråga:

Jag och min fru tillhör en församling där pastorn säger sig vara en gud. Han ser mycket på Ekman på kanal 10, livets ords lära (ande) syns mer och mer, det känns fel, vi är på kollitionskurs med pastorn. Tanken på att lämna församlingen känns mycket bra, vad säger du. Har sett DVD det stora avfallet den är mycket bra. Vi tackar Gud för dit arbete.

Svar:

Det är så uppmuntrande med människor som är vakna som ni. Ja, ni ser idag frukten av trosrörelsens infiltration i kristenheten i Sverige. Det råder total förvirring, och nu börjar stora skaror lösa biljett till Rom och "superkyrkan". Måtte alla sanningsälskare vakna och lämna sina avfallna sammanhang och säga upp sina abonnemang på de s.k. kristna TV-kanaler som blandar in villfarelse på ett förrädiskt sätt.

Jag fick idag ett mail från en man i nedre Norrland. När han nyligen tog steget att lämna trosrörelsen, och även slängde alla böcker och band av samma slag, så återkom en frid som han inte känt på många år. Han hade under alla dessa år undrat varför han inte upplevde en inre frid, men nu kom den! Visst är det underbart att det funkar att gå denna väg i lydnad?

Mitt råd till er är att lämna. "Dragen ut" som Bibeln säger. Ta inte del i synderna. Var inte rädda att stå utanför en etablerad församling. Det finns SÅ mycket att göra i vår vanliga vardag bland grannar, vänner och sargade människor. Ni har ju varandra, och er bön och bibelläsning är det viktigaste i ert andliga liv. Där två (eller fler) är församlade är Jesus med, och vad kan bli bättre än det?! Inget, om vi skall ha tilltro till Jesu löfte. Vi behöver inte de stora sammanhangen. För Gud dög det med ett enkelt stall att födas i. Än idag kan hans stora verk födas i "ett enkelt stall". Så stilla er med detta och be om att er gemenskap får växa om Herren vill det. Jag tror att Gud idag kallar sitt folk ut ur avfallna sammanhang, till enkla husgrupper som knyts samman i enkla nätverk. Många sanna väckelser började på det sättet, så vi får tro att det kan börja glöda i dessa små grupper av Guds trogna gräsrötter

Jag önskar er Guds välsignelse och vägledning!

/Lennart