Andedopet

Fråga:

Hej Lennart,

Jag har en ett par frågor angående andedopet. En del säger att det är bara att ta emot det i tro, andra säger att om man talar i tungor så är man andedöpt. Men ska man inte få kraft att vittna om man är andedöpt och Andens frukter ska bli mera synliga som ett tecken på andedopet. För dom flesta man pratat med säger att dom är andedöpta men jag ser inte dom bibliska frukterna förutom tungotalet. P.S är du andedöpt och i så fall vad var skillnaden före och efter.

Mvh Per-Arne

Svar:

Hej Per-Arne!

Jag anser inte att andedopet med automatik hänger ihop med att man får tungotalets gåva. Paulus säger ju att tungotalet är en gåva bland övriga andliga nådegåvor (1 Kor 12:10) och att han önskar att alla talade i tungor (1 Kor 14:5). Det säger mig att man kan vara andedöpt utan att för den skull ha fått tungotalets gåva. Nu har denna gåva ofta följt med andedopet för många människor, men det är inte alltid så. Det viktigaste med tungotalet är att man genom det kan uppbygga sig själv, alltså sin pånyttfödda inre människa (1 Kor 14:4). Det är den Helige Ande som leder bönen, och den är avsedd för Gud och inte människor runt omkring (1 Kor 14:2). Sedan finns det tungotal som skall uttydas för att vara ett budskap till församlingen, och man skall då i förväg veta att det finns någon som kan uttyda. Vet man inte det skall man vara tyst (1 Kor 14:28).

Jag brukar ta Frank Mangs, Dwight Moodys och Charles Finneys andedop som exempel eftersom jag läst deras självbiografier och tycker att dessa gubbar är särskilt intressant med tanke på vad de fick betyda för människors frälsning. Jag kan inte minnas att någon av dessa sa att de fick tungotalet i samband med deras andedop. Men det som de alla tre fick uppleva var en överfödande kärlek till medmänniskorna och en helt ny kraft i förkunnelsen. Och deras gärning vittnar verkligen om att de fick en gudagiven kraft. Det är intressant att se att dessa herrar redan var igång i sin gärning före det att de fick andedopet. Så alla tre kunde alltså vittna om skillnaden. Sedan är det också talande att ingen av dessa tre förkunnare fick andedopet genom någon människas medverkan. Mangs var visserligen på ett mindre bönemöte, men satt där själv och upplevde andedopet. Moody fick det när han gick på New Yorks gator, och och Finney var helt ensam på sitt kontor. Så vi skall INTE springa efter stora kändisförkunnare i tron att vi skall få ett äkta, kraftbringande andedop. Vi skall bara be om det och sedan får Gud ge detta när och var han vill. Läs gärna dessa förkunnares biografier, det är väldigt starkt!

När jag läser Bibeln ser jag, som du nämner, att andedopet framför allt är till för att ge oss kraft i vår huvudsakliga uppgift: att vinna människor för Jesus Kristus. Först fick missionsbefallningen av Jesus. Sedan bad han oss inte att gå på Bibelskolor, köpa teologisk litteratur eller skaffa oss universitetsutbildning etc. Nej, det han sa var detta:

  • Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Vi vet att de första lärjungarna fick en helt ny frimodighet och kraft att vittna efter de upplevt andedopet den fösta pingsten, precis som Mangs, Moddy och Finney. Fruktan och tafattheten var som bortblåst. Detta är den absolut viktigaste avsikten med den Helige Ande som jag ser det. Det här stämmer med vad Jesus hade sagt tidigare:

  • Joh 15:26: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.”

Den Helige Ande skall alltså bli till vår hjälp i uppdraget att vinna andra. Han kommer att lära oss och komma ihåg vad som står i Bibeln. Och eftersom han är Sanningens Ande, så blir vi allt mer uppfyllda av sanning när vi tagit emot Honom.

  • Joh 14:26: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”
  • 1 Joh 2: 27: ”Men i er förblir den smörjelse ni fått av honom, och ni behöver inte undervisas av någon. Utan så som hans smörjelse, som är sanning och inte lögn, nu lär er, och så som den lärt er förut, så skall ni göra: förbli i honom.”

Så det här måste ju då vara de absolut viktigaste kännetecknen på att man blivit andedöp:

  • Att vi får en helt ny kraft och frimodighet i den tjänst som Gud har bestämt för var och en, och fokus är på att vinna andra för Jesus Kristus.
  • Att vi blir allt mer uppfyllda av Guds Ord eftersom den Helige Ande undervisar och vägleder oss.
  • Att vi får en allt större kärlek till sanningen eftersom Guds Ande är Sanningens Ande.
  • Dessutom måste Andens frukt bli synlig mer och mer i våra liv om vi har fått den Helige Ande. Och observera att frukt står i singularis, så ALLT det här skall bli synligt (även om det kan få ta sin tid):

    Gal 5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

När det nu gäller att ta emot andedopet och även de andliga nådegåvorna, så är det så klart inget som vi kristna kan dela ut som vi tycker. Jesus har sagt att Gud skall ge den Helige Ande åt den som ber honom om det, och den Helige Ande delar ut sina gåvor som HAN vill. Så detta har vi både som ett löfte och ett rättesnöre.

Det är också viktigt att vi förstår, att ett äkta andedop inte har något att göra med att falla baklänges, ligga på golvet och sprattla, rycka och skaka, låta och se ut som djur, eller att skrika och gapskratta osv. Det är fenomen som syns inom det ockulta och det kallas ofta för "kundalini-fenomen" (kundalini är "ormkraften" inom hinduismen). Nej, andedopet sänker inte människan till en ovärdig eller djurisk nivå. Det ger oss istället kraften att bli Guds Bibeltrogna, skarpa, balanserade, kärleksfulla och ödmjuka tjänare. Utöver detta kan vi få Andens nådegåvor, som t.ex. tungotal, profetians gåva m.m. och dessa fördelar Anden ut så som HAN vill. Men alla dessa olika "smörjelser" som det talas om i karismatiska kretsar finns inget Bibelstöd för vad jag kan se, och det är definitivt inget vi skall söka.

När det nu gäller mig själv så är kanske många nyfikna på det. Jo, jag upplevde ett andedop på 80-talet och jag fick då ett tungotal som jag bara använder tyst för mig själv tillsammans med Gud. Det som andedopet gav mig var ungefär det jag beskrivit ovan. Dels fick jag en större kraft att leva efter Guds vilja, dels fick jag en enorm kärlek till Bibeln, och så upplevde jag också mer och mer kraft i min egen kallelse (om man nu får säga det själv). Men dessa saker har jag i lerkärl, som Paulus säger, och det är inget jag äger. Själv är jag bräcklig, men Gud är stark. Och eftersom jag på inga sätt är fullkomlig är detta jag fått av Guds Helige Ande också saker som växer till genom helgelsen. Jag ser att Gud genom åren har blivit större i mitt liv och jag mindre.

/Lennart